Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Merci, Manish Gobin, pou ressi revaloriz ban lalo...


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 25 Septembre 2022Sa boug la vreman ene zeni sa. Akoz dimounes apel li ene lalo, li pense: ki mo kapav fer pou zot arete insilte moi kumsa? Eureka! "Mo pa met oken plan pou agrikiltire pays, laisse prix monte, et kan lalo p vann a Rs 200 la livre, ki kouyon pou kapav apel moi ene lalo? Seki apel moi lalo aster, mo reponse li bien sinp: "To kapav afford moi toi? To in guet prix lalo? Oui, mo fier mo ene lalo, parski zis dimounes riches ki kapav pran moi dan zot Godi aster! Kot sa kouyon ki kontan dire ki mo ena ene la guele vier sousoute? So la guele in ferme la!" Et, kom touzour, li pou bizin azoute, "nou dan ene pays de droit et nou respekte tou nou institutions! Nou bann patriotes!"

Oui, mes chers compatriotes, prix lalo in vine Rs 200 la livre. Si nou kontinier kumsa, biento brede mouroum pou vann par fey, et pou bizin inporte brede malbar et patate sinoi depi L'Inde et la Chine...Nou pou nepli kapav dire ki nou ban ministres, c ban lalo dan ene cabinet vreman lalo, parski lalo ena gro valeur aster...

Mai atansion! Pa zis dan MSM et so ban ti macros ML ki ena ban lalos. Lopposition oussi ena so bon quotas lalo. Ene fam ki apel Kalyanee Juggoo, ki ena template pou lalo, in quitte PTr! Hurrah! Li ti koir ki la nation ti pou en deuil, mai malerezman pou li, lepep bien ferfoute ar sa. Aster, li p zouer kouma ene vierz ki in plin res vierz  et p dire: Mo pa kone avek kisan la mo pou aller...Meme la kwizinne p dire, " Ayo! Na pa vine ici!". Ene vrai trazedi sa, kan ene lalo pa rekonet ki li vreman ene lalo....

Ala noms ban lalos ki in demissione avek lalo Jugoo: Jean Harel Lamvohee, Ganeshiam Gopee, Leena Appasamy et Ashok Aubeeluck. Pa koz menti: Eski zot rekonet sa ban lalos la? Ban la oussi p atane Lady Macbeth dire zot: Vini, mo bien kontan touffe lalo...

Dimounes nepli pran kont kan ban lalos demissione depi ban partis ki in nourri zot. San zot parti, zot narien. Malerezman, meme avek zot parti, zot ti touzour narien, et aster p rode role. Zot malsans ki tou vacancy dan la kwizinne in fini renpli, et pena meme place pou ene ti macro ki vine suiy la table kan dimoune p enkor manze...

Zot in remarke kouma en labsence de Roshi Bhadain, Reform renpli ar lalo? Pa zis Reform, mai sa parti ki sa lot lalo, Nando, in kreer. Hands up anyone who can name 5 members of both these parties apart from their leaders! No one? Thought so...Zis zourlanus ki kontan sa 2 la, bann la p dire....

And now, to the biggest lalo among ALL our finance ministers since independence: Padaleksi. Yes, the great man is "en mission" again, hopefully with his savate leponz dan so gro valiz, ensam avek ene zoli nominee...Le mauricien dire nou zordi ki li dire ki li ena "racines sud africaines" parski aparaman so ariere gran pere sorti depi Durban. Now, who gives a fuck about that? Boukou p dire, "Ayo! Kifer so ariere gran pere in bizin emigre depi laba et vine Moriste? Si li ti res en Sud Afrik, prix savate Dodo pa ti pou monte kumsa..."

Apre tou sa degats ki li in fer a nou lekonomi, dimoune pli interesser konne reponse a sa question la: " How come a lalo like you comes out of nowhere and within the space of 6-7 years, becomes a multi millionaire, if not richer?"

The answer, my friends is because la kwizinne has Golden Lalos, and Padaleksi is a golden one encrusted with diamonds...a very rare lalo, indeed

Dimanche 25 Septembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H