Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Moi Pravind Jugnauth, mo,mem Superman!


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 12 Février 2022Oui, mes chers compatriotes, 
Kouma mo ti dire ban zourlanus lot zour la,
"Tou mo mem. Ou trouve tou zafer momem. Tou momem. Momem superman.»
Sitan mo koir ki sa vrai,
Mo ti pense met mo lamoresse lor mo kalson
Avan ki mo al dan dernier cabinet meeting.
Mai Lady Macbeth fou moi ene gro kalotte
Et dire moi: "Ta ggt! To envi montrer banla kot to ti la cervelle ete?"

Madame la ena full rezon, evidaman, parski kouma zot kone
Li meme ki Premier ministre sa pays la!
Li roule tou depi so la cuisine.
Mrs Thatcher ti Iron Lady, 
Mai Lady Macbeth ena la main lacier,
Alor si pa obeir li,
Kan li trap ou graines et kraze,
Lerla ki ou kone ki apel vrai larmes!

Kouma li abitier dire,
"Mo pa bizin fer koup zoignons pou fer larmes koule!
Mo nek trap zafer ban fatras la,
Et mo dimande: "Kisan la ki mari? Larmes or no larmes?"
Response tou le tan: "No larmes, madam! Ou meme mari!"
Truver? Pa bizin tortire dimounes pou gagne confession...
Steel Hands madam la asser pou fer gro zom plorer...

C akoz Lady Macbeth ki mo senti moi kom Superman.
Si pa ti ena li, kouma mo ti pou kapav
Nomme sa kantite idiots pou pran sarz nou instititions?
Kouma mo ti pou kapav
Nomme moi mem kom Head of Emergency Procurement?
Mo rapel ki ene zour, li ti araze ar moi,
Alor kan Steel Hand ti trap zafer la
Et krier, " Komission gagne zis dan la boutik sa?"
Mo larmes koule et mo reponne,
" Non! Commissions lor contrat boukou pli bon!"
Li ti bien kontan mo reponse
Et li dire moi, "To pa ene ti cretin, toi!
Enfin, pa tou le tan..."

Guet kouma nou in ressi sanz mentalite boukou Morisiens!
Nou in fer zot vine ban vrai patriotes
Ki in dekouver ki zot pli gran anbition,
C souce kouma ban pitins de classe!
Alor, internet renpli ar chatwas aster,
Ki malgre ki zot fine fek aprane kouma pou ekrir zot nom,
Zot comment gramatin tanto
Meme si personne pa konpran ki zot p dire...

Oui, mo ene Superman 
Ki in fer morisiens konpran
Ki si zot envi gagne bon jobs,
Ene bon nomination, Ene zoli promotion,
Zot nek ena pou vine lave ene 2 deksi
Dan la cuisine, et bingo! 
En place, zot gagne gran jobs, limousine, sofer, lesans, 15 eme mois, etc....
Seki fer moi rier, et mo koner ki Lady Macbeth so kilot tranpe
Kan li pense sa:
C Lepep kouyon ki paye pou tou sa la! Hahaha!

Si sa pa travay, Lady Macbeth met so steel hand,
Et trap 2 gran patriotes, Rakesh le fraudster, et Lee Ki Shim,
 Et dire zot, "paye sa ban ti makro/makrel ki envi sot barriere la,
Sinon, la main lacier pou kraz zafer la!"

Tou les 2 ban gran patriotes sa,
Et en place zot dire, Oui madame.
Sa 2 la koner ki si pitaye naiba,
State Bank, Bank Developman ban Patriotes, 
Bank voleurs ki NIC(k) larzan, etc
Pou donne zot loans par centaines de millions,
Ki zamai bizin renbourse...
Ek sa larzan la, boukou mercenaires
Kapav assete pou fer zot vine "patriotes".

Kan Superman et Lady Macbeth dan romantic mood,
Nou teigne la limiere et alime ene 2 la bouzi,
Et nou re guet videos tou sa ban nouvo patriotes
Ki ti p zour nou avan ki zot in vine patriotes.
Mari extra bon kan tann latete bibitte Lesjongard 
P insilte nou et kouma aster li p souce nou.
Extra zoli! Nou guet tou sa ban videos la
Et sa fer nou gagne lenvi fer
Ene zoli la mizik lor lili...

Parey kouma kan nou dan Londres ensam
Et li dire moi,
A nou al Angus Steak house!
Sa ki fer gagne bon sa!

Kan Superman frotte avek la main lacier,
Zetoiles, zetincelles partou, mo dire ou..

Samedi 12 Février 2022


1.Posté par Chatwa le 13/02/2022 10:41
Superbe bâtiment que cet Angus Steakhouse acote la viande à gogo kouma Angus Road acote pitaille à gogotte. Oui Ti crétin Pinok 19 ène vrai Superman. Li teleman super ki li mem pa bisin ocip so gouvernement parce ki li fere sa par remote control avek so banne exper Savate Dodo, Bibitepal, Gogottebin ek Ivan le terrible san konté banne lé otres batchiaras magouilleurs volères assassins multimilliardaires lors lé do souffance ek la mort nou banne soeurs ek nou banne frères. Pran zotte konte Kistnen dépi la ho.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H