Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] MESSAGE FROM THE HEART FROM THE REAL BANDIT WHO HAS RECENTLY DISCOVERED RAM....


Rédigé par E. Moris le Mardi 22 Octobre 2019Mo ban kamarades,

Mo pou koz fran fran zordi (loud laughter from a few...). Eh pa rier, mo koner kan politicians dire ki zot pou koz fran, garanti ki gro menti ki pou sorti. Mai pa tou politicians ki kouma moi!

(Drum roll by some idiots who would much prefer using that energy beating some poor old person up and robbing him/her...mai tap tanbour oussi ena bon pitaye la dan...).

Seki mo dire, mo fer moi (thumping of the chest for some added emphasis....). Et, laisse mo dire zot, bien sure mo pou fer plis, et plis enkor!( Shy look from Lady Macbeth pretending to ignore the double entendre... and loud applause from some idiots, envying the 'virility' of our 'jeune' PM...).

Boukou menti in kozer dan sa canpagne elektoral la. Mo meme mo pa in dire vrai kan mo dire ki "mo pou kass lerin mafia la drog", et aprer mo truver ki sa sinoi la in dire ki zis zavokas dan mo parti ki inpliker la dan. Kouma mo kapav kass mo prop lerin, ein? Dimoune dire ki mo ene ti cretin, mai mo pa kouyon moi! Ou koir mo pou al rode fer dialyse kan mo enkor jeune? Eoula!

(petards, drums, some vuvufuckingzela, some old woman losing her dentures from laughing too much).

Kouma zot koner, mo fer boukou lexercise, moi. Tou les zours, galouper par si par la (sirtou si sa ban zourlanus ki mo makro Ken in fini telefoner la, vini et pran fotos...), et press ups? Sitan mo fer press ups ki Lady Macbeth bizin dimane pardon kan la fimee sorti, mo dire ou! (Gasps of pleasure from the old ladies, esp the one who lost her dentures earlier...and the drums take the rhythmic beat of a nice jig jig session...) and our hero lets out a knowing smile as if to say, " zot koner ki mo p dire, ein? Evidaman".

Dan la vie, bizin konne aprecier dimoune. Guet ki kantite bijou mo in donne zot! Ban anti patriotes pou dire, "Nou larzan, sa Gopia!", mai mo in travay asoir lizour pou fer ranz tou sa ban bijou la pou zot. Zot konne ene jeweller bien renomme ki apel Cartier? Ban la pou ranz ene meday pou moi, en 24 carat or mo dire ou, pou celebrer kouma pran kass ar dimoune et donne zot ene bijou et dire ki "mo meme ki in fer sa!". Et zot dire ki mo ene ti cretin? Ban bachiaras!

Ena dimoune pran Viagra, et met sa dan coffre fort! (sniggering, followed by sycophantic laughs from his makros lor lestrade, as if this is the funniest joke ever told...). Mo pa bizin sa moi! Mo enkor jeune, moi! Si zot pa koir moi, al dimane Lady Macbeth et ban cousines ki konne moi tre bien...

Mai mo bizin dire zot ene zafer bien serier! Kouma zot koner, mo in dekouver Ram sa semaine la, et nou in vine mam kollee aster! Li in dire moi mo bizin koz vrai lor ene zafer et aret koz coffre fort et so Rs 224 millions. Ene narien ditou sa!

My friend Ram has told me to answer this:

Kouma ena fami ki in grandi dan ene lakaz bien moyen dan Palma et ki pa ti ena ene ferfoute in vine multimilliardaire dan pa meme ki 40 ans?

Ala reponse la: Bon Dier in beni nou en 1982, kan sa kouyon Berenger la in fer morpa vine PM! 1er sans morpa gagner, li pisse lor Berenger et pran gouvernman la pou li! Kisan la ki malin la et kisan la ki ene ti cretin, ein? (drums, vuvufuckingzelas, applause from assorted macros hoping to catch his eye...).

Et pourtan Berenger ti bien kapav vine PM par li meme, ou pran ene boug integre et honnete kouma Sookdeo Bissoondoyal kom leader MMM. Non, tro malin li! Li pran morpa! hahaha! Sa ki apel kouyon! Et seki pli zoli, malgre tou sa maltreter li in gagner pendan 40 ans, li p enkor pense lalliance MMM/MSM aprer elections! Haha! Dire moi ene cou, kisan la ki ti cretin la?

Ram p dire moi dire kouma les Jugs in vine multimilliardaire. Ok, laisse mo dire zot. Kan fer deal Illovo, Berenger avoy so chef adviser pou fer negotiations et ki ou koir li fer? Li fer sire ki lepep gagne 2/3 sa deal la, et patrons gagne zis 1/3. Morpa kouyon li? Kouma li tan sa er res zis pou signe dokiman la, li bour chef adviser deor et fer meeting direkteman avek patrons. Rezilta? 2/3 pou lepep vine 1/3 et 1/3 pou patrons vine 2/3! B, kan ou fer ene bon travay et p koz par milliards, pa bizin tap ene bon commission? Ene sans ki nou zournal zamai mentionne sa, sinon bez lor nou!

Mai avan sa, dan les annees 80, kan dimoune pran tante pou al bazar, kot moi tantes renpli ar billets la bank ti p vine kiter kot nou par ban 'farmaciens lepep', ki kontan dimoune gagne zot la poudre special...Boukou tants, mo dire ou! Et pa bizin paye ene sou tax lor sa! hahaha! En meme tan, moi et morpa in asseter boukou laterre, sirtou depi ban dimoune kouyons ki in al fer bankroute et la terre p vander kouma gato piman soso. Nou in bien tape! par ta! Ena p dire ki Larsen & Toubro konne ranz zoli villa gratis, et mo ena ene zoli la terre a Bel Ombre ki nou ti gagner avek Bel Air Sugar Estate dan lepok Illovo. Bizin guet sa ene cou pou mo future gendres, non?

Mo pa pou koz commissions lor contrats par billions roupies, parski Sherry Darling konne sa bien li, et mo sire ene zour li et sa bon dimoune Gooljaury, Lee Shim, et Gohin pou dire zot ene zour...(kan zot vine fou ou commission denket bez zot..).

Mo pou koz kouma Medpoint, lopital le roui, in ressi vander pou Rs 144 millions et par mazik pa bizin paye capital gains Tax ene ferfoute; ou Altima Heights, ki zot in paye Rs 780 millions pou sa; ou kouma nou ti bez Rs 47 millions ar gouvernman kan SLO so le doi ti dan so trou fesse et pa in meme defane case la. Moi ki ti signe sa 2 cheques la! (more chest thumping and drums, vuvusipaki etc...).

Morisiens, Morisiennes, vote pou vrai ti cretin! Pa vote pou ban fraudeurs ki p deklar zot ti cretin! Mo tousel ki ti cretin , et pena personne ki pou kapav fer seki mo fer. Mo pou fer plis, plis enkor ! (some old woman swoons and faints on hearing this, with the old bones anticipating all that friction with some trepidation...)

Mai Ram avek moi la, alor ala ene ti detay lor la terre ki nou in pran. Faller Bon Dier in beni nou la cuisine pou nou gagne prix cado kumsa! Sa ki apel vrai bijou! Vote and Vote again! Vote pou sel ti cretin ki kapav vine PM!


Mardi 22 Octobre 2019

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H