Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] "Mo apel Zouberr, Mo pa fer fezer"


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 25 Mai 2020Mo apel Zouberr
Mo pa fer fezer
Malgre ki lexpression lor mo figir
Fer zot koir ki mo kontan pass diber.
Dan la cuisine, tou dimoune dire
Ki pena personne ki kapav servi ou passe diber
Pli bien ki Zouberr...

Zouberr, sa ekrir avek two Rs 
Parski mo sitan inportan ki mo arse
Travay avan ki mo la cervelle decider
" Diber Plume? ou mo la lang lor arse
Pravind zordi, pou li dire, Yes Zouberr, yes, yes, Oh God, yes!"


Zouberr, c ene gran patriote ki travay gratis
Kan li rakont nou ban zistoires lor sa virus.
Tou les zours, dan sa latrine MBC la, 
Li dire nou la verite parski li pa met choula.
Li kontan dire nou ki Pravind so leadership
Pa in amene nou pays dan sa shit
Ki ban anti patriotes kontan dire.

Zouberr ene vrai patriote
Meme kan li et Ayatollah Mouftah fer compulsory purchase
Ene boutte terrain gouvernman entre zot canpman a Gran Bai...
Ban ki dire ki compulsory purchase zis pou gouvernman sa,
Ban patriotes reponne " b gouvernman la dan nou la main sa
Alor tou seki criminel et kont la loi
Ar nou vine bien legal, parski nou ena la foi."


Zouberr dire ki zot zalou so karma
Parski so belser Consul honoraire dan Iowa, USA
Kot ena moins ki 10 Mauriciens
Ki dire" akoz zis nou 10,ki li gagne sa kantite free maspins la?
Avek loto duty free, parcels/valiz ki la douane pa kapav tousser?"


Zouberr travay gratis lor MBC kom ene vrai patriote
Mai pa pran traka so cagnotte.
Li ti parmi sa group ki ti kraz Dawood Rawat
Et aster li p ouver so prop clinik/lopital.
Na pa dimander kot li in gagne tou sa pitaye la
Patriotes dan lile Moriste zot pitaye pli prop 
Ki lamoresse Mon Pere, Pandit, Imam, Poussari, et batter cartes.

EIA? Ki eter sa? Tro facile pou nou ban patriotes sa!
Wetlands, sites of outstanding beauty, la terre ki nou bizin pou plante legumes, etc,
Met beton lor sa!!!! Kan servi pays kumsa,
Sa ki apel progre!

Pa blier Lepep Kouyon!
Check Zouberr et so palto wallpaper tanto
Li pou dire ki zis anti patriotes ki plaigner
Parski patriotes kouma li truv tou bien bon .

Si zot la tete kouma Jagutpal, al guet Zouberr
So lot clinik transplant cv en ba et met lor zot la tete.
Kumsa kan dimoune guet zot
Pa amerder kan zot dire ki "vre mem to ena la tete plok"

Lundi 25 Mai 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H