Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Moi, Jeremie Decide, mo parey kouma Amy Winehouse: Mo dire Nono No!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 10 Février 2023[Paul Lismore] Moi, Jeremie Decide, mo parey kouma Amy Winehouse: Mo dire Nono No!
Mo pa kouyon kouma Frankly Stupid moi!
Mo pa fer conference de presse en ba la boutik,
Ni mo dire ki mo pa konne lire
Mai mo gagne boukou texts lor mo portab
Ki mo konpran san ki mo kapav lire, soidizan...

Mo pa kamarade ar Jag 
(Hi! Mo ene bon planteur, vine guet mo boutire),
Ni mo met dan zar avek gro limousines
Ou take away ki fer dimounes gagne diabete
Ou prete mo canpman a Special Shit Team 
Pou zot pran ene bon repo
Apre sa kantite plante la!
Ni mo laisse personne tire mo fotos
Et ziska ler pena oken mo foto en piblik!
Tandi ki Frankly Stupid p montre
Les dents ki li pa ena dan boukou fotos...
Ggt la!

Moi, meme mo in fer boukou pitaye,
Mai pa par per diem en mission a la Reunion, ein!
Mo kontan naze et souvan mo plonze
Ziska la Reunion kot mo fer mo shopping.
Mo bien fatiguer kan mo retourne
Alor mo fime ene ou 2 ti fey depi
Cargezon ki nou amene depi la Reunion.
Mai zis pou mo relax, ein!

Aster, Frankly Stupid in ouver so gro la guele
Et akoz sa, zot tou p koz nou condanation 7 ans
Prison dan la Reunion!
Kouma nou ancien patron Aneerood ti dire,
" Ti pou l'or si li ti ferme so la guele!"

Mo pa kouyon, moi!
Kouma mo tande ki Frankly Stupid p tro blague
Akoz li koir ki Jag (Hi! Vine admire mo gro boutires!)
Pou tou le tan protez li.
Mo fini fer plan pou fay pat.
Mo amene mo role soumarin et mo naze, naze ziska
Ki ene pays pa dire moi, " No No! No entry here!"

Ene sans ki nou Attorney General sitan bom
Ki li bizin gagne permission la France avan ki li ressi al kk.
Alor, mo zouir mo liberte et kan zot dire moi
"Nou Desire ki to vine fer to 7 ans prison
Kot nou kapav "Rehab" toi",
Mo krier, "Nono No!"
Kouma Amy Winehouse dire,
No Rehab, no kont bar pou moi!"

Mo fier ki en place kasse mo lerin,
Ban bon dimounes dan gouvernman et la police
In caresse mo lerin ziska ki mo kit zot.
Ar moi, Non! Nono dire No! 

Vendredi 10 Février 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H