Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Sak lannee, meme refrain...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 30 Mars 2022Aller ban zenfans,a nou sant sa sante
Ki zot koner par coeur: Rapor Laudit in larguer!
A nou zourer kan nou koner kouma
Ban batar o pouvoir p depense nou larzan,
Kouma zot in kokin par milliards,
Kouma, zot et zot apranti voleurs in fer travay en fesse,
Kouma zot p nouri ban Cuntsultants meme
Kan travay pa in fer ditou,
Kouma in donne ban chatwas par centaines de millier roupies
Lor sa zafer ki zis ene mo ve loka in kapav invante,
Et ki apel "Procurement"....
Procurement dan lil Moriste v dire:
Met ninport ki prix bien exazere,
Ogmant prix par 400/500%,
High Level Committee pou dire, Oui!
Nou ki mari! Pays la pou nou sa!
Lepep kouyon pou payer san problem!

Pa blier! Nou sant sante pou maximum ene semaine
Et aprer nou pou pli interesser ar
Rs 2 lor pri dal pourri,
Ou Rs 8 lor pri lessence
Et a nou blier vite sa ban milliards roupies
Ki ban voleurs in fini kokin
Et ki pa pou ariv zot narien....
La police zamai rekonet ban gro crimes kumsa
Et ICAC so chef, c ene bouffon extraordiner
Ki nek "etidier Dossiers" et aprer gratte le tonkin...

Akoz sa ki politiciens dire ki nou
Ene Lepep Admirab...
Parski nou admirabman kouyon et nou pa truv
Pli loin ki nou nene...
Nou kontan nou ban "memes" en fesse,
Nou Tik Tok avek sa ggt ki rier kouma
Ene fou et krier " No, no, no..."
Nou kontan admire ban gogotologues ki partou lor Facebook
Meme kan zot pa ena ene lidee orizinal
Mai ki in vine expert dan copier
Et fer sa paret kom orizinal....
Tou sa zis pou rode latansion
Ek sey gagne ene ticket
Kot si eli, ban la oussi pou kokin par ta...

Et pourtan, ene ti amendment dan Section 110
Nou constitution pou facilman arete fer Rapor Audit
Vine ene trazi comedi sak lannee.
Mai zamai tan oken politicien, de oken parti,
Ki li dinozor, aspirant dinozor, gouverner autreman ti ggt,
Pou dimand sa ti lazout dan section 110.

Section 100 nou constitution concern Director of Audit.
C ene ti passaz avek 4 para ki bien mol mol.
Kifer pa azoute ene 5eme para ki dire
" The Director of Audit is legally obliged
To report all suspected fraudulent activities/
Mismanagement/Theft of public money asap
To the police and to ICAC, and both will be legally obliged to investigate thoroughly
And take the appropriate legal action asap"
.
Et azoute sanctions lor Direkter Audit,
Lor komisser police, et sa fesse en sarz ICAC
Si zot pa obeir sa nouvo section la.
Bour zot endan si zot pa obeir!

Oken politicien zamai in rode fer sa.
Kifer? Dan zot la tete malade,
Kot zot vreman koir ki nou larzan, c pou mari zot mama sa,
Zot p pense: " Ayo! Si Lepep Kouyon vote pou nou,
Et nou form gouvernman,
Kouma nou pou kapav manze kouma ban
Voleurs avan ki in bien manze?
Votes lepep, c nou droit pou manze kommien
Nou kapav! Rapor Laudit, c zis ene semaine tapaz sa
mai nou pou ena 51 semaines pou kokin par milliards
Ziska prochain Rappor Audit...
Alor, a nou fer ene ti tapaz sa semaine la
Et aprer a nou rode ene maitresse kouma Hilla
Ki kapav souce tou sa mofine la
Depi sa ti boutte ki kontrol nou la cervelle la...

Mercredi 30 Mars 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H