Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kumsa koz menti, do? Lenket lor Kistnen p montrer ki lindistri menti et kokin p fer mari progres dan pays


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 2 Septembre 2021Ki kalite dokters, ki kalite gablous nou ena dan sa pays la? Si koz menti ti ene job, sa ban ggt la ti pou fini vine multi millioner depi bien lontan! Avan, kan dimoune ti p al cour, zot ti ena ene frayeur ki pa kapav koz menti, parski tansion ban la dekouver menti la et kiwi pou bien kasse aprer.

Aster, depi Pinokio, pli gran menteur dan nou listoire o pouvoir, koz menti in vine ene mari labitide, sirtou pou ban ki pran bribes, pran commission, gagne tou kalite contrats avek ministres voleurs, et pli pire, koz menti kan zot in touy kiken akoz li ti pou al rakont tou seki zot pe fer.

Zamai dan nou listoire nou in truv sa kalite et kantite menti dan ene cour de zistice. Li paret kouma dire sa ban zoaves la in al pran lessons dan koz menti dan kiken so garaz, parski li pa possib ki sa kantite dimoune la kapav koz meme menti sa kantite foi la. Et seki pli pire? Kan montrer klerman ki zot ban menteurs san oken sharam, ala zot offenser la! Haha!

Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Ene dimoune al donne deposition station la police, et ki gablou fer? Amene li dan la cantine kot zot kozer pou 3 hrs tan et pa pran ene ferfoute deposition. Lot koter, gablous san oken graines nek ekut missier la et fer soi dizan "Safe City" so cameras efface tou films ki ti pou kapav montrer kisan la ki in touy Kistnen. Lot gablous tan "DNA" et zot koir ki sa v dire " Do Not Advance" with the investigation.... Gablous Cyber Capon Unit pa koner kouma pou tire et lire emails entre Kistnen et Yogida, et nepli koner ki pou fer avek tou sa telefones la ki ena kom evidence. Mai zot fesse enflamer kan Facebookers critik ene sa ban ministres fatra la, et sezi zot fone en place et lire tou zafer personel lerla....

Zordi, nou in truver ki koz menti li ene zafer familial sa, aparaman....Zordi nou koner ki "Dokter" en sarz lotopsi lor Kistnen li first cousin ene lot ggt ki primary suspect dan sa case la, et ki in fini montrer nou kouma li konne koz menti et bez nou centaines de millions de roupies en meme tan.

B kot nou pa aller dan sa pays la? Nepli ena respect pou narien aster? Tou in pourri dan sa ggt pays la!

Ala leritaz ki ban Jugs pou laisse nou zenfans: policiers pourri, civil servants pourri, institutions pourri, dokter poules ki deklar zeni mai ki zot oussi pourri, zourlanus mercenaires san oken principe, Ziz/mazistra/zavoka dan la main gouvernman (mai ban soucerres pou dire ki nou zidiciare bien independan...), dimoune ki kontan bez kass piblik pa pou travay pou piblik la, mai pou fer tou pou kassiett ene gouvernman pourri so ban crimes.
Ban LGLKZMM!


Jeudi 2 Septembre 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H