Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Quiz for today...


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 4 Octobre 20221/ Kisan la ki ena ene radar ki pa donne nouvelles en fesse lor la pli ou soley, mai ki met so oppozan en ba so radar?

2/ Kisan la ki zamai ena narien pou dire lor fraka ki so bann fer, mai konne ouver so gro la guele kan la police arete ene opozan politik lor ninporte ki zafer? Parski li meme la police, DPP, mazistra, Ziz, et Privy Council....

3/ Kisan la ki zamai koz lor ban zombies ki li nomme ou lor kommien pitaye in disparet depi ki li in nomme zot?

4/ Kisan la ki koir ki si li dire "Evidaman" ou "bien sure" pou koumans sak ggtri ki li dire,Sa fer li  koir ki ene signe de gran lintelizans sa?

5/ Kisan la ki dire "pa koz mo madame ou zenfans" mai ki kontan koz lor madames lezot dimounes?

6/ Kisan la ki in vine ene expert bhai lookhe, aided and abetted par so zombies dan IT Unit dan la police ou so ICTA renpli ar ban idiots?

7/ Kisan la ki pa ena oken respect pou nou bann institutions parski li in nomme ban Missier et madame " Jean Fer-Foute" dan tou sa ban institutions la? 

8/ Kisan la ki ena toupe lerla dire nou ki nou bizin respekte sa ban institutions la?

9/ Kisan la ki ena ene arogans et toupee extreme pou apel dimounes ki pa dakor ar so ban policies en fesse, ban "anti patriotes"?

10/ Kisan la ki ena maha maha toupe pou dire nou ki li et so bande de maha chor, c ban "patriotes" sa?

11/ Kisan la ki p fer tou pou kraz ene club de 200 ans et fer so ban parazit avek zot leader ki donne li boukou millions pran sarz sa club la, ou fer les courses paralel?

12/ Kisan la ki en 2014 ti rassure nou ki li pou aret pays vine ene nation zougadere, mai ki in fer tou pou fer  lepep kouyon  pran larzan ki zot bizin pou nourri zot fami  et al kit sa kot ene chef mafia?

13/ Ki pays ki ena plis piblicite pou enkouraz zougader ki Moriste, kan la plipar pays civilize p fer tou pou kontrol sa ban piblicites poizon la?

14/ Kisan la ki ena toupe koz "coffres fort" (malgre ki personne ziska ler pa in montre ki larzan lepep sa), mai zamai koz ban milliards nou larzan ki in disparet?

15/ Kisan la ki zamai in koz so special procurement ki in donne par milliards ban nou bann ki li in fer vine pharmacological experts dan 24 heures?

16/ Kisan la ki zamai koz ventilaters ki pa travay, sirtou ki so special adviser ti travay kom macro pou sa satanic deal la?

17/ Kisan la ki zamai koz vand nou avions pou di pain margarine (di ber tro cher pou sa...) dan ene deal fer par ene accuntant ki apel li "boss"? Ene accuntant ki in tap par centaines de millions roupies nou larzan depi 2014?

18/ Kisan la ki zamai koz MBC malgre ki li koir ki MBC la, pou mari sorma sa, ou pou so fam sa?

19/ Kisan la ki avan li kozer, boukou dimounes tonb malade et ena perdi konesans parski zot kone ki li pou koz zis betiz?

20/ Finally, eski ena ene dimoune dan Moriste ki pa kone ki sa ban voyous mafia ki in rode piez souval et jockeys dan Champs de Mars Samedi matin?

Those who score 10 out of the 20 questions will receive a gift that will allow them to spend a day with la tete bibitte Joe...Those who get all the questions right will spend the day with Bobok Hureeram as punishment for being "anti patriotes" who know what is really going on...

Mardi 4 Octobre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H