Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer manifestation Air Mauritius ti gagne tigit dimounes zordi...


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 24 Octobre 2020Koumans par le koumansman. Zot in asseter zot billets avion et zot p fiter pou al en conze, pou al travay deor, pou al visite fami etc.

Zot arive aeroport Plaisance.

En place, zot truv dimoune ki travay pou Air Mauritius avek ene la guele sitan fesse ki zot bizin al dan toilettes pou cheker si zot fesse otan foupamal ki sa ban la guele fesse la.

Zot met la queue pou fer check in et debarasse zot valiz. Ena 90% chance ki ene lot la guele fesse ki pou 'welcome' zot avek o plus ene sourire forcee kouma dire si li fer pli gro sourire, li pou res petee ene la zournee.

Na pa pense pou dire "Bonzour" parski ena ene gran sans ki chuttur ka mou p assizer divan zot pa konpran sa et pou koir ki zot p dimane li ran zot ene gran service, Ban questions bien brusque li pou dimander, kouma kot ou p aller, kan tickets la montrer klerman ki ou pa in vine la pou al fer ene sezour a Gris Gris.

NAPA RODE FER ENE TI JOKE POU RELAX LATMOSFER LA!

Ayo! Mari crime si ou fer sa...Alor aksepter tou kk ki li dire ou, laisse li fer so activite preferer ki stamp bien fort seki bizin stanper, Laisse ou baggage aller, et pa tonb san konesans si la guele fesse la blier pou 1 seconde ki li bizin kontinier fer la guele fesse et souhaite ou " Bon voyaz"!

Kan ou rant dan avion, meme scenario. Ban madames ki koir zot vreman ban actrices dan Hollywood pou fer signe pou montrer ki corridor ou siez eter, parski zot perdi capacite kozer, sirtou si ou ene Morisien. Si ou ene Europeen, ou la po in p blanc ou bien rose, la zot pou fer tou pou ou, san problem!

Kan fini assizer, NAPA rode latansion cabin crew, parski zot pa pou meme guet ou. Et si ou apel zot, ou pou gagne ene reponse bien direk, "ki ou bizin?", avek ene ton ki dire " si to dimane moi kiksoz ki pou fer moi marsse plis ki 10 pied, mo pou kalotte toi!" Alor, manz to manzer trankil, meme si to truv ene ti le ver kom additional meat dan to salade. 

Et si to envi ene Gin and Tonic, so la guele pou dire toi, " Ene buveur Goodwill p fer gran nwar kumsa aster? To boir gin? Taler mo bour ene djinn ar toi!". 

Kan avion desann, et to p sorti, napa expect cabin crew pou remercier toi ki to ticket ki p tini li dan so travay. Non, ene sinp ti sourire, ki dire toi enkor ene foi ki si li sourire pli fort, li pa pou kapav arete petee.
Kan retourne Maurice, pass divan Gestapo, sorry immigration officer, ki zamai pou dire seki immigration officer dan lezot pays abitier dire: " Hello. Did you have a nice flight? How long do you plan to say?" , ou ban zafer civilizer kumsa.

Ici, Gestapo pou guet toi kouma dire to ena ene figire criminel ar toi, et pou fer gran zefor pou check tou to paz passport, parski possib li koir ki to ena map pou ene gran tresor ladan....Kan li fini, bang goes the stamp, li ferme sa et retourne li san ene sinp " Have a nice time in Mauritius". 

C sa la perception la plipar Morisiens enver Air Mauritius. A par la grande perception ki boukou sa ban la guele fesse la in entree avek political backing, et ki ena tro boukou enployees dan ene ti konpagni avion kouma Air Mauritius. 

Et dimoune pa blier ki kan zot ti p gagne bon gagne boukou overtime ki pa bizin, boukou allowances ki ene ti lekonomi pa kapav tolerer, boukou fraudes ki passer dan Air Mauritius, ene Board renpli ar nomines politiks et ban fraudeurs, differan syndikas ki zot leaders in bien tap zot privilez zot oussi, zamai staff Air Mauritius ti rode fer manifestation pou dire " Bour zot deor!".....

P.S. Of course I do not wish to see so many people facing unemployment. And of course, I am aware that there are some decent people working at Air Mauritius. But the perception is there that most of them are there because of political backing, that Air Mauritius has a Board of Ploks appointed by various plok Prime Ministers, and that hundreds of millions of rupees, if not billions have been stolen down the years....

Samedi 24 Octobre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H