Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Open invitation to God's spokesman, Pravind Kumar Jugnauth


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 23 Mars 2023[Paul Lismore] Open invitation to God's spokesman, Pravind Kumar Jugnauth
Lettre addresse a pli gran premier ministre dan le monde entier:

Moi et lepep entier mari inpressione avek ou discour dan fete relizier hier. Nou tou in dakor ki Bon Dier vreman koz a traver ou la bouche, parski sak fete de ninporte ki relizion, ou vine fer zoli diskour ki audience ban ti reprezentan Bon Dier applodi....et ki zourlanus fer zoli lartik lor sa kouma ban bon ti toutou.

Mo p dire ki akoz sa ou bizin proklam pli boukou conze piblik pou pli boukou fetes relizier! Parski c sel letan kan ou fer discour kot ou sire personne pa pou krier, "eh! arete koz kk, do! Si to ena pou kk, servi to trou kanaka kouma tou dimoune normal fer!" Non, dan fete relizier, nou ena ban dimoune bien relizier, ki bien kontan Bon Dier, mai ki kontan kass taxpayers plis! Lor sa, tou relizion dakor: ki li Hindu, Chretien, Mizilman, etc, zot tou bien kontan sa pitaye taxpayers la...Et si ou kapav donne nou in p plis loto duty free, ti pou extra bon! Mai pa Raptor! Parski ICAC p fer zes ki li p fer ene mari travay kan zot p park Raptor dan zot gran garaz pou ene ti le tan...

Mo bien kontan ki ou pou ogmant subsides a ban socio tchurels. Oui, in ler pou sa ban bon dimounes assete in p zoli linz parski zot fancy dress paret in p vier, non?

Alor, moi oussi mo pou ouver mo prop socio tchurel, et mo sire ki ou pou mari kontan. Parski boukou dire ki falle ou ena ene bon longanis ki in fer ou gagne sa kantite chatwas la, et ki in fer ou, by hook or by crook (by crook mostly...) gagne elections. Alor, mo socio tchurel pou apel Club Longanistes, et nou pou fer ene zoli travay pou ou. 

Pa bizin kok noir, ou limons Rodrigues, ou bouc pou nou! No Sir! (Mai si ou envi donne, nou pou aksepte o nom de seki nou prier, ok?) Ou nek ena pou donne nou in p millions roupies depi sa fond ki apel "larzan mari morma", i.e. taxpayers' money, et nou pou fer ene zoli travay pou ou gagne next elections.

Par exanp, nou kapav fer Nando so Brylcreem sek lor so la tete kouma li mete, et alor kan li passe peigne, tou pou grainee et li oussi li pou ena ene la tete bibite kouma Joe. Nou pena problem pou met la fimee divan lizier Roshi kot li pa pou truv kler et kouma li truv ou la main, tchouma lor tchouma mo dire ou! Nou pou fer ban Avengers blier Kistnen et rant avek dimounes ki ti dan MSM kan zot ti touye li...Nou pou fer 1 rant dan MSM direk! 

Ou in remarke? Nou in ressi fer Berenger aret mentionne "elections zeneral anticipee" sak semaine! Et nou in ressi fer Navin koir ki Damry ene travayis pur sang sa! haha! Truver kouma nou fort?
Alor, donne nou ene date kan ou kapav ouver nou Club Longanis. Pa blier amene ou sizo! Eski ou envi nou met ene 2 lezo moutons lor ou la table, 2-3 limons, ene kok noir (pa Joe, ein!) et fer ou koir ki sa sorti cimetiere kot nou ti al koz ar ban gran dimounes la?

Ou pou fer ena ene zoli diskour kot nou expect ki ou pou dire kouma nou ene pays bien tolerant, kot tou dimoune viv en paix et en harmonika, sorry harmoni, et ki nou bizin respect droits ban longanis! Parski nou oussi nou ena nou Yuman Rites! Et pa blier dire kouma ou pou kasse lerin mafia! Parski nou servi ene bon carri lerin dan nou ban ceremoni...

Kan ou fini ou speech, nek glisse cheque la dan mo la main kan mo shake hands avek ou et felicite ou pou ou mari speech...et dire ou pa pran kont 1-2 sovaz ki in dormi et ki ti p ronfle fort kan ou ti p koze.
Vive Pravind! To meme nou Bon Dier!

https://www.youtube.com/watch?v=8TpjiXp6H6E

Jeudi 23 Mars 2023


1.Posté par Faye noir le 24/03/2023 04:05
2 poizons ile Moris : 1er ladrogue , 2eme socio kiltirel surtout ban adept l'idéolozi MODI.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H