Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Please give generously! The little idiot at the MBC needs more of your money...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 2 Août 2021[Paul Lismore] Please give generously! The little idiot at the MBC needs more of your money...
Yes, mes chers compatriotes, sa ti idiot ki vreman koir ki nou MBC pou mari sorma sa, ena problem financier. Malgre so Senior Grade 3 en fesse depi kolez Eden, et ene soi dizan "degree" depi ene soi dizan "Institute" dan L'Inde ki specializ dan la vente margoz mo koir, et sa expliker kifer le journal MBC renpli ar margoz fletri tou les zours...Anooj the idiot p touche o moin Rs 150,000 nou larzan sak moi plis tou kalite allowances ki ban patriotes kontan kokin depi nou.

Malgre tou sa pitaye la ki li pran depi nou sak moi, malgre ki li ene idiot et pena qualifications, le ti macro p servi loto MBC, Kia Picanto Blanc 3286 Juillet 2020, kom so taxi personel pou sarier so madame et so tifi tou les zours depi St Paul a Port Louis kot zot travay, et depi Port Louis ziska St Paul kan zot in fini kass ene gran pake pou nou lavenir....Et dan week end, Lidiot bien bien crap servi sa loto MBC la pou li et so fami so pom pom.

Ene lettre staff ki in al PMO p circule, avek copi a idiot la. Ladan, Staff in mete, " Anooj, mon ami, to p gaspille larzan contribuab, to soidizan ene croyant, ene pratiquant, to meme met tika lor to vilain front, to pa koner ki kokin, ene peche sa? Ene zour to pou bizin reponne divan Bon Dier"....

Lettre staff MBC continier: "Zamai nou in gagne sa komeraz avek ban ancien Direkter MBC kot zot servi loto MBC pou ban zafer personel! Zis to tousel ki fer sa! Kifer? Akoz to koir Lady Macbeth p garde toi en ba so robe et pou kontinier protez toi? En plus, to fam et to tifi gagne travelling allowance/bus fare gratis, non? Alor, nou koir ki to ena mari problem finance, et akoz sa staff MBC pou fer ene collecte de fond sak fin du moi, et la fin Aout nou koumans donne toi ene envelope avek pitaye pou to ressi paye ene taxi pou to fam et to piti. Li bon, li pa bon? En meme tan, sa pou enpesse le NHDC man Bagah, Sofer/Aster cameraman meme san oken qualification, met ban fausses entres dan livre trajets loto MBC...."

Lettre la fini par: "Kan to lire sa lettre la, na pa fouette to portab lor miray kouma to abitier fer! Portab la oussi pa pou mari torma sa, pou MBC sa, alor ene ti p respect please! Nou koner to pa koner ki apel "respect", mai li pa tro tar pou meme ene idiot kouma toi aprane!"

Alor, mes chers compatriotes, sa lettre la in fini al kot PMO et kom touzour, ban zeni kouma Ken Arianus, le ti cretin, Rudy Veerachuchundar (Directer MBC! Haha!) etc pou deklar kouma dire pa in gagner. 

Zour ene nouvo gouvernman pran pouvoir, li pa necesser pendi sa ban LKZMM koronpi la! Nek fonce tou lettres ki zot in ignorer dan zot la guele et laisse zot touffe ar sa!

Alor, mes chers conpatriotes, please contribute generously. The little idiot can never have enough of what does not belong to him. Please be kind and generous!

Lundi 2 Août 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H