Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] MESSAGE INPORTAN DU PREMIER MINISTRE


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 24 Avril 2020Mauriciens, Mauriciennes, patriotes, et meme ban anti patriotes ki zamai satisfe et nek kontan kritik mo zoli travay

Bonjour

Mo truver ki boukou dimounes p mank moi et p plaigner ki mo in disparet et mo pa p koz ditou. Laisse mo fer zot koner ki 1/ mo pa in vine gounga ene sel kou et ki mo nepli konne kozer! Evidaman, zot in tan moi souvan fer ban discours extraordiner et zot koner alor ki kan ena pou kozer, mo pa peur! Dan mo disan pa ena sa! Evidaman.

Bien sure, zot tou koner ki mo ene dimoune extra intelizan, alor ena ene bon rezon pou mo silence depi 3-4 zours: Mo ti koner ki zot pou miss moi terrib et ki ena kilot pou tranper en place kouma zot truv mo zoli figire lor nou MBC, ki kouma zot koner, li bien independan. Alor, 3-4 zours labsence v dire ki kan mo re kozer, zot pou gagne extra bon, bien sure...Evidaman, li ene reaction natirel pou zot exciter kumsa kan zot truver kouma mo zoli et kouma mo koz kozer ki fer zot tanperatire monter.

Alor, patience! Mo pou re koz ar zot biento et evidaman mo pou dire zot ki nou pays p fer extra bien et nou lekonomi p kass rekor. Blier Air Mauritius! Pa moi ki in met sa ban zoaves la lor so Board, c la cuisine, alor trap zot poukni et al plaigner ar sa ban fesses, sorry chefs, ki koir ki zot konne roule ene la cuisine.

Evidaman, faller ou ena calibre pou konner ki menus pou tanto, ki menus pou dimin etc. Mo koner li difficile kan mank pom de terres et zoignons, b ki mo kapav fer si ene marsan poisson ki p kassiett tou pom de terres et zoignons et p fer mari profits lor sa? Mo zis Premier Ministre, moi! Pa mo job sa! Ena ene ministre pou sa, meme si so la guele kouma ene vier sou--ute. 

Laisse mo dire zot, et mo parafraz seki morpa ti dire : Avek moi pa pou ena kata kata, pou ena zis kk! Mo ena avek moi ban vrai patriotes kouma Rudy Veerachuchundar, sa ex air hostess Ken Marian, Fu Manchu ki pou kraz ban seki koz menti lor moi, et ene lisien fou ki apel kkvas et ki morder meme kan li pa ena les dents! Et bien sure, mo ena ban zourlanus ki kontinier lisser et soucer meme si zamai mo pou zette zot sa lezo ki zot bien kontan et ki apel 'press officer' la....Ene MorpiON ti koir ki mo pou fer li direkter MBC, mai li bizin fer lexercise la lang plis enkor pou koumsa so la lang vine pli long ki Anooj, nou gran DG a MBC.

Coronavirus? Eoula! Ene ti zafer kumsa pou kapav enpesse nou lepep travay dure et fer nou gouvernman ran le kor? Inpossib! Sirtou ki mo patrons, ban Harel/Espitalier Noel/Dalais, etc p dire ki in ler pou aret met konfi et bizin re koumans travay. Ban vrai patriotes sa! zot pense zis zot larzan, sorry zot patri, et laisse mo dire ou ki mo la pou soulaz zot!

Mo koner zot in plin guet la guele Zouberr ( mo meme mo gagne le tartari kan mo guet li tou les zours lor MBC) or Joe la guele de bibitte. Bien sure ki zot envi re guet moi dire zot kouma nou p travay dire, raat aur Din, pou nou fer moi, sorry nou tou, pli riches! 

Mai tou bon film bizin ene zoli reklam, alor pran sa messaz la kom reklam sa 5 minutes ki mo pou koz ar zot zordi ou dimin. Mo pou dire zot ki Air Mauritius kapav dan bez, mai mo pou fer li asseter Virgin Airways et South African Airways. Sa 2 la p fer faillite akoz zot pa ena ene jeune et dynamik dimoune kouma moi kom Premier Ministre. 

Laisse mo kit zot, parski chef la cuisine p krier:" ta, arete koz kk, vine belo sa roti la!". Alor, tanto ou dimin mo pou koz ar zot. 

Pa blier met clean underwear parski pou ena inondation kan zot re truv moi lor zot lekran! Pa dire ki mo pa ti dire kan zot truv zot fotey et television p nager dan zot living room! Evidaman, nou ene lepep responsab, alor pran zot prekotion et kontrol zot kan zot truv moi lor MBC biento.

Bien sure, Fire Brigade pou lor stand bye si ban zombies, trolls, et soucerres tro exciter et met la vi dimounes en danzer akoz sa inondation ki zot pou creer. Bien sure, kom dan tou zafer, squirt with moderation please!

Ene sel lepep, ene sel nation, ene sel cholo en sarz! 

Vendredi 24 Avril 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H