Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kisan la ki pli gran capon?


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 7 Octobre 2022Ene boug ki kone ki la cour supreme p marse pli douceman ki ene courpa et ki in deza decime tou petitions elektoral ki in met divan ban ziz, et ki koner ki li ou lezot petitionaires ena meme chance gagne zot case ki Lee Ki Shim dire "Zamai mo in vand ene lecourse moi! Mo mari kontan MTC moi!".... et alor decide pou abandone so petition et concentre plito lor case divan Privy Council ki in deza kraz le boja de nou Cour Supreme boukou foi pou zot arogans, inconpetance, et maladi paresse?

Ou ene idiot ki gramatin tanto plin fesse dimounes avek so deklaration gran patriote et kouma lezot p fer demagozi sipaki? Eoula! Guet ou gozi et laisse gozi lezot dimoune trankil, do!

Ene cretin ki sitan capon ki li dire li travay pou Lepep mai li pa kapav kit lakaz san ene larmee gablous, VIPSU, motocyclettes, chatwas entour li?

Ene cretin ki sak foi li montre figire en piblik, li fer sire ki VIPSU p tasse ar so fesse?

Ene vrai bourbak ki zamai in grandi et in res ene spoilt little brat depi letan li ti p entour li ar ban ti soucerres dan kolez?

Ene idiot ki koz gran koze kont dimounes mai ki fer sire ki so ban Tontons Macoute entour li kan li ouver so la guele?

Ene capon ki zamai in fer case kom zavoka dan la cour, mai ki Daddy Cheri ti place li dan SBM et le zot place kot personne pa pou remarke ki kalite gopia li vreman ete?

Ene capon ki ti peur ki so carriere politik pou fini si so tonton bat li dan partiel dan nimero 8 en 2009, et ki sorpa ti bizin al dimane sarite pou ki Parti Travayis fer ene errer monumental et actively support so campagne?

Ene capon ki in bien boir disan Dawood Rawat et kouma ene serpent, vire, morde li, et kokin tou so larzan et assets, et partaz sa avek so ban soucerres?

Ene capon ki aster ena toupee rode assete ban laskars mercenaires, avek larzan sale de Rakesh Chor, Sun Trust, et Lee ki shim?

Ene capon ki vreman koir ki tou institutions vreman pou mari sorma sa...depi ki ban ziz/mazistras ti p azir kom waiters et servi 7 carris et ti puri dan so mariaz?

Ene capon ki ena mari toupee dire nou ki nou bizin respekte ban institutions kot li in met ban morpions en sarz?

Ene capon ki ti peur pou al dan lenterreman so azan, Kistnen, et ki zamai in koz lor sa assassina la?

Ene capon ki zamai in mentione ban Procurement Officers ki ene sel kou gagne lenvi "suicide" zot?

Ene capon ki kontan koz aksidan Adrien Duval et dire ki li ti bizin dire "sorry" (seki vrai...), mai ki zamai in dire sorry ou in donne conpensation a fami boug ki ti mort dan aksidan avek so loto?

Ene capon ki nou extra bon la cour Supreme in deza donne li Rs 46 millions pou le batiment de la honte, Rs 144 millions pou Medpoint....et tou zizman en so faveur (including Medpoint...).

Ene capon ki kontan al guet so ban freres/soeurs dan la cour supreme parski tou ti zafer, li pou met case diffamation pou dizaines de millions roupies?

Ene capon ki in deza renvoye elections vilazoize, et ki so trou fesse p trenble kan li pense elections municipales, ki li kontinier renvoyer?

Ene capon ki in servi Covid pou fer so ban morpions vine multi millioners, et en meme tan kraz nou liberte?

Ene capon ki fer sire ki zis zourlanus mercenaires ki pou present pou tann li ouver so la guele, et raporte tou "live" (avek multiples videos aprer, ein Le Defi Minus...)...et ki servi nou MBC pou insilte dimounes et li bien kone ki sa loka ki apel MBC la pa pou invite ban dimounes la pou montrer kouma li koz menti...

Ene capon ki kontan amerde fesse dimoune avek so "Mo pou kass lerin mafia" kan tou dimounes kone ki sak foi MSM pran pouvoir, la drogue fer ravaz dan pays? En 1983, heroin rantre dan pays, et apre 2014, sintetik p touye!

Ene capon ki zamai pou fer kouma President Biden et pardonne tou dimoune ki gablous in arete et la cour in condamne pou ene ti pouliah gandia? Kouma Biden dire, kifer detruir lavenir dimoune akoz gandia ki zamai in touy personne?

Ena boukou lezot exanp mai mo sire ki Lepep kone bien kisan la ki vreman ene capon...

Vendredi 7 Octobre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H