Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] LABITIDE LEPEP KOUYON POU SIGNE NINPORTE KI PAPIER KI MET DIVAN LI....


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 17 Mars 2021Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Aprer ki des milliers de Morisiens in fini signe papier et fer vaxin, aster ki zot truver ki consent form la en fesse net?

Aster ki zot truver ki ene lespri bankal ki envi so ministre fer sourire ar li ki in fer sa form vreman en fesse la? Ene ou 2 dimounes, including me, ti fini dire depi 1er zour ki consent form la pa zis anti constitutionel, mai ene atak direk lor droit fondamental ninporte ki citoyen pu pran action legal kont ninporte kisan la ki fer li di tor. En dotre mots, consent form la illegal et li pa vo meme kom papier toilette.

Let me explain: Si to signe ene papier san lire li ou konpran li et to aksepter ki to vine mo esclave kouma to signe li, eski form la legal? Of course not! Parey si to signe ene papier ki dire toi ki to dakor to pa pou poursuiv moi meme si mo handikap toi ou touy toi, to pou fer sourire Blendax et signer meme? Alor, kan mo touy toi, sa vine legal akoz to in signe sa form la? Eoula! 

Mai pa blame Lepep Kouyon! Rapel bien, meme ban ministres et Xavier Duval in signe sa papier la avan ki zot in fer zot vaxin....enfin, mo esperer ki zot oussi zot in signer! Sa ban serviteurs du peuple la soidizan bien intelizan, passe tou kalite la loi dan lassenblee national, et zot in signe ene papier ki anti constitutionel et tire tou zot droit de redress si dan ban lokazion bien rare, vaxin la ena bezer side effects ou touy zot! B kan lepep kouyon truv sa, kifer ou koir ki zot pou questionne sa consent form la? Ene long la queue dimoune p atane pou fer vaxin, et ou koir dimoune pou poz questions? Ou zot pou zis signer? Si ene questionne sa consent form la, garanti ban ki par derier pou fer tapaz, " Eh ggt, signe sa ene foi do! Si ministres in signer, arete deklar gran mari toi!".

Problem la, c sinp. Le monde in developer boukou et with a click of one finger, nou gagne acces a tou kalite info. Par exanp, lepep ti pou koner ki zis dan Moriste ki ena sa form en fesse la, et ki oken pays o monde pa fer dimoune signer avan pran sa vaxin la, ou ninporte ki meksine. Tou meksine ena side effects dan ban lokazion bien rare, et partou dan le monde, sa ban rare dimounes ki in afekter ena tou droit pou poursuiv pa zis gouvernman mai conpagni farmaceutik la. Zis dan Moriste ki ena ban idiots ki pou fer dimoune signe ene form parey ki retire tou zot droits constitutionel to seek redress.
Malerezman, dimoune prefer al online zis pou lire ban idioties ou pou guet Tik Tok.... 

Sa pa v dire ki vaxin la pa bon, ou ki li fer blood clots, ou ki li touyer. Ziska ler, oken pays, meme ban ki in enpesse tenporerman vaxin Oxford/ Astrazeneca, pa in dire ki vaxin la ki definitiveman responsab pou sa. Mai ena boukou hysteri, sirtou avek ban Facebookers avek la tete kokom ki sitan mank latansion ki zot pou meme zet lor ene cadavre si sa pou donne zot in p 'like'. Faller guet sa kantite gopias ki ene sel kou in vine epidemiologues, virologues, specialistes dan medicine ki p post ene la zournee lor sa! Ena kom touzour in truv ene lot exkiz pou bez L'Inde akoz vaxin dan Moriste manufactured sou contra dan L'Inde....

Mo consey? Fer vaxin la et pa pran kont sa consent form la, parski kouma mo dire li pa vo ene boutte papier toilette ki in fini souy fesse ar sa. C ene idiot ki in fer sa form la, no doubt pou inpressione so ministre ki otan ou plis kouyon ki li, et ki li koir pou fer li gagne promotion. Aprer tou, motto nou ban civil servants aster, c " le ministre, pas le pays, avan tou!" 

Meme si zot signe consent form, in law li pa vo ene ferfoute. Alor, al fer zot vaxin et signe "Bibitpal" lor consent form la...

Mercredi 17 Mars 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H