Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] PLEASE GIVE GENEROUSLY...MO ENE DIMOUNE BIEN SOUCERRE, SORRY MIZER MOI....


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 29 Février 2020Ici, zot President ki bien kontan zot, sirtou sak moi kan zot donne moi ene cheque plis ki Rs360,000 roupies et zot dire moi pa paye meme ene sou tax lor sa.

Bon Dier pou beni zot, et akoz sa mo in al fer ene ti sezour dan Bharat Mata pou dire Bon Dier beni zot...aprer ki, bien sure et evidaman, li bien beni moi avek enkor zot pitaye, zot limousine, zot sofer, zot gablous, zot gran sato, zot mari zoli zardin, zot pension 3/4, et tou zafer gratis ki zot in donne moi ziska mo mort.

Meme aprer mo al fertilise la terre dan cimetiere, zot sitan bon ki mo fam pou kontinier tap plin ar zot ziska ki li oussi li mort. Sa ki apel ene lepep admirab sa, malgre ki ban anti patriotes dire ki zot ene lepep extra kouyon, et ki en place ene la cervelle, zot ena boulette poisson dan la tete...

Mo in al L'Inde parski mo ti bien bizin remercier Bon Dier pou sa jackpot ki zot in donne moi. Mo pa bizin Lee Shim so kass lottri moi! Mo pran li direk avek zot parski sitan zot kontan moi, sak moi sa gro cheque la rant direk dan mo ban kont la bank. Et en retour, mo kontan plak mo fesse lor sa ban zoli sez dan Reduit, ou dan mo limousine et mo mari rier kan mo gablous fer zot avancer dan traffic pou mo passer vite vite, et zot zourer!

Haha! Mo in vine expert dan lip read zot zourer aster....Eoula! Nou ena ban gran poetes dan sa pays la ki konne fer sa mot "mama" la rhyme avek tou kalite zafer. Dire moi ene cou, ki sa v dire "Languet so"? Tou le tan, mo truv zot la lev p epler sa avan ki zot dire "Mama" kan mo passer. Zot bien kontan moi, non?

Zot bizin konpran kifer mo ti ena excess baggage. TOU nou serviteurs du pays kan zot en mission ou p al donne fesse deor, en droit sarier ene camion valises si zot envi. Pena oken douaniers ki pou arete nou, parski kouma nou reponne " To koner moi kisan la?", zot fone net! Alor, TOU parlementaires, TOU expresidents, TOU ex Premier Ministres, TOU ban dimoune ki nou Bon Dier Pravine deklar kom VIP, zot en droit amene seki zot envi depi deor, et dan ninporte kommien valizes! Kifer zot p koz zis moi? Akoz mo figire parey kouma ene brinzel gato, akoz sa LKSM Lismore la in apel moi President Baigann? Bon Dier pou pini zot!

Laisse mo fer zot koner ki mo valizes ti renpli are belna et chowki, parski mo mari kontan manz mo farata et mo ti puri! Et ti ena tou kalite la poudre carri la dan, et malheur a ninporte kisan la dire ki ti ena lot kalite la poudre la dan! 

Le mois prochain, mo p al en mission a la Chine et mo valiz pou renpli ar ice cream depi la ba. Kifer? Mo tann dire ki ena ene nouvo ice cream fek sorti et bien popiler, dimoune aparaman p mort pou manz sa.... Apel sa Coronavirus sipaki. Ene differan classe de nou Corona Vorona ice cream sa! Mo pou fer zot koner kan mo goutte li, Bon Dier beni...

Bon, laisse mo servi mo pays et al visit in p lezot gurus, maraz, pandit, poussari, treters pou remercier zot ki zot in vire la tete Pravin et in fer li fer moi President! Vreman ene mari jackpot sa! Once in a lifetime! Si zot pa koir moi, al dimane Ameena, Cassam, Anirood, Karl, Kailash, Raouf, Monique, Chana Puri, etc. Zot tou ban gran serviteurs du pays sa, koir moi, avek sa jackpot ki zot gagner sak moi depi zot! 

So, please give generously. Mo bien mizer, moi!

Samedi 29 Février 2020


1.Posté par Rattan Chand le 01/03/2020 16:43
INDIA TO THE RESCUE OF A POTENTIAL HIGH INCOME ECONOMY AGAIN!!!!
They never miss an opportunity to holler that we will soon be attaining the High Income Economy (HIE) status .
Strange ways of a soon-to-be HIE and its representatives; you do recall
- some years back , India bore the cost of the Indian tour of an ex-president with his whole family,
- the Rs 9 billion obtained as grants fo finance the metro project after the abrogation of the DTAA
And now, unashamedly, the President of the potential HIE, as a visiting dignitary to India (which has around 70.6 million people living in extreme poverty) with his family, accepts not to be charged for his excess baggage.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H