Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Manifesto ki lepep kouyon pou vote pou prochain elections


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 12 Décembre 2022[Paul Lismore] Manifesto ki lepep kouyon pou vote pou prochain elections
Oui, mes chers compatriotes, mo in decide ki pena pli bon job dan le monde ki ene depite Morisien: Mo bizin al dan mo biro (lassenblee national) zis 32 zours par an! Et pou sa travay bien bien dure la, lepep kouyon donne moi environ Rs 200,000 sak moi, lessence gratis, loto duty free, entertainment allowance, etc! Zot kone ki pli bon ki sa? Malgre mo presence pou zis 32 zours par an, Lepep kouyon pou donne moi 13eme moi la paye tou!!!

Aster, si mo vine ene member of the Parliamentary Prostitute Society(PPS), mo gagne environ Rs 250,000 par moi + ene gro limousine + private number plate+ lessence/deklaration/lassirance gratis+ apre 4 ans, si mo envi assete limousine la pou moi, b ban la pou fer ene zoli pri pou moi! Ki pli bon ki sa?
Si la lang bien long et mo gagne job ministre, Rs 300,000+ par mois plis tou kalite privilez siouplai....et boukou dan lepep kouyon zot la lang pou apendan kan zot truv moi, et pou fer conpetition lor kisan la ki souce pli bien...Deep Throat al la Mauricienne, eh? Eski ena ene pli bon job dan le monde ki ene ministre morisien? Sirtou avek commissions lor tou kontra, mission en fesse, zoli perdiem, etc?

Alor, mo pou form mo parti et ala mo manifesto. Akoz mo in bien etidier nou Lepep Kouyon, mo kone exacteman ki zot envi! Et mo parti pou promet pou donne zot tou, meme si aprer elections, mo pa pou donne zot ene ferfoute...Parey kouma lezot parti, non?

1/ Blier sa zistoire fou ki pou fer tou dimounes la o 60 ans al vizit la Reunion. Falle ou 14 p glisser ou ou tro ekut ban advisers vreman en fesse pou ou fer ene promesse parey!

Non, moi mo pou fer tou vier dimounes gagne fausse dents gratis, si zot bizin! Ou koir facile sa manz ene makatia zis avek gencives?

2/ Ban vier dimounes ki kontan pense zot aventures "in and out" de zot zenesse, et ki gagne lenvi repete sa mai malerezman zot baton mouroum in vine baton sousou, mo pou fer zot gagne Viagra GRATIS!! Pa zis Viagra, mai KY jelly oussi pou ban ki souffer la secheresse, if you get my meaning....

3/ Pendan Lhiver, tou lakaz pou gagne Halim GRATIS!! Sa pou chauffe zot lekor bien. Ki ou vier, jeune, ou middle aged, ene bon bol halim pou aide pou konbat sa fraisser la, et alor kouma ban vrai patriotes, zot pou travay pli bien lendimin...

4/ Ban jeunes ki gagne problem gagne ene 35, mo pou donne zot tou ene pair savate Dodo, GRATIS! Pran Padaleksi kom ene lexanp: Ene la guele fesse kumsa gagne zoli fam akoz ene sel rezon: Ena fam ki zot zenou affaibli kan zot guet li dan so savate Dodo...

5/ Ban ggt ki nou pa siporte ditou, kouma Anooj voleur whisky en sarz MBC, Beekarry le chuttur ka mou en sarz ICAC, sofer taxi en sarz IBA, sa ggt Fu Man Chu en sarz ICTA, le Dipshit, Jag (Hi! Mo kontan ene bon rougay, moi!),sa ggt gran nwar en sarz STC, Lee Ki Shim, ban socio kultchurels ki in souce tro bien: Nou pou attasse zot dan centre tou la ville et vilaz et nou pou donne lepep pom damour gatee pou avoy lor zot la guele! Li bon, li pa bon?

6/ Sak lannee, legumes manke ou tro cher. Mo pou fer ban vre experts planteurs, le Special Shit Team, vine plante kot zot! Gro fey, ti fey, tou zot konne plante bien. Si bizn, nou fer Jag vine ministre lagrikulture, kouma li in fini prouve so expertiz dan plante!

Mo sire elections gagner avek sa 6 promesses la, sirtou nimero 5....Ki zot vote blok, ou vote siman ou vote mastik, sa manifesto la garanti viktoire! Nou synbol pou ene bol halim, ene pair fausse dents, ene pair savate Dodo, ene tube KY jelly/ene viagra, ene pied ti fey, et ene bol pom damour.

Ki zot dire? Elections pa dan la main la? (ban ki pou pran nou Viagra gratis, pou dire: oui, li dan mo la main la!)

Lundi 12 Décembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H