Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo longanis in dire moi ki


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 13 Mai 20211/ Pays ki soi dizan ene exanp dan le monde lor kouma combat Covid-19 pou re met confineman o pli tar semaine prochaine. Kifer?

a/ Bibitpal pa konne konte, alor kan 10 dimounes in infekte, li dire zero ou zis ene ou 2...C ki v dire ki boukou plis p infekte ki sa 3 zakos la dire nou tou les zours dan zot conference en fesse.

b/ Le jeune et dynamik 60 year old Pravind Jugnauth p debatte pou gagne ene rezon pou cancel election minicipal, parski li koner ki elekters pou fer so trou fesse vine meme larzer ki trou o cerfs dan sa elections la.... Alor, si ena confineman, kouma pou al voter, do? Truver kouma li bien kontan guet nou la sante?  

c/ Meme dan gran lete, kan fesse p couver ar transpiration, Morisiens pa kontan ouver la fenetre dan bus...tansion zot gagne 'la grippe' ou zot zoli coiffure pou gate...Alor, virus p fer piti dan ban bus depi ki sa zoave Ganoo la in dire ki 60 dimounes kapav amene role sardines dan boite....

2/ Blier extension ki Dick the Prick in donne nou pou "konsilter" so ban suggestions en fesse pou baillone nou online. C zis ene truc sa. Kan extension fini, li pou dire ki kom ban bon democrates, gouvernman et ICTA in konsilter Lepep, et rezilta montrer ki ene gran mazorite dimoune ki in reponne et ki in ekrir PMO in dire ki bien bizin censire Morisiens, et ki profession bhai lookhe, ene profession bien noble sa....Sale of binoculars will go through the roof, marke garde!

3/ Mo longanis dire moi ki oken so cartes, so limons, ou so coq noir p donne li ene rezon valab lor kifer Zaza et Roshi in decide pou al avek Berenger so lidee bankal et kasse lentente entre lopposition entier. Aster, nou ena sel lopposition o monde kot leader lopposition, c leader parti avek pli tigit MLA dan lassenblee! 

4/ Lor zafer petitions elektoral, mo longanis so coq noir p dire ki sef ziz sitan kontan so bathroom en suite avek so chambers dan la cour supreme ki li pa ena letan amerde the judicial arse avek ban politiciens ki p plaigner...meme si zot plaigner valab. Alor, na pa koir ki pou ena oken verdict avan la fin 2021.

En 2022, pou res zis 2 ans avan prochain elektions zeneral, b li pou bon si ena ene ou 2 zizman en faveur lopposition pou montrer ki nou vive dan ene ETAT DE DROIT! Elections partiel lerla en 2023, 1 an avan elections zeneral, et sa pou donne asser letan pou ban voleurs devide la bank net...

Mo pa koir mo longanis, et souvan mo dire li "J’espère que vous allez bien, mais j’y crois pas !"  Mai lor zafer confinement la, mo koir mo al asseter mo marsandiz aster la meme....

Jeudi 13 Mai 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H