Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Les mysteres de Lil Moriste...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 5 Décembre 2022[Paul Lismore] Les mysteres de Lil Moriste...
1/ Kifer zis micro Al Khizr ki travay bien dan tou sa ban "live" reporting dan nou media? Avek li, volume et son extra bon..

Ban lezot, zot micro kouma ene patate bien chaud ki le pov zourlanus oblize trappe, alor volume et son, tou les 2 en fesse....

2/ Kifer ti cretin bizin mentionne "evidaman" et "bien sure" 10 fois, meme kan li koz zis pou 3 minutes? Tou dimoune koner ki evidaman li ene cretin et, bien sure, depi li vine premier ministre, zis ban gran voleurs, triangueurs, froders, et gro marsan la drog, ki p dire ki zot senti ene "feel good factor"....et zot kontan guet Kayambo bouz so fesse.

Evidaman, so bann chatwas kontan sa larzan pou zot dal pourri ki zot gagner depi la kwizinne sak foi zot met ene comment online ki fer zis ban coiffeurs kontan...Kifer zis coiffeurs? Parski kan ninporte ki dimoune avek in ti p lintelizans lire comments sa ban idiots la, zot risse zot cv sitan fort avek la raz ki ene visit a zot coiffeur oblize vine bien souvan.....

3/ Kifer sak foi la tete bibite Lesjongard koze, dimoune gagne mari lenvi al asseter kapot pou zot kouver sa la tete bibite la? Sa in vine ene sikoz dan pays, parski boukou dimoune peur ki so la tete pou desarz ene kouyonade lor zot lecran TV....

4/ Kifer prix legumes monte sak foi la guele vier sousoute Malice Gobin lor lecran, et li koz so betiz ki zis ene zavoka bobok kapav koze? Pom damour dehydrated en place kouma so la guele paret...

5/ Kifer tou leaders lopposition koir ki kan zot koze dan zot conference de fesses, c lekivalan de Sermon on the Mount ki zot p fer? Ramgoolam koz ene foi sak 2 mois en piblik, mai li p kouyonne li meme si li koir ki sa asser pou dimoune vote pou li; Berenger koz tou sel dan conference de fesse depi lannee 1688, mai li touzour entour li avek ene larmee so dimounes ki in fini prouve ki zombies ena plis orizinalite et conviction ki zot...Parey pou Zaza ki truv so larmee en deor p vine pli tigit de zour en zour mai dimoune otour li dan conference de fesse res parey...

Mai pli gran mystere dan lil Moriste? Kifer kan ti cretin zour zourlanus, menace zot, exklire zot, insilte zot, pietine lor nou droits de freedom of expression, passe tou kalite la loi scelerates, etc etc....

Ban zourlanus kontinier suiv li kouma ti toutou, et fer sire ki zot amene zot micro et camera pou record tou seki nou ti Hitler p radote? Et aprer, poz li ban "questions" sitan kouyon ki zis ene adolescente ki pa kontan lire et aprane mai ki kontan fer ki kapav poze? Eoula! Zot et zot ban redakters en fesse, zot pena la honte pou suiv ene ggt danzere kumsa partou?

Ene sans ki ene gran mystere dan Moriste in fini rezolu: Ki zis ene lepep ki vreman kouyon et bien egoiste et gourman ki in kapav vote pou ene salo sans coeur, et ki koz menti sak foi li ouver so la guele, o pouvoir. Akoz ene boute poule, ene boutey rhum, ene billet Rs 1000, zot kapav vote pou Satan si li poz candida...Et depi 2014, ban diab ki o pouvoir...

Lundi 5 Décembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H