Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pa blier voter dimin ! Ena idiots p dire ki la marche dimin, c vote pou Ramgoolam sa !


Rédigé par E. Moris le Vendredi 12 Février 2021Ki kalite bouffons nou ena dan sa pays la? Ene LA MARCHE CITOYENNE dimin in vine ene vote pou Ramgoolam? Zot reve li sak la nuit pou zot montrer zot obsession kumsa tou les zours? Eoula! Dimin  c ene LA MARCHE CITOYENNE! Zot konpran ki apel CITOYEN? Kumsa zot in vine malade ar Ramgoolam ki li rant dan tou lidees dan zot la tete kokom kumsa? Kan zot p fer ene ti gatee avek zot fam/mari, zot p pense li?

Mo bien merde avek Ramgoolam, avek Berenger, avek Duval, avek ban Jugs, avek TOU politiciens, et avek ninporte ti ggt ki p deklar li pou gouverner autrement kan nou bien koner ki zot sel lenvi, c zouir meme privilez ki politiciens dan sa pays la p zouir depi lindependence.

Ziska ler, oken sa ban ti ggt la pa in dire nou ki zot pou refiz limousines, zot pou pran ene fraction sa salaire et privilez ki depites et ministres gagner, zot pou dimane ene revision drastik lor valeur per diem et necessite tou sa ban missions en fesse la!

Zot pa enkor dire nou kouma pou enpesse san kantite kokin lor contrats ki ena, zot pa dire nou kouma zot pou donne vrai lindependans a Comisser de police, a ICAC, a tou kalite commissions en fesse ki exister zis pou fer ban soucerres tap bon la paye et privilez. Pa ene mot lor sa kantite para statal orgs ki p fer piti plis ki lapin, et ki la zis pou enploy ban suivers avek la cervelle vide.

Eski Commisser Electoral pou laba dimin pou kont votes pou Ramgoolam? Eski li pou laba pou cheker si vreman MMM pli for ki zamai? Eski li pou laba pou gueter si PMSD vreman amene rezilta pou tou Morisiens ou zis pou so ban soucerres? NON! C ene La MARCHE CITOYENNE, ban boboks!

C ene la marche pou montrer ki nou pou nepli tolere sa kantite kokin ki dimoune dan sa gouvernman la in kokin, et sa kantite dimoune san integrite et lonneur ki p pourri tou nou instituions! C ene LA MARCHE CITOYENNE pou Morisiens/Morisiennes montrer ki nou koner ki pli gran voleurs dan Moriste, et ki zot role pou fini biento!

Alor, si ou ene zavoka ki tro kontan piblicite malgre ou ena ene la guele ki gonflee kouma fesse artificiel ene escort, arete deklar ki ou ene Dokter et dire ki " Mo pa pou donne Serum a Ramgoolam!" Tou les zours, nek fer videos bankal despite having a face that demands slapping? Eoula! Bar Council meme ti deza plin avek ou kan ou met ou robe zavoka dan Week end oussi....

Ki ariver, pou al asseter patole dan bazar oussi ou bizin montrer ki ou ene zavoka? Ou kan ou ti p fer piblicite lor grande route pou ou biro zavoka? Areter! Pran ene repo! Done ou la tete ene long conze, kumsa ou kapav arete reve Ramgoolam! Si Ramgoolam ti donne toi ticket, li ti pou bon lerla? 

BTW, kifer boukou p sote lor Ramgoolam kom leader? Kifer zot pa sote lor Berenger ki leader MMM depi ki avan ki zot ne? Ou lor Zaza? ou lor ban Jugs? 

Seki komik la dan, Ministre lamoresse zoranz pa p kozer depi 2-3 mois, mai ban idiots p renplace li avek ban argimans bidon ki li meme ti pou servi.  Ena ene Avis de recherche ki in fek sorti la:  Description: He looks like Fanta's brand ambassador but is actually the minister of Sports, and wasted Rs 5 billion of our money for a stadium where mushrooms grow... 

Messaz la li bien sinp: Si ou pa envi al dan la marche, kifer ou bizin fer le monde koner? Pou montrer ki ou ene gran mari malgre ou 5 pieds 5? Mo gagne linpression ki sa ggt la kontan kan Insane News ekrir lor li, alor sa vine ene exkiz pou li largue so ban videos en fesse, kot sak mots bizin emphasised par zes la main. Eoula! Si pena narien a fer, servi la main la pou montrer kommien to kontan to meme do! Mai arete sa malpropte rode piblicite dan tou zafer! 

Ban seki envi al dan LA MARCHE CITOYENNE dimin, well done! Mo espere pou ena ene mari la foule ki pou fer ban voleurs dan gouvernman trenbler...Et ki pou fer ban ki envi pran pouvoir pense 2 fois avan ki lenvi kokin la pran zot oussi kan zot o pouvoir.

Ban ki pa envi aller: Ferm le tonkin! Pa elections dimin, ban idiots. C ene LA MARCHE CITOYENNE! Ramgoolam pou zis ene dimoune parmi ban dizaine de milliers participants. La marche la pa pou li sa! C pou la nation entier.

MSM ena asser trolls, soucerres pou fer travay malang pou dimin. Dimoune ki deklar tro intelizan bizin sey fer ene ti zefor, et arete donne sa ban mercenaires la ene coudemin.

VINI LEPEP, DIMIN! IGNORE SAN BAN TI CRETINS KI KONTAN LATANSION LA! DIMIN , C POU OU ET OU ZENFANS! C PA POU RAMGOOLAM OU NINPORTE KI LOT GGT! 

As for the serum, met li dan to fesse, kumsa to la cervelle kapav cope avek sa mari gran ego ki to ena ...

Vendredi 12 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H