Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] OH FOR THE DAY WHEN....


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 5 Juillet 2019

A politician from any party tells us " Mo in bien kokin. Mo in bien servi mo mem. Et ban zoaves kontinier vote pou moi! Vive ledikation gratis!"A 'socio cultural' parasite, or one of those self appointed representatives of God tells us : "Relizion? Ene vrai mirak sa! Sa kantite dimoune ki koir tou seki mo dire zot, meme si mo in fail bilo? Extra! Mo nek ena pou mentionne lenfer ou paradi, et zot donne moi boukou larzan! Kouma mo ti pou kapav amene bon la vi alor, kan mo pa meme koner kouma pou attasse mo souliers? Bon Dier grand! Bon Dier konne tou! Bon Dier p guet tou seki nou fer, alor li truver kommien kasse sorry, 'donation', zot donne moi! Donner! Pou Bon Dier sa!"

A MBC news 'reporter' starts to read the news and half way through, he/she tells us: " Pa news sa! Zis propagande sa! Tou seki ban ministres la in fek dire, menti sa! Zot nek koz kk, et zot expect MBC montrer zot meme kan zot p assizer lor toilettes. Tou politiciens o pouvoir in servi nou kouma zot drains pou amene zot kk enver lepep! Pravin Jugnauth in kass tou rekor li, avek so ban riban et sizo en ggt la! Li vreman koir ki votes lepep in fer MBC vine property mari so mama sa!"

Roshi Bhadain removes that huge cloak of arrogance and tells us: " Mo nepli kapav koz menti. Oui, mo in bien fanne kk lor BAI/Bramer. Mo ti tro ambitious, et kouma ene gro kouyon, mo in laisse Lutchmeenaraidoo servi moi. Si BAI/Bramer ti ene ponzi, alor boukou lezot institutions finance dan pays oussi ponzi, parski ban la oussi pran kasse ici et al investire la ba. Tou bizness fer sa.....Et ban Jugs in bien kouyonne moi, et mo p enkor senti kaltioul Lady Macbeth dan mo trou fesse ziska zordi."

E.T. : " Aprer tou sa kk ki mo ti faner entre 2005-2010, Lepep re vote pou moi en 2014? Haha! Mo montrer zot mo private parts et zot fer moi ministre? Viv Ledikation gratis! Kumsa ena boboks dan sa pays la? Sa meme pli bon system ledikation pou fer zot eli ban gopias tou le tan! Mo la tete kapav kouma ene biscuit Marie, mai Lepep bien kontan moi."

The Bar Council: "We regret to inform you that we do indeed have many greedy, unprofessional, thieving 'barristers' in our legal system. Many of them are worse than the criminals they defend". B ki pou fer? Nou travay plis ki taxi nou! Meme si passazer pa arete nou, nou pou offer nou services! Nou motto pa 'first come, first served nou'. Nou motto c " You are all welcome but as long as you have lots of money, preferably in cash!".

The Medical Council: Same message as the Bar Council's one, but substitute doctors for barristers.....

The Law Society: See previous two messages.

Commissioner of police, Marionette: Mo la pou servi premier ministre, alor mo bien ferfoute avek zot! Sak foi Pravin dire moi "Jump", mo reponne li "How high, Missier."

El Presidente: Please leave your message and I'll deal with it when I return from abroad...if I have the time. And don't forget! Mo reprezant zot tou kan mo deor pays sak semaine! Zot koner ki kalite sacrifice sa?

Chana Puri, now with VAT free aplom: Same message as El Presidente, mai dan Rolls Royce siouplai...

Parasitical orgs CEOs/DGs/Presidents: Eh ban ggt! kifer san la gagne entertainment allowance Rs 20,000 par moi et moi mo gagne zis Rs 15,000? Tou sa soucee mo in souce zot pou elections et mo gagne zis 15 mois la paye? Ki zot koir, mo gratte fesse ene la zournee? (shouts from everyone: 'oui, LKTM!')

Poison Dwarf 1 (I.C.): " Ban zoli madam ki envi reprezant nou pays ici ou deor, mo ena ene zoli canpman ek so swimming pool tou. Vini, nou fer ene ti interview kot mo pou inject common sense dan zot, ok?"

Poison Dwarf 2 (R.G. Zis Bon Dier koner ki mo inosan/Je suis serein): " Taxi! Taxi pou ban gro drug dealers always available, raat aur din! Nou viv dan ene etat de droit, et seki ena boukou larzan, vine guet moi, mo pou aide zot , by all possible means..."

Ti Cretin: "EVIDAMAN, mo pa ena letoffe ene PM, mai BIEN SURE c Lady Macbeth ki control tou. Mo moteur lor otomatik moi, et mo pa konne narien. Nou dan ene demokrasi, dan ene etat de droit, et si belle fille dire bopere bez fesse alle pisse dan ene lot biro, c sa la demokrasi! Et mo bien kontan appoint ban idiots kom mo 'advisers'..."

Prakash Montrou: "kifer mo in al rant kamarade ar Siddick? Bez sa! Mille foi mo frere tailleur, ki avek so ti latelier in ressi ramasse par centaines des millions roupies! Ene sans ban Jugs konne mo valeur dan la cuisine! Pena personne ki konne cuit vider kouma moi!"

Siddick: " Kifer mo in al rant kamarade ar Montrou? Bez sa! Mo la vi ti bien bon avek Navin, aster li oussi in avoy moi ferfoute!"

Mazistras: " ou in fer ar sa tifi 13 ans la? Oui li paret bien adult. Alerman ou in bizin gagne bien bon ar li, you lucky devil! Aller, 3 mois community service, ki ou dire?
" Ein! li zet lacide lor fam et so zenfan tou? 3 ans prisons! Ar moi pa badiner! Mo mari severe moi...."
"Ein! Li ti touy li? Avek sabres? et aprer li enterre so lekor dan pik latrine? Oui, guilty of coups et blessures, pa murder! 5 ans prison!"

DPP: "Eoula! Sa ban ggt dan ICAC/la police ki pou interview moi? Kot sa pays la p aller? Mo ene dimoune bien special moi! Meme si constitution pa donne moi immunite, mo donne mo mem immunite! Et ena ban bon ziz ki pou fer sa kouyonnade la rouler meme ziska zot tou krevee!"

Chuttur ka Mou, in charge of ICAC: "Sa ban dossiers la p fatig moi...sitan mo tro etidier zot, mo blier met charge aprer, sirtou si nou bann depi la cuisine sa...Sumputh, Choomka, etc. Nou dan ene etat de droit, nou!."

Wilkinson: "Mo p kont larzan ki mo in fer depi mo p servi nou pays. Sitan ena, mo in pisse ar zot et demissioner. Pa amerde mo fesse ar zot complaints aster! Zot nek plaigner tou le tan! Laisse mo servi mo pays parski zamai mo pou re elu, et mo in fer larzan pou 5/6 zenerations viv en luxe, alor laisse mo mediter pou ene lot 25 ans"

Ex police commissioner: " Bez sa! akoz 2-3 bal kouler pou Holi, zot kraz mo graines! Ayatollah fane kk partou, et narien pa arriv li? Zot pou koner ar moi kan mo re rant dan mo taxi, sorry helikopter..Merci Pravin pou sa Rs 15 millions la. Larzan taxpayer, vreman larzan mari nou mama sa.."

Coconut oil Hub Minister: " Mo koner mo ene fesse, mai mo pa kontan kan zot dire moi ki mo ene fesse. Nou dan ene etat de droit, et zis moi ki en droit dire ki mo ene fesse! See, zot zalou mo garcon bien timide et modeste la. "

Ti Roquet " Sexpire ti dire: " zamai kozer zis pou enpesse la guele senti pi!". Mo pa enkor konpran sa lexpression de Sexpire la ditou. Ki sa ve dire sa? Mo koir Sexpire oussi ti fer la zanzani! Ar moi non! Mo ene zavoka moi, meme mo met ban linz ki fer ene clown paret bien habiller! "

Zaza: " Pays dan mari bez! Mo ti dan gouvernman depi 2005, et narien pa mo faute! Mo kontan kan mo cock santer...sa fer soleil levee, zot dire moi. Mo ene zoli tifi, mai mo bizin amene role ti pitin aster pou mo gagne ene galan trap mo la main pou next elections. Ene sans mo konne fer coq santer, sinon kot pou gagne galan, do?

Navin: Lepep Kouyon koz zis mo coffre fort avek so Rs 224 millions. Al dimane ban Jugs kommien donations zot in gagner zot? Al check fortune la cuisine? Par milliards nou p kozer!

Missier Berenger: " Personne pa pou kapav enpesse moi dimane elections zeneral anticipees sak semaine! Mo p fer sa depi les annees 70, et zot kontinier vote moi! Kan mo ti dire ki zot vreman Lepep admirab, zot koir mo ti p badiner? Zot admirabman kouyon!"

The Dominatrix: Mo koir dan Le Pape, moi! Akoz sa meme mo souvan dire ban la 'Withdraw' et si zot pa ekuter, Mo order zot 'Out!" Mai mo kontan fer li standing up....

Last but not least, Ayatollah Mouftah: " Kommien to pou kapav donner? Gratis sa, ein! Pa pou narien zot apel moi Ayatollah Mouftah! Bon dier p guetter!" Plus a whole list of incredible, astoundingly stupid things that flow from that mouth but which nevertheless makes him a perfect serviteur du pays in our etat de droit...From ex rat catcher to multi millionaire status through politics and servi nou pays.

Moral of the story? If you want to become super rich despite being clearly quite stupid, become a politician and servi nou pays. Join the list of wannabes.

Vendredi 5 Juillet 2019

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H