Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo pa pou ekrir zordi parski mo pou tro zoure


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 17 Octobre 2022
Depi hier, ene mari laraz in pran moi akoz ene la guele vier sousoute pa in zis montre kouma li ene vrai idiot, mai ki li pa kapav kassiett so hypokrizi, so menti, et so role esclave de la kwizinne. Ene Attorney General sa? 

Laisse mo explik zot ki so ONLY function kom AG, dapre Section 69 (1) de nou constitution: " There shall be an Attorney General who SHALL be the principal legal adviser to the Government of Mauritius." Principal legal adviser? Sa vilain ggt la konne ene sel role: verse dan la kwizinne et atane madame la dire: bour sa endan li...Et la guele vier sousoute dire: "oui madame, ou fer moi gagne bien bon. Tou seki ou dire moi, sa meme! " 

Ki kalite AG sa? Ene mazistrate in montre kouma dimounes ti assassine Kistnen, et sa vilin LKSM interesser zis ar kisan la ki in fer sa rapport la piblik? Ta ggt! Al vand pom de terres do!

Lot kote, Gogotpal, ki paret kouma ene sa ban dokters ki donne panadol pou tou maladi, dire ki " Mwa mo panse ki mo koleg Yogida Sawmynaden pena nanye afer ladan". To panse? Avek to ti la cervelle toke la? Oussa avek to trou fesse? To ene dokter fou mediocre, to ene ministre dernier grade, to ministere in kokin boukou milliards roupies nou larzan pou assete meksine en fesse Covid depi ban mercenaires chatwas! Akoz to kapav fer bizoutiers, kinkayri, air hostess pitin , etc vine ene sel kou expert dan farmakolozi, to koir to kone panse aster? Al bour ene stethoscope dan sa place ki to servi pou panse! Meme to trou fesse pou dire toi ki to ene bouffon.

Mo pa ene fan de nou DPP..en fait, mo pa ene fan de ninporte ki ggt ki en sarz nou ban institutions en fesse. Mai mo bien kontan ki DPP in fou sa la guele vier sousoute la ene mari cou pied dan so la guele. Mo espere Sef Ziz oussi pou dire sa ggt la: " Eoula! To in tand sa zafer Separation of powers la? Bizin bez toi koute baton pou to konpran ki mo pa ena oken lordre pou pran ar toi!" Mai Sef Ziz so mari, c portier principal dan la kwizinne, le Gulbulwa...

Kot Komisser de police? To p met tranpe, Dipshit? Ene ti la honte oussi to pa ena dan to fesse? Kan ene mazistrate dire ki conduct to gablous, li "abhorrent"; kan mazistrate la dire ki to la force policiere in reach a new level of incompetence, sharam naiba? To vreman ene la honte, toi! Ene la honte pou to meme! Al lire ki constitution dire lor to independance, mo ve gopia! Et si to konpran ki apel "independence", possib to pou aret ouver to la guele sak foi to truv to ti cretin et koumans souce...

Mo extra araze! Ki sa ban batiaras la p fer ar nou pays? Ene pays kot, malgre tou, ti bon pou viv...Mai ki depi sa ban barbares la in pran pouvoir, c ban mafia ki p fini sa pays la.

Leve do mo Lepep! Kan zot truv ene sa ban parasites la lor simin, arete souce! Krasse lor zot! Bez ene gro kalotte! Ban FLZMM soucerres!
p.s. ban chatwas, ban san lamour prop ki truv tro boukou zoure dan sa post la, pa lire! Al check Tik Tok plito! Et si zot pa ena narien valab pou dire, bousse le kiwi!

Lundi 17 Octobre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H