Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pravind Jugnauth, the undisputed master of the obvious...evidaman


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 7 Février 2022Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Ki move pese nou in fer pou nou gagne ene premier ministre ki sitan bobok ki sa titre "Ti cretin" la paret kom ene lonneur pou li aster?

Kumsa ene dimoune kapav koz kk kumsa? Bobok Hureeram et la guele vier sousoute Manish AldanBin p mari araze parski zot ti koir ki zis zot 2 ki ena monopole lor fer la guele travay kouma kamion Baydoum et nek largue kk ene la zournee...

Guet ki nou Premier Ministre p dire. Daprer Insane News, ki kouma zot koner apendan ar graines ti cretin 24/24, the master of the obvious p dire, ” Mo pou fer fas a n’importe kisann-la vinn leader lopozision" Et tou le tan nou sitan kouyon ki nou ti koir ki soi Bhai Aboo et so deksi Halim, ou tantine en ba la boutik ek so vitrine gato brinzel ki ti cretin pou fer face kom PM...

Ene premier ministre fer face a leader lopposition? Dan ene demokrasi? Zamai nou ti konne sa, non? 
But let us thank our lucky stars that the little Hitler has not (yet) asked President Baigan to abolish the post of leader of the opposition, or to abolish the opposition itself. We know how hard President Baigan thinks before he acts on any insane demand of the little Hitler, so we are glad that he spared himself the one second of his miserable life it takes him to say, "Oui Pravind, to meme mari! Mo nek signer moi."

Some other obvious things that our lovely little Hitler is likely to tell us soon:

1/ Kan la pli tonbe, et zot al deor, zot pou mouiller! Evidaman.

2/ Kan gagne gaz, rapel lexpression Anglais, " Better out than in!". Alor, evidaman et bien sure, larguer. Pa tini li, parski ena sans ki la cervelle pou eklate avek sa pression tini pt la endan!

3/ Kan gagne for 29, pa tarde, al largue sa o pli vite possib. Evidaman, zot pou senti zot pli leger aprer, alor fer atansion si divan fort deor, ok?

4/ Mo fort kouma piman moi! Akoz sa, tou le tan, mo fer sire ki mo zassar piman la o tou carri dan mo dal pourri.. Lady Macbeth ti dire moi depi bien lontan, seki la o ki mari...Mo p enkor aprane kouma fer sa, evidaman, parski ene mari trik bien konplike sa!

5/ Si ena kit conplainte kont ninport kisan la depi la kwizinn, evidaman bizin fer Jangi et so CCID ou le chuttur ka mou en sarz ICAC koumans ene lenket o pli vite possib. Bien sure, ban lenket bien serier sa, alor si li pran 10 ans et narien pa enkor fer, kot zot problem ladan? C zis ban anti patriotes ki dire ki moi et la cuisine ki kontrol la police, ICAC, et tou nou institions! Zot koir facile sa, rode tou kalite bobok ki mam la cuisine pou fer zot pran sarz nou ban institutions? Evidaman, et bien sure, nou in travay bien dire pou fer sire ki zis ban patriotes ki pran sarz....

6/ Kouma zot koner, dan nou etat de droit, kouma ene lenket koumanse, mo pa en droit reponne oken question lor sa! Mai si kiken dimane moi kifer la vente savate Dodo in ogmante dan sa dernier 3 mois la, mo pou reponne et dire ki zot oussi zot bizin koumans met sa. Kifer? Parski meme ban bien vilain ggt gagne zoli fam kan met savate Dodo! Possib mo fer Padaleksi explik zot sa pli bien...

7/ Parey pou ban patriotes ki ena la tete kokom, mai ki kouver sa avek ene long tchurki, et ki kontan zouer avek gro papayes. Poz zot questions et mo pou dire: Zot zalou so cv, et so fashion sense kot tou zafer zoranz ar li. Meme si li paret kouma ene mandarine ki in gatee, kot zot problem ladan? 

8/ Kan ene patriote kouma Irfan koz "integrite", " transparence", et lendimin fer le kontrer, alor li pa en droit gagne amnezi li? Zot koner, Sanatogen pa travay ar tou dimoune, alor laisse li trankil. So briani dan la cuisine extra bon, evidaman...

9/ Kan ti tire class 4, et sa sofer bus ti fer aksidan et mort, kot mo in faute? Mo ti dire li sorti moi? Kan mo gagne letan, mo bizin al visit so fami, evidaman, mai letan la pa tro bon la, et mo bizin protez mo la sante..

10/ La reine Angleterre pou demissioner biento, et si Prince Charles koir ki li pou vine le roi, laisse mo dire li ki mo deza ene le roi, daprer seki ene patriote ti dire...Evidaman, sa "patriote" la ena rezon, parski vreman mo ene le roi et tou mo ban dimounes ki kontrol pays pou moi.

Pense ene kou: Le roi Pravind et Lady Macbeth kom zot la reine!  Morisiens pa ena oken rekonessans! Zot ena ene mari la chance ki Pravind Jugnauth zot Premier Ministre, et akoz li, zot souvan gratte zot la tete et dimande zot meme, " Kouma sa kouyon la in vine PM?" 

Zot in remarke? Nepli ena lipou dan la tete dimoune aster! Tou sa gratte la tete in extermine ban lipou, evidaman!  Dimin, Pravind pou dire nou ki kan gagne gran loraz et zekler, c akoz Bon dier in amerde ar nou...parski nou tro sikane li et Bon Dier pa kontan sa, sirtou kan li konne prier zis kan ena fete relizier... Evidaman. Et bien sure.

Lundi 7 Février 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H