Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pa zis farmaciens ki ena droit bez nou Rs 100


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 27 Mars 2022Oui, Lepep Kouyon, ban voleurs in remarke depi bien lontan ki zot kontan verse et pran tou kouyonade san conplainte. 

Aprer decision ban farmaciens, ki ban dimoune bien mizer, pou pran Rs 100 sak foi nou al assete meksine favori nou ban dokters, Panadol, pou zot konsey...ki essentielman c, "pa met dan fesse sa, bizin avale avek ene ti dilo, ok?" Aster, boukou dimounes dan diver metiers (ban snobs apel sa "profession"...) p dimane ene ti baksheesh a la farmacien...

1/ Kan al kot coiffeur, ki ene expert dan politik et tou seki p passer dan lendroi, prix koup cv pou res parey, mai so conversation (ki normalman one way...)  pou koute nou ene Rs 100 en plis. Li ok, non? Li pa zis dire nou ki p passer dan le monde (daprer Radio Minus normalman, parski sa zouer toute la zournee laba...) mai li montrer ou kan li sanz lam pou raz et dresse ou karabi...

2/ Marsan legumes pou dimane Rs 100 sak foi li krier, "guet sa zoli sousou la!" sirtou kan ene zoli madame p passer. Li vreman koir ki so dialog sexiste merite ene rekonpans...Parfoi, li krier, "Mo ena gro brinzel, gro banane, vini ban dimoune ki ena la sans, vine tat mo banane!"....B normal bizin donne li so baksheesh, non?

3/ Li pa bon ki kan boucher in trap graines bouk et krier, "Guet sa zoli graines la", li fer sa gratis! Et kan li dire ki so gro saucisse bien bon, et pa bizin ketchup lor sa, personne pa rekonpans li? Alor, sak reference a graines et saucisses, nou pou bizin donne li Rs100. Li bon, li pa bon?

4/ Kan kontroller bis fer sire ki so fesse frotte ar nou kan bis renpli, et risse ene gro respiration kan donne li ene billet Rs50 en place ki prix exact ticket, et li fer ene ti sourire kan li donne ticket la, Eoula! Eski sa pa merite ene baksheesh Rs 100?

5/ Kan sofer bis avek so gro vant ki li poz sa avek zantiyes lor so steering wheel, et dire, "guetter, mo pa p kondirer avek la main, moi!" Et kan li met so linette soley et guet dan miroir et truver ki tou fam dan bis p avoy li ferfoute, et li kontinier kondire extra douceman kouma dire p al lenterreman, par pitie donne li Rs 100!

6/ Kan tailleur pran mizir zom, et met so centimetres en ba ou graines, ou pa penser ki li merite ene Rs 100 pou sa ti plezir surpriz la? Non? B kifer ou kart la cuisse ene ti p plis pou so centimetre tousse sac la bien, alor?

7/ Kan asoir ene boug p krier for, "kolfimalay", et lisien p koumans zape, eski Rs 100 tro boukou pou asseter ene kolfimalay et laisse li alle amerde voisins plito?

8/ Kan marsan poisson blag so poisson et krier, "Guet sa beaute la depi la mer! Mo ena gro la queue ek zoli lekor" ban madames o moin kapav donne li ene Rs 100 pou facilite zot fantezi kumsa, non?

9/ Kan Pravind Jugnauth et so ban ti makros akiz nou de "demagoggt", boukou zom dire, "ki problem li ena ar mo ggt li? Mo check sa ene kou". B, pa bizin paye li ene Rs 100 pou so expertiz kom zinekolog?
10/ Kan nou truv tou kalite voriens p dire ki zot pou "gouverner autreman", par pitie nou bizin donne zot Rs 100 pou zot toupee, non?

Si farmaciens p pran Rs100 pou donne konsey ki dokter ti bizin fini doner kan fer prescription, et kan deza ena tou instriktions et info dan pake meksine la, " C zot droi sa!"....Kouma President linion farmaciens in dire...

Alor, pa de kata kata please! Zot droi sa! Parey kouma droi tou parasites dan Moriste pou bour nou kri kri....et apre dire nou ki zot ban "patriotes"..

Dimanche 27 Mars 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H