Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo zardin konne exactement ki p passer dan pays...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 3 Juin 2022[Paul Lismore]  Mo zardin konne exactement ki p passer dan pays...
Mo pa in ekrir sa dernier 2 zours la, parski mo ti p okip mo zardin. Met prop, koupe, taille, plante, et koz ar mo ban fleurs/pied fruits ki zamai koz menti ar moi.

Guess ki zot tou dire moi kouma mo rant dan mo zardin? " Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou ti koner ena bez, mai sa kantite la? C ene ggtri sa, bunum!"

Laisse mo dire zot ki mo ban pieds fleurs in rakont moi, kan zot explik moi tou bez ki ena dan sa ggt pays la:

1/ Tou mo pied roses: "Eoula! Ene demokrasi sa? Ena plis demokrasi dan sa kkvas ki ou fane lor nou racines! Ki ete sa "demagozi" ki sa ti boug la kontan rabasse, et ki so ban pions kontan repete? Nou koir c ene zafer malice sa, parski li nek repete dan tou so diskours en fesse: " Zot p fer demagozi!". Li zalou ban ki konne fer sa 'demagozi' la, non? !! Kouma nou koner, li enkor zenfan kan "fer demagozi", if you get our meaning...Li koir ki sousoute, c seki arive kan dimoune pa in pran prekotion et in touffe zot sousou tro boukou, et sa in vine in p lagli...

2/ Mo pieds zeranium dire moi: Nou koner nou ki kan soleil sorti, pou ena zoli letan et kan ena gro niaz, pou ena la pli. B kifer zot "Glorious Leader" pa konne ene ferfoute? Ninporte ki scandal, ninporte ki kouyonade dan pays, so reponse res parey: "Ein? vrai sa? Aster ki mo p konne sa". 

Nou esperer ki ene zour si li truv madame la ek menuisier en ba drap, li pa dire, " Ah bon? Kumsa ki zot pran mizire nouvo la tab la? Mo pa ti konne sa, moi! Li bon ki zot p servi diboi bien raide"....

3/ Mo ban pieds Dahlia guet moi avek gro lizier et dire moi: " Jagutpal la, ene mang fletri sa? Oussa li ene bobok dan so natire meme? Sak foi li kozer, nou senti ban pieds fruits zot fleurs retreci ene sel kou. Kan li koz kifer pa kapav fer piblik raport kommission denket lor la mort ban patients lor dialyse, tou rezim bananes re rant endan pieds banane ene sel kou, et disparet, sitan zot amerde avek tou sa menti la....

4/ Pieds mang, Pieds leksi, pieds longanes, pieds goyaves: Zot tou siplier moi: " Please zamai fer Dipshit vine gardien sa zardin la! Si ou pa ekuter, voleurs fruits pou guet li, rier, et koumans kokin tou fruits, et bouffon la pou dire: " Bien Bon! Zot p defressi sa ban pieds la. Li bien "troublant" kan ban pieds la sarzee ar fruits."

5/ O milieu zardin, mo ena ene pied zanblon. Li guet moi lizier traver, et li dire moi: " Mo la depi 50 ans, et zamai mo in truv sa kantite bobok ki p roule sa pays la...Et zamai mo in truv ene Lepep Kouyon et Kapon kouma nou in ena sa dernier 7 ans la. Zot fer tapaz kan ene ti macro in kokin kaba ene madam ki ena ene 2 mille roupies la dan, mai zot res trankil kan ban gran voleurs p kokin par milliards! Pa pou narien sa ti cretin la et so la kwizinn p fer tou kalite "demagozi" ar zot....et so gablous koir ki Taser, c ene dildo bien puissant ki fer gagne gidi gidi...

Ki mo pou dire zot? Mo sorti depi mo zardin, et mo dire, Ban la ena full rezon, malerezman... Ala ki ti cretin p pense kan li dire "zot p fer demagozi"...


Vendredi 3 Juin 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H