Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo ene gran patriote ki p al rode mo boutte (dan ene gro sak) avek ene vrai leader...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 30 Septembre 2022Mo mari plin! Personne pa rekonet mo valeur, et meme mo fam dire ki " li zis la pou zet so lamoresse lor sali salle de bains pou mo al met dan machine". Ena dimoune bien ingrats dan sa pays la! Mo ti ene narien ditou kan mo ti zoine parti ki in donne moi ticket, fer moi vine depite/ministre/lord maire/ tou kalite nominations, a very very reliable soucerre en permanence. Aster, ban zenesse 3/4 p rode zot boutte, sorry zot lavenir politik, et zot p dire" Bour dinozor deor!" Et sa ban leaders la p ekut zot et p bez nou kou pied dan le vier tonkin!

B kot ena la zistis dan sa ggt pays la? Tou sa lannee mo in sacrifier pou parti, pa konte sa? Ok, zot in nomme moi dan tou kalite instititions ki kouma zot kone, nou bizin respekte, meme si mo enkor koir ki la lune in fer avek pli bon fromaz Kraft sa. Dakor ki san mo parti et sirtou san mo leader ki mo ti p tret li kom ene Bon Dier, mo ti pou vand fake jeans lor trottoir, ou chek konteur CEB et dilo. 

B, ki problem si aster mo fer traitre ar leader ki mo ti p tret li kom Bon Dier pou boukou lannee? Dimoune p koz principes ou etik sipaki, et mo dire zot bousse zot etik, mo konne zis Tik Tok moi. Meme si mo in bien zour le ti cretin, kifer mo pa kapav gagne ene reve, ene wet dream plito, kot mo p dormi lor boukou packet billets Rs 2000, et ti cretin dire moi, avek ene zoli sexy smile: "Vini, a nou fer maja ensam! Mo fer Rakesh fer macro et kit pitaye la kot toi, ok? Muah Muah..."

Dire moi ene kou: kan gagne ene reve kumsa, kapav nek raidi lor lili et res trankil? Mo kone mo Yuman Rights, moi! Mo Yuman Rights ena ene sinp princip, ou etik, kouma ban kouyons kontan dire: Never look a gift horse in the mouth! Kom ene patriote, mo pou meme pran seki mo kapav gagner avek ene bourik!

Alor, dimin, mo nouvo kamarades dan la cuisine pou paye pou ene gran lotel pou mo fer ene zoli conference de presse, kot mo pou dire avek larmes otomatik ki koule, ki "mo sagrin mo p kitte mo parti. Mo leker fer mal. Mai herezman ki Pravind Jugnauth ene extra bon cardiologue et alor, mo leker in bien kontan kan li dire moi ki ene patriote kouma moi bizin gagne ene gran rekonpans.

Zot konne sa sante ki in vine ene hymne pou parti travayis dan UK, The Red Flag? Ala mo version:
" The working class can kiss my arse
Pravind will give me the foreman's job at last
You can tell Navin and the other leaders 
They can stick the Red Flag up their holes!"

Ala principes. etik, lenvi servi nou pays ban fausse patriotes: Seki zot in bien kk lor li hier, zordi pena narien ki senti pli bon ki li pou zot...

Vendredi 30 Septembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H