Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Please Lepep admirab : Give generously !


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 29 Juillet 2023[Paul Lismore] Please Lepep admirab : Give generously !
Go Fund Me appeal for a homeless man who can't afford to pay rent...

Oui, mes chers compatriotes, Morisiens ena reputation ki nou bien genereux, nou kontan aide dimoune dan bez. Meme kan nou pa kone dimoune la et zamai nou in tand li ou meme kone ki li existe, kouma nou truv so nom dan zournal ki annonce so la mort, en place boukou dentre nou ekrir sa 3 lettres ki nou ledikation gratis in ressi montre nou: R.I.P. Ena ekrir RIP, kouma dire zot envi dessire li, mai pa bon sikane dimounes avek zot problem spelling....

Morisiens, sa dimoune ki dan bez la et ki bizin nou laide, c ene dimoune bien special sa. Moriste entier pa siporte li ditou, boukou gagne vomi kan guet so la guele et pli bez kan li ouver la guele la et koumans koze....Li sel dimoune dan le monde ki bizin fer nou kone kan li diboute ( "I am on my feet!"), kouma dire nou tro kouyon pou realize ki kan nou truv ene gro bourik avek so gro vant p fer menaces, li fer menaces assize li....Mo espere kan li p kk, li pa krier pou fer dimoune kone " I am shitting!"...

Oui, li ena ene labitide vreman degoutan pou stating the obvious tou le tan. " This is Parliament!" li kontan krier. Vrai? Boukou dimoune koir ki soi ene loka sa, ou ene lekol for Special needs pou ban ki tap tabla ene la zournee...

Boukou dire ki li ene "bully", mai menti sa...Parski ene vrai bully ena credibilite pou ki dimoune vreman peur kan li bully zot. San la, dimoune envi kalotte li, krasse lor li, cou pied so gro fesse sak foi li lev la voi et deklar li kom ene bully...

Mai, mes chers compatriotes, li dan mari bez. Li homeless! Et li pa ti paye so location pou 4 mois, et pov veuve proprieter lakaz in bizin fer dimoune kone ki li pa zis ene idiot nimero 1 mai ene krever oussi...Et le grand "bully" in oblize paye so location, parski meme ban tapeurs tablas dan so parti ti p dire, " Kumsa li ene krever?"

Blier ki boug la tap o moin Rs 300,000 par mois kom la paye pou azir kouma bouncer gro vant du ti cretin! Blier ki li kouma Marco Polo, parski li meme in al dan boukou plis "missions" ki ninporte kisan la dan parlman. Kouma zot kone, Mission= per diem+ entertainment allowance + sipaki special allowance pou fer ban ti garcon plezir...So per diem pou environ Rs 30,000 PAR ZOUR, mai sa zis li et so ti cretin ki kone exacteman kommien pitaye li pran depi nou poches.

Ene kamarade dire moi kan mo dire li contribuer a sa GoFundMe paz la pou li: " Li vine homeless zis kan li vine Speaker? Kot li ti p reste avan? En ba pont?" Kouma zot truve, li pa bon pense kouma mo kamarade sovaz la... 

Boug la p rode zis Rs 30 millions depi taxpayers pou so lakaz! B, ki zot problem ladan? Si zot refize, li pou vine "stand" lor zot, et touffe zot ar so gro vant!

Kan mo diman Rajesh Bhagwan, Arvind Boolell, Xavier-Luc Duval, Paul Raymond Berenger, Shakeel Mohamed, etc si zot pou contribuer, zot tou dire moi, "OUI! Nou pou contribuer pou assete roches et pom damour gatee pou avoy lor li!" Followed by several LKSM, LGSM, FLSM, la guele tonkin rhinoceros, graines fletri la....

Mai lepep Morisien pli genereux ki sa...Alor, al lor sa site la, " GoFundACunt", et donne seki zot kapav please.

Li ene bon boug li. Malerezman, li ena gran confusion dan so ti la cervelle entre so la guele et so trou fesse, et c akoz sa ki li koz kk tou le tan. Pa so faute, sa! Please be a patriot and give, give generously to GoFundA Cunt!

Samedi 29 Juillet 2023


1.Posté par Marlin le 30/07/2023 01:21
I will generously contribute with my ggt which he loves as he considers it as a candy to suck !

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H