Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pli bon job dan moriste: tailleur for those special occasions


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 1 Février 2021Oui, mes chers compatriotes, ki pou fer dan sa periode recession la? Si ou pa copin/copine avek politiciens et bez contrat taille sur mesure (ban la oussi tailleurs, truver?), ou gagne nominations tailor made (!!) pou ban boboks, kouma pou gagne ene la vi dan lil Moriste?

Ou kapav fer Washing powder vine par tractopelle, mai pou sa, ou pou bizin met kalson 3/4 et montrer tt en piblik avek ban 'brothers', sirtou avek ban ki dan ADSU...Oussa vine teknicien CCTV et efface tou films kot ban chatwas p fer crime, mai sa v dire ki ou bizin rant fami ar sa boug ki kontan naz en ba en ba dan swimming pool so cocu...

Mai kifer bizin fer crime kan pli facile pou exploite "fashion crimes" ban hypokrites, et servi zot ego pou fer pitaye? Oui, zordi, zour abolition esklavaz, et ene sel kou, tou ban voleurs, ban esclavagistes modern p deklar pli bon kamarade ar group ki exploitee plis dan Moriste: ban descendan esclaves. Faler guetter kouma hypokrizi is the fashion of the day today!

Tou kalite la guele fesse ki exploite ban creoles 364 zours pendan lannee in soizir zordi pou montrer kouma zot konpran la mizer ban Creoles! Extra mo dire ou! Et zot vreman koir ki met ene simiz " Afrikin" zordi pou kouyonne ene lepep ki kontinier res kouyon!

Alor, mo pou ouver mo Tailor shop kot toute long lannee, mo pou fer coude zis ban linz ki politiciens et zot soucerres kontan mete zour conze piblik, kot ene fete relizier/historik. socio culturel p celebrer. Place your orders early! Sa ban linz traditionel la pou vender kom gato piman so so, alor pa plorer kan bobok a koter zot in met zoli linz traditionel et zot enkor dan zot simiz Bourzon!

1/ Pou tou fetes malbar, mo pou fer ene selection Kurthas, soi plain, ou avek ban boutons ki klate klater, kouma dan film indien. Pravind Jugnauth in fini passe so command pou kan li fer so jogging depi Angus road ziska Grand Bassin pou Maha Shivratree. Kom bonus, mo pou donne li ene la main plastik avek battri ki fer la main la wave par li meme et alor li kapav saluer ban ki kontan shake hands avek politiciens san ki li touche zot! Lady Macbeth prefer ene sinp jogging suit avek ene lotus lor tonkin, pou montrer kouma li ene dimoune bien sinp. 

Mo ena full confians ki ban socio kultchurels pou place boukou command, et Dulthaidiot et so ban katoris/chatwas pa pou laisse sa lokazion la passer san montrer kouma zot vreman koir ki L'Habit fait le moine...

2/ Pou tou fetes Laskars, sirtou ban fetes kot politiciens bouffe briani ene mois aprer ki fete in fini, mo pou met on display ene selection Djouba/ Baju. Politiciens/soucerres, place your orders early! Pa laisse Soodhun fer zot zalou avek so linz Arabe! Montrer li ki zot oussi, ene foi par an, zot pli laskar ki laskar!

3/ Pou fete Sinoi, mo pou ena ene collection Mao Suits kot ban milliarder kapav deklar ki zot socialistes. Pou ena ban veteman traditionel fer ar la soi pou men/women. Pou fer diab bourrer, mo pou garde ene gro stock petar, kumsa si ena envi bour ene pake dan fesse ene politicien ki zot pa kontan et alime li, your wish is my pleasure...

4/ Pou fete Madras, mo showroom tailleur pou en jaune net. Simiz/pantalon/pyjamas, tou pou en jaune. Mo pou met ene deksi Panakon a koter, et alor ban ki pa chatwas kapav met in p jamal gota dan verre ki zot offer a ene politicien voleur, ok? Li bon li pa bon?

5/ Pou fete Noel, mo bizin kreer ene Santa Claus ki pa met sa kouyonade en rouz avek la barbe blanc. Mo koir politiciens bien envi fer koir ki zot vreman kontan Creoles, alor mo pou recycle ban simiz "Africain" ki mo pa in ressi vander pou fete abolition esclavaz, et nek ekrir " Joyeux Noel" lor sa. Nou politiciens pou habille en ninporte ki zafer pou montrer kouma zot kontan lepep, non?

Mo sire mo pou fer mari bizness ar sa! Sa kantite fete relizier ki ena dan Moriste, garanti sa! Et ene sans ki Pravind Jugnauth sorti depi lakaz zis pou al dan fete et fer ene ti discour, sinon li res kassiette.
Mo devoir kom ene Patriote, c pou fer sire ki li, so ban zombies et chatwas, ena acces a linz ki suit the occasion! Sinon, ki dimoune pou dire???

Lundi 1 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H