Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ladies and Gentlemen, meet the real Pm of l'ile Moriste, Mr Lee Ki Shim


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 22 Juillet 2021



Oui, mes chers compatriotes, c moi, Lee Ki Shim, vrai Premier ministre de L'Ile Moriste. Blier Pravind Jugnauth, c mo ti toutou sa. Seki mo dire li fer, sa meme! Guet kommien la loi lor gambling, lor bookmakers, etc, li in sanze pou fer la loi vine dan mo faveur net!

Souval gagner, souval perdi, moi mo tou le tan gagnant, et alor mo dire ene Merci special a sa Lepep vreman kouyon ki al le course sak week end et ki met bel bel larzan lor souval---meme kan zot bien koner ki ene poignee dimoune "special" fini koner avan ki le course larguer ki souval ki sire pou gagner! Tou le tan li ti kumsa, mai Lepep Kouyon zamai konpran sa...

Mo ti toutou Pravind in fer moi bien riche, malgre ki mo ti bien riche avan ki mo in rant dan MSM et finance zot par boukou boukou millions. Avan, mo ti p koz millions, mai depi ki mo in fer Pravind re vine PM, aster koz milliards, ban patriotes! Aster, seki mo envi asseter, mo nek ena pou fanne in p kasse, et faller guet kommien lisiens galouper vine manze! Haha! Lisiens errant pa gourman kouma sa ban la!
Kom ene joke, mo ti fer inprime 2 "la gazette" avek ban titres bien ridicule: Mo apel ene "Mazavarou", meme si so 'news' ti bien fade,  et lotla " Zordi", pou ban zoaves ki pa meme rapel ki zordi, c bien zordi....

Zot passer dan zardin la compagnie parfoi et zot truv sa cinema ki derouler la ba? Mo p dire zot sa narien sa! Faller guet sa kantite zourlanus ki vine azir kouma pitins avek moi, sirtou ban ki sanz la gazette kot zot travay pli souvan ki zot sanz zot lamoresse! Ti avan Covid -19 sa, et mo ti bizn met masque pou sa loder fromaz rassi la pa touy moi kan mo interviewer zot! Zamai mo ti koir ki zourlanus kapav pitin kumsa et pou vand zot ti conscience facilman kumsa!

Sa 2 "la gazette la" ti bien aide Pravin Jugnauth re vine Premier ministre, sirtou aprer ki mo ti touffe tifi Nandinee so la guele avek in p billets, et li rakont/invant tou kalite zistoires lor Nandinee et Ramgoolam! Lepep kouyon ti azir kouma dire zamai zot in al dan party ou zamai zot in drag ene fam dan ene party. Extra mo dire ou! Lerla ki mo koner ki ene lepep vreman pa zis kouyon mai maha hypocrite, et ki pou fer tou pou ene ou 2 billets. 

Kouma zot koir ki Obeedoobeedoo et so 2 zoaves in eli dan Curepipe? MSM sorti 3-0 dan Curepipe? Eoula! Zamai pou truv sa meme dan ou pire kosmar! Vreman sa boutey Goodwill, 2-3 bouttes Kentucky et so chips plastik, et ene ou 2 billets ena plis leffet lor elektora ki ninporte ki gran meeting ou ki gran manifesto!

Pa zis Curepipe, ein! Pravind bien konne ban lezot place kot mo Goodwill et mo Kentucky in fer dimounes vote li. Akoz sa, li sanz la loi dan mo faveur ninporte kan mo envi. GRA pou donne moi Champs de Mars biento, marker garder! malgre ki Champs de Mars deza pou moi...

Zot guet moi, possib zot penser sa ti sinoi la, ene narien di tou sa. Zot fer errer! Avek mo pitaye par milliards et linpression ki dimoune ena ki mo meme PM sa pays la, ala mo paret bien sexy la! Tou kalite fam envi mo fer jockey lor zot, et tou derniereman ene PPS sipaki ti laisse moi kravasse li parski li ti envi ki mo fer Pravind fer li vine ministre....Mo ena ene confession pou fer selman: kan mo ti guet so gro ledan Rottweiller kot mo ti la cuisse, mo ti mari peur! Mo crier, " Pa morde moi! Pa ene ti saucisse sa!" Mai akoz li koir ki li vreman merite vine ene ministre(zis li tousel ki koir sa..), li ti tret moi avek boukou gentillesse...

Aster, ene jeune madame p dire ki mo ti trap so 40 ou fonce mo la tete entre so 15 et mo ti fer "gloogloogloo". Menti! Eoula! Madame la, mo niece sa, c tifi mo demi frer sa! Mo pa ene zanimo, moi! Malgre ki mo bien kontan 40, 15, et 23.... Mo ene bookmaker, non, alor sa 3 chiffres la, mo chiffres bonheur sa! Ban malelve!

Rapel bien: Moi, Lee Ki Shim, mo sel dimoune dan le monde ki ti visite par E.T., et ki mo ti rode poursuive li pou attempted murder! Et ala mo la force ki prouver ki mo meme ki Premier Ministre: Ban gablous la in vreman ouver ene lenket lor ET!!!Haha!
Only in Mauritius...as some would say

Jeudi 22 Juillet 2021


1.Posté par Abdool Kumar Espitalier-Noël le 22/07/2021 21:12
One day before 3-August-2019
Lee Shim: "MFS should finish outside the quartet. Here's Rs X million"
Jockey with 5000+ victories: "OK, you can count on me. I'll fake an incident"
Lee Shim: "Also, let that little Brazilian jockey win the main race. You can finish second if you want"
Jockey with 5000+ victories: "OK, will do that too".

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H