Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pravind Jugnauth p dire ki li "vulgaire" kan krier "Bour Li Deor"


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 10 Avril 2022



Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou ena ene Premier Ministre ki soi li vreman ene ti cretin, ou so lizier sitan dan so trou fesse ki li pa kapav truv la verite otour li. Laisse mo sey fer li rapel ki vreman vulger dan lil Moriste:

1/ Kan ene fam ki zamai in gagne pa meme ene vote depi nou, pran li pou malkin sa pays la: c li ki decide kisan la gagne promotion, kisan la appointed, parski ban dimoune ki pena colonne vertebral ki dan PSC. C li ki decide kisan la pa pou gagne promotion, ki lariaz pou gagne promotion aprer promotion meme si sa ban lariaz zis konpran ki "promotion" v dire kan supermarche van ene ggtri bo marse...

C li ki dire sa ti ggt Anooj the idiot kisan la so la guele en fesse bizin met lor journal nou MBC tou les zours; C li ki in influence so mari en fesse ki soucerre pou met en sarz nou ban institutions, et c akoz sa ki nou nepli ena oken institution ki nou soi dizan bizin respekte. Tou institutions pays in aster vine institutions MSM, ki servi zis la cuisine et pa la nation Morisienne.

Dan film Bollywood, ti ena Lalita Pawar kom belmer poison ki kontrol tou. Dan Moriste, nou ena konbinezon Lady Macbeth ki ena lanbition boukou pli fort ki so ti la cervelle la, et ene Lalita Pawar ki envi kontrol tou. Sa meme ki apel promotion, version Moriste: Buy one cunt, get another one free!

2/ Seki vreman vulger, c kan des miliers de Morisiens pa p kapav nourri zot meme et zot zenfan parski la vi in vine tro cher, akoz ban vanpires in manz tou nou larzan, Seki extra vulger, et zis ban voleurs experts ki fer sa, c kan servi ene lepidemi pou kokin par milliards larzan lepep.

3/ Seki vreman vulger, c kan malgre la misere ki p ogmante de zour en zour dan pays, gagne ban vanpires al kass poz dan Dubai lor nou frai, tou kalite per diem vulger, first class siouplai! Et zot ena toupe pran "entertainment allowance" tou, kan Morisiens ti pou bien entertained kan truv sa ban LKZMM la p balancer par likou lor ene la corde...

4/ Seki vreman vulger, c kan ban vrai demons ena mari toupee pou dire nou ki zot ban "patriotes", et ban ki pa siporte voleurs, akaparer, vicier, inkonpetan, c ban "anti patriotes". Ban ggt fletri ki kontan akiz lezot de demagoggtri, meme kan zot pa meme koner ki sa v dire....

5/ Seki vreman vulger, c kan nou truv ban politiciens ki pa ti ena ene sou dan zot fesse avan rant dan politik, vine multi millioner aprer ki zot rant dan politik. Sa aplik a tou partis, parski dan Moriste sel letan kot politiciens tou parti dakor, c kan zot dakor entre zot meme ki victoire dan elections v dire ki c zot tour pou fer maja karo et kokin a gogo. 

6/ Seki vreman vulger, c kan nou truv sa la paye et expenses vreman immoral de ban politiciens. Ene PM lor Rs 600,000 minimum par mois? Ki li ete li? Li ena plis responsabilite ki Biden/Putin/Xi JinPing/Modi, etc li, parski ban la tousse boukou moins ki sa ti ggt la?

Ene bobok extraordiner kouma bobok Hureeram/Tousse Seins, et ene gran variete lariaz ki soi dizan ministres lor Rs 350,000 minimum par moi? Ban ti pitins, zom et fam ki apel zot PPS et ki lor minimum Rs 325,000 par mois et ki bien bizin ene lepep apovri assete gro limousines with personal number plates pou ban LKZMM parey?  Eoula! Sa ki apel vilger!

7/ Seki vreman vulger, c kan ene fami met so fami entier dan ban posts ki ene lepep apovri bizin finance. Jugnauth ena so fami kom ministres dan so cabinet, kom sef Service Civil, dan lanbassade partou dan le monde, at senior level dan la police (2 Deputy Commissioners..), kot passer, ti cretin in bour so fami ou so soucerres la ba. Sa ki apel vulgarite of the worst kind. Mo zoure narien ditou konparer a to vulgarite, Pravind Kumar Jugnauth!

8/ Seki vreman vulger, c kan tou dimounes in truver kouma loto la police in touy Rohit Gobin kot station service Indian Oil de Wooton...et 3 ans aprer, la police p enkor etidier dossier la. Ki kalite ggt pays sa? To en sarz la police kom ministre et to pa fer narien? Sa ki apel bien vulgaire!

9/ Seki vreman vulger, c kan ene Premier Ministre ki bizin vreman ene rassenbleur decide pou enflamme instinct kominalis de ban zoaves ki pran zot kom reprezentan mo relizion. Eh ban ti ggt gro vant avek zot sabre plastik, zot vreman ban Rawans!

10/ Seki vreman vulger, c kan ene ti cretin plaigner ki "Bour li Deor" bien vulger, mai ki pa konpran ki li bizin bour li meme deor...parski zis ban soucerres, ban chatwas, ban roder bouttes ki aprecier li.
 Le res Lepep krasse lor li, ou kouma sorpa ti dire, p pisse lor li.


Dimanche 10 Avril 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H