Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer Lopposition zamai poz questions lor MBC ?


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 21 Octobre 2021Li vreman incroyab, non? Fer koumadire tou les zours, sirtou a 19.30, ene kouta vine kk dan ou salon avek ene sourire en fesse, et li pena oken problem fann so kk fake news/biased news/news en fesse partou dan ou salon, eski ou pou res trankil?

Apart cancel nou Rs 150 par moi ki zot force nou donne sa lisien la, ki nou kapav fer? Malerezman, ena ene sel reponse, parski sa ti loka ki apel IBA ( "Independent"(!!) Broadcasting Authority) ki soidizan control MBC, li renpli ar marionettes sou leadeship ene sofer taxi, alor zot pa pou fer narien kom dabitide. Sel solition, c ki nou esperer ki ban politiciens pou poz questions lor sa kouyonade ki apel MBC, et sirtou lor sa ti ggt Anooj the idiot ki soidizan en sarz, malgre ki li pena oken qualifications, et ki kan li sey koz Anglai ou Francais, zis sinoi dan Shanghai ki konpran li...

Zot rapel dernier foi kan sa ban fesses dan lopposition ti poz ene question lor MBC? Tou les zours, mo boir mo sanatogen, mo boir mo cod liver oil, mo pense zoli fam touni, mai malerezman sa pa excite moi asser pou fer mo la cervelle rapel kan dernier foi ene ggt dan lopposition in poz ene question lor MBC"!! La verite, c ki zamai zot dimane ene ferfoute lor MBC. Zot koner kifer? Ala rezon principal:

Anooj the idiot, c lorizinal kouto moussana, li koup depi tou les 2 kote. Li souce Pravin et Kobi bien, tou les zours fone call, "oui missier, oui madame, ki zot envi mo met dan "news" zordi?", nou in montrer Pravin fer tou, mo koir in ler pou montrer li avek ene sac plastic en ba fesse so lisien, kumsa dimoune kapav dire o moin li pa laisse so lisien so malpropte partou"....

En meme tan, Anooj the idiot p koz avek lopposition et kouyonne zot avek ene ou 2 ti "news" item lor seki li in "tande". Seki montrer ki nou vreman ena ene lopposition renpli ar idiots ki koir ki Tactics politics, c ene nouvo variete Tic Tac sa...

Mo in fer zot tou koner lor Bhaga the perv, lor lakaz NHDC ki li in gagner par fraude et conplicite de Anooj the idiot, et kouma li p kontinier kouyonne ban jeune fam avek ene soidizan job a MBC in exchange for some jig jig. It goes without saying that Bhaga has as many qualifications as Anooj the idiot, i.e. NIL.

Mo in ossi ekrir lor ene lot kouyon ki apel Sailesh, again zero qualifications, who had been promoted to chef cameraman/chef lozistik sipaki ggtri, et ki so passtan favori, c tape record tou conversation entre Pravin et Anooj et Kobi et Anooj, kom insurance ki Pravin pa pou kapav sack Anooj, sinon li larg sa ban tapes dynamite la...En meme tan, c Sailesh ki travay kom macro pou Anooj avek lopposition et al rakont tou kalite zistoires a sa ban idiots dan lopposition la.

Nou tou koner kifer Pravind in gagne titre "Ti Cretin", et enkor ene foi li p montrer kifer li merite sa titre la. Guess kisan la ki pou akonpagne Pravind a Scotland pou sa conference lor Global warming, etc? Oui, Anooj the not so idiot, p avoy Sailesh kom cameraman MBC pou li kapav fer bhai looke lor tou seki Pravind fer et aprer kapav al dire ene tigit a lopposition!

Now, a nou guetter si Pravind vreman sa kouyon la et aksepter Bhai lookhe Sailesh dan so delegation...Tou sa cameramen dan MBC, et li aksepter ene bhai lookhe pou akonpagne li? Zis ene ti cretin ki pou fer sa....

Jeudi 21 Octobre 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H