Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Liberation Ryan Laurette 17 zours apre ki Lekip Mazik arete li pou narien


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 21 Novembre 2022[Paul Lismore] Liberation Ryan Laurette 17 zours apre ki Lekip Mazik arete li pou narien
Mo bien kontan ki at last mazistra in decide pou largue Ryan Laurette. Oui, mo dakor ki la police bizin arete tou dimoune kot in truv la drog. Mai ferme li pou 17 zours? Eoula! Kan tou evidence montre ki li pa ena narien a fer avek seki sorpa in fer ou pa in fer? Ki kalite demokrasi sa ggt pays la? Ki kalite etat de droit sa, kot Jag (Hi! Mo 14 p kontinier glisser) decide pou sign warrant et execute warrant la li meme? 

Paret kouma dire li zis mank pou signe ene warrant et bez tou kasse ki dan MBC kom "preuve" ki possib ena ene crime ar tou sa pitaye la...

Mai kifer bez li ene caution sitan fort? Eski sa pa pou donne ban lespri kabosse ene lokazion pou dire, "Truve? Si li ti inosan, mazistra ti pou donne li zis ene ti caution..." Zot pa kone ki dan Moriste, mazistras pa enkor tanne sa zafer ki dire "release on unconditional bail"? Ki meme si to in fouy to nene en piblik et la police bez toi, mazistra pou fer toi paye caution?

In ler pou ban mazistras arete aksepte tou seki gablous dire zot lor sa ban provisional charges la. 3 sinp question ti bien kapav dimande depi 1er zour: a/ Eski Ryan in conspire ar sorpa avek sa ban trazaktions ki zot dire li in fer? b/ Ki preuves zot ena? c/ Eski zot in arete li sinpleman parski li piti sorpa? 

Mo ti ekrir lor Ryan Laurette 1 semaine de cela. Kifer? Parski mo ti plin guet zourlanus vomi lor nou tou seki gablous in met dan zot la guele, sirtou le Coota du Casernes...Zamai zot in poz oken questions valab lor kifer Ryan in arrete, et sipa so arrest justified or not. Zot ti p pran tou seki Casernes dire zot kom ban livres relizion kot zot aksepte tou...

Rapel bien: Ryan pena meme ene traffic offence kont li avan ki zot arete li....Li ene zenesse ki ena so travay et mo espere ki so employeurs pa servi sa arrest la kom ene exkiz pou aret enploy li...

Post seki mo ti ekrir pou poz questions lor Ryan so arrest et mo ti dire kifer bizin largue li,lor 1er comment lor mo paz Facebook.

Lundi 21 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H