Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kot zot ?


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 28 Novembre 2022[Paul Lismore] Kot zot ?
Normalman, mo ti pou met ene gro zoure apre "Kot zot?", mai mo kone ki sa kapav fer certains idiots koir ki akoz mo servi ene 2 "zoli" mots lor mo paz, alor zot oussi en droit vine zoure ici...

Kot zot, ban ki in deklar san mo permission et san permission 95% tou malbars dan da pays la, ki zot mo et nou reprezentan? Mo kone ki la plipar entre zot ban sixieme fail et sel degree ki zot ena, c " Doctorate in Non Stop Souce". Eski zot in tann  sa nom la, Nishal Joyram? Oussa ti cretin in met ene long kokom anglais dan zot zorey et zot Trou kanaka, et alor zot pa kone ki sacrifices sa boug la p fer?

Oui, mo p koz sa ban parazit ki ena toupee apel zot "socio culturel" kan zot vreman ban sikopat et zot kiltire, c zis souce et bez subsides. La oussi, sitan zot kouyon, zot vreman koir ki sa Rs100 millions ki tou socio tchurels partaze sak lannee, c larzan Pravind Jugnauth sa...malgre ki tou dimoune kone ki larzan taxpayer sa...meme si ti cretin azir kouma dire larzan la pou mari sorma sa.

Kot sa ban anges dan VoH? Kot sa fam avek vreman la guele fesse ki deklar tro Hindou, et ki paret ki sel orgasm ki li gagner, c kan li bour ene rido lor zepol ti cretin? Kot Sanatan sipaki, et zot ban mercenaires? Kot tou sa ban vanpires la ete? Kifer pa meme ena ene entre zot in montre ene ti soutien a Nishal Joyram?

Kot zot ti ete kan ti ena la priere pou li et so greve de faim semaine derniere? Kifer zis ban Chretiens ki ti vine soutenir li avek la priere?

Nishal Joyram p fer ene kiksoz bien brave ki pou benefit tou dimounes dan sa pays la. Ban tchurels ki deklar gran malbars, zot pa truve ki li p fer seki Mahatma Gandhi in fer boukou foi? Zot ena toupee met stati Gandhi dan zot la cour et so foto dan zot fetes  kot ti cretin chief guest? Ki kalite hypokrite zot ete? Sharam naiba?

En verite, ki zot role dan zot la vi mizerab? Nek souce et vant kilot Lady Macbeth si tenperatire tro fort?
Mo vreman honte kom ene malbar kan mo truv ban LKZMM kouma zot deklare ki zot reprezant mo relizion! Si boug la mort akoz li p azir kouma ene vrai patriote, tansion zot al montree zot figire sale lerla! Si sa ariver, mo espere ki zot tou gagne cancer zot trou kanaka pou kumsa zot kapav koumans servi zot la guele pou koze!

Pa pou narien ki boukou malbars in converti. Rezon principal, c akoz ban gourmands, ban soucerres ki dire ki zot reprezant tou malbars kan vreman zot reprezant zis zot meme et zot ban batar!

Courage, Nishal Joyram! Tou dimoune ki ena in p lhonneur saluer ou kouraz..Et tou dimoune p dire ou, guet ou la sante, parski sa ban FLZMM la et zot ti cretin vreman pena pitie ou sinpati.

Lundi 28 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H