Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo ene mari bon dimoune, moi!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 3 Janvier 2020Mo ene mari bon dimoune, moi! Mo pa zis bon, so caring, so nice, mai mo bizin fer tou dimounes koner ki mo extra bon, ki mo kontan koz 'ethics', 'integrity', 'etat de droit', meme kan mo koner ki 1er sans mo gagner pou van mo fesse , mo pou fer li!

Hier mo ti expert dan meteo et mo ti montrer zot kouma nuages pou larg la pli et kouma mo pete pli danzerer ki di van cyclone...

Zordi, mo expert dan guns, et mo poz tou kalite questions en fesse pou montrer kouma mo trou fesse fer tou mo pensee pou moi. Mo koz Tasers san mo koner ki plis ki 1000 dimounes in mort ar sa dan USA. Mai parski mo ene ange et mo bien bon, mo kontan dire ki la police ti bizin bez li ar tasers en place ki sa zoli kado lannee ki li in gagner...

Oui, la police ti bizin bez li cou balle dan so lipied, dan so zepol, ou dan so graines, parski mo ene expert dan zafer fizi moi...et mo koner kouma facile pou fer sa dan ene sitiation parey. La police ti bizin pran so letan et atane ki sa zanimo la fini koup likou so 2 ti baba et zot mama, et lerla pran action! Et aprer sa, ti bizin soulaz li avek ene bon bol carri ki in rester depi fetes lannee, et ene ti whisky, et lerla invite li rant dan van la police, mai pa san fer Aarti kan li marse depi so lakaz ziska van la...

Oui, la police ti bizin fer sa, parski ene bon piti sa! Pa pran kont ki li gagne mari nissa batte so fam et so zenfans, et ki ti ena ene protection order kont li. Pa so faute sa! So fam pa konpran ki kan li gagne batter, c ene signe lamour sa....

Alor, a tou sa ban experts ki p rabasser zordi, merci! Mo koner nou pays renpli ar saints et pa ena personne ki pli bon ki zot....

After all, c Yuman Rites sa ban bon piti la ki konter! Droits pou ene fam pa gagne batter ou so zenfans gagne cou sabres? Pffft! Normal sa, do! Dan nou coutumes sa! Bizin fer boukou la priere pou ene zanimo arete azir kouma ene zanimo, non?

Et zavokas gagne boukou pitayes avek sa ban ka la....

Vendredi 3 Janvier 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H