Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] SOS call from Tintin to Captain Hajee...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 26 Octobre 2020Tintin: Alo, Capitaine Hajee? Mari bez la! Zot p dire ki ena Langustine dan simin kot mo rester. Ena p apel sa Anguy sou roche. Sa p fer moi vine pli bitter ki ene Angostura, laisse mo dire toi! To bizin fer to mazik Hajee pou moi enkor ene foi.

Captain Hajee: Oui Boss. Toi ki mari! Rapel kouma nou ti bez Dawood Rawat tou so assets pou ene roupi? Haha! Pa pou narien ki mo ene accuntant. To koner ki mo conpagni apel Grants Thornton? Zoli whisky Grants et chocolat bien fondan Thorntons v dire boukou pitaye, boss..Akoz sa parfoi dimoune dire ki mo meme James Bond Moriste, sirtou depi mo roule ene Aston Martin...

Tintin: Pa konpare to pitaye ar mo pitaye, parski to pou perdi! Ar moi, non! Tigit kokin, sorry travay, mo in travay pou vine ene milliarder? Baap re baap! Parfoi kan dimoune krier " Ali! Ali!" kan zot guet Muhammad Ali boxer, mo sire zot p pense moi et krier Ali Baba!

Captain Hajee: Oui boss, tou dimoune bien kontan toi. Sa zafer Angostura Rs 20 millions la, bien facile sa pou tire to kannette depi la dan. Dire zot ki sitan to kouyon, to ti koir ki Bolom Noel ti donne toi sa kom cado. Popilation pou avale sa san problem parski zot koner ki to vreman ene ti cretin, et zis ene bobok kouma toi ki pou koir ki bolom Noel pou avoy toi Rs 20 millions...Meme si Bolom Noel la apel Govinden, dire zot ki 85% tou Govinden res dan Sud Afrik, et to kamarade Alan Govinden, li ene descendan Allemand sa avek zoli kommissions ki li taper ar Heinnemann pou nou Duty Free depi to ti dan gouvernman MMM/MSM en 2000-2005.

Tintin: Captain  Hajee, to vreman ene mazicien toi! Aller, passe sa news la a to ban zourlanus mercenaires et laisse ban la rakont lepep kouyon kouma Rs 20 millions in rant dan Angostura grace a Bolom Noel. Fer Nawaz NoBuzz fer ene full emission lor sa, parski li koir li fort dan 'emissions' li...To koir mo bizin explik lepep meme sa?

Captain Hajee: Boss, pran ene bon Grants, Azoute ene ti Angostura bitter ar sa, moule moule ene zoli Thornton's chocolat, et Bob's (ou Ashok!) your uncle! BTW, mo fer Commission denket bidon lor sa ti sovaz dan MBC blier ki li vreman ene sovaz et alor zot pou fer senblan ki CCTV la so zimaz pa bon. Alor Anooj pou revine DG MBC.

Tintin: Bien Bon! Lady Macbeth pou extra kontan! Li bien aprecier phone sovaz la tou les zours pou dire li ki bizin passer dan zournal MBC...Aprer tou, nou koir dan demokrasi, nou!
Bon, Captain Hajee, kommien bizin paye toi pou to conseil?

Captain Hajee: Eoula boss! Avek ou, zero sous. A nou fer li parey kouma nou ti fer kan to ti met moi kom admin BAI/ Bramer pou 3 semaines. To ti fer zot paye moi Rs 27 millions pou sa. Aster, pense ene cou ki mo admin pou Air Mauritius depi plis ki 6 mois, et mo chairman SBM ( the bank that likes to say YES!) oussi, alor mo expect pa moins ki Rs 100 millions pou 2020, ok?

Tintin: Zis Rs 100 millions? La monnai sanzer sa! Mo check avek Sherry commien cuivres in reste pou vander...Alor, to sire ki mo pa bizin pran traka lor mo Angostura?

Captain Hajee: Non Boss, pa meme ene sou traka. Zourlanus mercenaires dan nou la main, Milou Beekarry dan ICAC pou nou sa, Komisser Haddock does not know his arse from his elbow, tou dan nou la main. Ene ferfoute zot pa pou kapav fer toi, Boss! Toi ki mari!

Tintin: Merci Captain Hajee. In ler ki mo bizin fer Lady Macbeth rapel ki moi ki mari!

Lundi 26 Octobre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H