Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] " Nous devons remercier la compagnie Pack & Blister" affirme Pravind Jugnauth


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 21 Juillet 2020Oui, ban anti patriotes, ban poltrons! Nou bizin remercier ene conpagni ki personne zamai in tander, ki so direkter p fer prison pou 13 ans pou fraude, ki grace a la fimee ki sorti direk depi ministere, zot in ressi lire et aprane ki nou bien bizin ventilators ki pa travay, et meksine ki coute ziska 1000% plis ki nou abitier asseter! Merci Pack and Blister! Kom ene gran patriote, moi mo dire Merci!

Biento, sa compagni la pou avoy nou gro pois ki enpesse nou petee, mai ki pou coute 10 foi prix normal...Zis ban anti patriotes ki pou dire ki sa pa bon, et ki sa pou enpesse nou droit constitutionel pou lev ene li pied et largue ene gro gaz...sirtou en piblic! Ki pli bon passe tan ki sa, dire moi ene kou?

Al la foire, manz ene 2 pair dal pourri avek so carri gro pois, atane kan lestomac koumans fer le gourr gourr, fer senblan p asseter margoze, largue ene gro zafer, laisse loder la faner, et en place donne ene signe ki ene macro ki zot pa kontan, li meme ki in largue sa!

Mai li pli bon si zot fer sa dan ene lift ki renpli avek dimoune ki kontan paret bien inportan, pez bouton pou desann, largue ene gro bonb puante zis avan la porte ouver, sorti, et laisse ban gran nwar la touffer endan et saken guet so kamarade avek gro lizier... Koner ki kalite nissa sa? Tou dimoune ki dan lift pou dire dan travay, " sa kouyon la ki pete pi sa!" Et pov diab la, pli li defanne li et dire ki pa li sa,  pli lezot pou whisper et dire, "oui, vrai sa, li pete pi terib sa! " 

Prochain foi kan nou bizin passe te ki pa ena ti trou, Pack and Blister la pou van sa ar nou. In true la cuisine fashion, nou pou asseter passe te ki ena gro trous, meme si prix la boukou pli cher! Kom ene bonus, Pack and Blister pou donne nou ene ti boutey Sherry avek sak boite passe te avek gro trou...

Si ena peniri Elastoplast/bandaz dan pays, pa pran traka! Pack and Blister pou avoy nou boukou sellotape bien fort, mai selman cargezon la pou rantrer dan 6 mois. Entre tan, servi fey papaye pou zot blessire, ok? Et pa blier fer STC avoy Pack and Blister Rs 500 millions pou sa aster la meme!

Kouma nou Premier Ministre dire, meme ban gran pays ti p gagne mari problem avek zot fournisseur habituel. Akoz sa ki quincaillerie nepli van tourne a vice aster et prefer fer vice avek nou et nou pitaye.

Bizoutier in arete soude di plon dan l'or parski zot dire ena boukou plis profits dan aspirin. Pa pran traka, STC so direkter dan nou la main, alor ninporte ki zot bizin meme si li pa servi narien, li la pou signe cheque la li....

Si ban antipatriotes fer tapaz aprer et dire ki nou in Conspire to defraud, pa pran traka! Tou ban ka kumsa, mo nek ena pou dire ki ICAC p fer lenket lor sa, alor chup chap parski le chuttur ka mou en sarz ICAC bizin silence conplet pou li etidier ban dossiers la! Kouma zot koner, lor etidier dossiers, li meme nou sanpion du monde. Sitan li kontan etidier dossiers, li parfoi blier et alor li met zot dan tiroir kot ban dossiers la gagne ene zoli repo pou 2-3-4 ans. B ki zot problem ladan?

Sa meme pli gran problem dan sa pays la: ban anti patriotes ki poz ban questions en fesse et ki rode montrer ki nou ban voleurs! Nou pa voleurs, nou! Nou ban Maha Chor, nou! Konne la diferance, ban anti patriotes!

Voleur, c ban ki kokin kilot zot voisine! Nou, tou seki nou fer kom Maha Chor, c dan linteret superieur du pays...

Bon, mo bizin kit zot, parski ene call depi Pack and Blister p vini la. Allo oui, Pack and Blister? Hmmm. Hmmm. Ok. Mo pou koz ar STC et guetter kouma pou avoy larzan pou sa cargezon mangue fletri ki zot p dire pou gueri tou maladi. Mo rapel Jagutpal ti dire moi ki mangue fletri exta bon pou enpesse dimoune vine pike, alor li bon ki nou asseter sa pou nou lepep....Parski boukou dan lepep, zot sitan pike ki zot koir tou seki mo dire zot. 

Aller bye. As they say, the cheque from STC is in the post...


Mardi 21 Juillet 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H