Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Koumadire nou pa ti ena asser problem, aster gablous p vey nou graines...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 18 Avril 2022Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Ki pli gran problem pou dimoune normal, pou Morisiens et Morisiennes ki p deguste ene bon dal pourri et en meme tan p pense ki la vi in vine bien en fesse dan Paradise Island? Crime dan pays kot ninporte kisan la kapav poignarde ou lor simin?

Kot voleurs pou defonce la porte et kokin ou dan ou lakaz meme kan ou p kass ene poz dan ou salon? Kot dan ninporte ki simin, ou pa koner kan ene salo pou met ene kouto ou ene cutter en ba ou la gorz et azir kouma politiciens kan zot dire: " To larzan, c mo larzan sa! Donner!" Kot viols in vine ene zafer normal sitan ena sa kantite incidents viols la? Kot ban zoaves truv tou ka de teenage pregnancy kom ene exkiz pou montrer kouma zot vreman arieree et pou sikane tifi la, meme si tifi la ena zis 12 ans ? Ki zot dire lerla? " So di fe fort!", seki montrer kouma zot ban vre bobok ki pa konpran ene ferfoute lor sa zafer ki apel consent la, et ki si to ene ti vicier in kouyonne ene tifi en ba 18 ans pou laisse li azir kouma ene zanimo ar li, c ene viol sa! Parski daprer la loi, tifi la pa kapav donne consent sa laz la....

Kan nou truv politiciens et zot ban soucerres p kokin par milliards, et zot ena toupee azir kouma dire tou korek, et pire, zot ena lodacite offense kan apel zot gopia ou voleur?

B, ki la police p fer dan tou sa ban actes criminel la? Nou ena ene pli gran proportion gablous dan popilation ki dan la plipar pays du monde, mai malerezman, bien rare ki ou truv la police p fer patrol dan ou simin. Boukou foi kan telephone la police dan ene emergency, la police pou donne tou kalite exkiz pou zot pa vini: pena transport la, mo tousel la, ban la in al boir di te, pou sanz shift la, etc etc. Mai si ene politicien gopia et voleur telefone la police, en place gablous sorti par ta!

Mo fek lire sa: " « La police veille au grain », prévient l’inspecteur Shiva Coothen." Eoula Coothen! Laisse nou graines trankil, al vey ou graine! Ki ou gagner? Ou pa plin tou les zours largue ene dialogue ki sitan in recycled in vinne rassi aster? Veille nou graines, tansion nou pa met mask lor la plaz? Vey nou graines tansion nou pa fer ene ti piknik? Vey nou graines tansion nou p enbrasser kan fer le jig jig et pa in met masks? B kouma pou fer le jig jig alor? Ene partner guet kote L'Est et lot la guet kote L'Ouest? Ki ariver si boug la p gagne traka tansion Monsieur gablou p vey so graines, et madame la dire, kan zafer la pa p pran, "vrememe soley dormi dan l'Ouest" Eoula! Depi kan nou gablous in vine ban bhai lookhe kumsa?
Zot pa ti p flatte fek la ki nou Covid safe, Covid free? Akoz elections bizin fer, lerla bizin cancel elections akoz Covid ene sel kou in vine ene gran danze, malgre ki tou stats montrer ki risk bien bien feb konpare a avan, et ki la plipar pays dan le monde in arete fer zot gablous vine ban bhai lookhe?

Aster nou ena ene komisser de police ki sitan ene clone de Pravind Jugnauth ki li p repete so langaz: " « Nou pou kas lerin bann trafikan, ar mwa pena sape », a-t-il affirmé." B al kasse zot lerin, ggt, toi et to ti cretin, mai arete vey nou graines! Sinon, apre prochain elections, nouvo gouvernman pou kass to fesse pou to inconpetence et la facon to dire "oui Missier" a tou betiz ki ti cretin dire toi...

Dan Angleterre, la police p fer premier ministre Boris Johnson paye lamende akoz li ti fer ene Jagutpal: fer party et kass so prop la loi confineman. Ena ene sans ki Boris pou bizin demissioner... Dan nou demokrasi, tou ban chefs departman in vine expert dan ene sel zafer: Kouma pou dire " Oui Missier" kan ene ti cretin ou so ban zombies donne zot ene lordre en fesse.

En dotre mots, zot nepli ena la honte, zot pena self respect. Sharam naiba ditou. Mai zot kontan vey nou graines, ban salo la! 60-70 dimounes dan bus, korek sa! Ena signe " No entry to Covid 19" lor sak bus, non? Mai Bon Dier aparaman sitan feb ki pa kapav laisse plis ki 50 dimounes dan tenples, legliz, mosque, pagode...

Lundi 18 Avril 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H