Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] PHONE CALL BETWEEN MIKE SEETASIPAKI AND MARIO


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 27 Mai 2020Seetasipaki: Allo, Mario? Moi sa. Ekuter, mo tan dire to ban gablous p interoz ban travayers Air Mauritius?

Kouma to koner, mo in fer mari progres depi ki mo in sorti depi pion la cuisine et aster mo dan top management Air Mauritius. Ti tro facile sa! Mo bour zot 2-3 papiers ki mo copier depi internet et mo dire zot guet mo ban gran degres. Ban la dire moi, pa pran traka, to mam toi! Et madame la cuisine in fini dire nou ki fer sa glisser parey kouma kan servi vaseline pou fer lot zafer la glisser...

Mario: Oui, missier. Madame la koner kouma pou fer sa glisser, li. Mo meme, depi lontan ti bizin bour moi deor, mai la cuisine tro kontan moi, meme kan ban anti patriotes dire ki mo pa konne differans entre ene badine la police et ene dildo. Mo p pratiker tou les zours, et biento mo sire mo pou donne zot mo reponse kan mo dekouver diferans la.

Seetasipaki: Pa pran sa kont, Mario! Nou ban vre patriotes nou et nou koner kouma pou servi nou pays, non? Zot zalou! 

Eh, mo in fini reserve to place dan business class pou to prochain mission. Mo in fini garde to ban magazine special depi Amsterdam pou toi, et mo pou koz avek Nilen Sipakisamy ou Ken Lariaz pou fer toi gagne ene zoli whisky duty free en ba la tab pou to voyaz. Ki to dire, li bon li pa bon?

Mario: Extra bon, missier Mike. 

Seetasipaki: De rien, mon cher Mario. Si bizin, mo meme mo pou met ene zoli konbinezon ki mo fek asseter et mo pou vine to lotesse de l'air personel. Pa zis Ken Lariaz ki konne servi ene ti baguette dan avion, laisse mo dire ou.

Mario: Zoli kozer sa, Missier. Mo senti kiksoz p bouzer en ba kan mo pense sa...

Seetasipaki: Bon, ene zafer bien inportant aster. Mo koner to pa pou avoy to gablous pou vine fer check lor moi, parey kouma zot p fer avek sa ban ti travayer la. Mai, si bizin, laisse mo avoy toi mo daily time table, ok? Mo avoy li par WatsApp, et mo esperer ki Fu Manchu pa fer so bhai lookhe ar sa oussi.
Mario: Pa pran traka missier. Mo pou koz ar Fu Manchu et mo pou dire li ki si li espionne toi, mo pou raz so moustasse en fesse la.

Seetasipaki: ok Mario. Ala mo time table pou to ban zom koner ki mo p fer tou les zours. Sa routine la pa sanzer ditou sa:

7.00 a.m.: Leve, al toilette, fer ene zoli 29 (si to bizin foto mo 29, pa hesiter pou dimander, ein?). Mo pran ene douche, mo al manz 2 moutaye pou breakfast pou met moi dan ene mood bien sweet.
Mo al la cuisine, mo passe mop ene cou partou, madame la vine cheker et souvan li dire moi, "pena personne ki konne nettoye sali pli bien ki toi. To koner kouma pou tousse sali, toi". 

Mo dire mo sofer amene moi dan biro Air Mauritius, mo rantrer kouma dire leritaz mari morma sa, mo kass poz ene la zournee mai mo fer sire ki tou le tan mo paret bien inportan. Parfoi, mo largue ene gro 29 dan toilettes biro, zis pou mark mo presence (si to envi foto san la oussi, pa hesiter pou dimander).

Kan mo plin avek tou sa travay assizer la, mo re al fer ene ti le tour dan la cuisine, et souvan madame la donne moi ene gro brinzel. Mo koir ene signe laffektion sa, mai mo pa sire ki li p rode dire moi al fer ar sa brinzel la....

Asoir, mo retourne lakaz et mo re al 29 (photos on request please). Parfoi mo konpran kifer akoz sa kantite mo 29 la, mo tan ban anti patriotes dire ki " ene kk sa!".

Mo pa pou dire toi ki mo fer kan mo rant lor lili, parski strictly over 18 sa!

Mario: Ou ena ene la vi bien ranpli, missier. Mo koir moi oussi mo bizin 29 pli souvan parski souvan mo tanne mo gablous dire " ki lordre en fesse li p donne nou enkor la? Kumsa ene boug kapav kk par la bousse sa kantite la?"

Avoy moi ou memo la, et mo pou fer sire ki mo ban zom zamai pou dimane ou sa ban questions bien insignifiants ki zot p dimane ban travayers.

Phone conversation ends with both shouting " Vive la patrie! Sieg Heil!"

Mercredi 27 Mai 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H