Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer Lopposition zamai dimane questions lor MBC ?


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 7 Décembre 2021Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Tou les zours, tou dimoune ki ena ene abonneman avek CEB p truver kouma zot Rs150 p al dan sa latrine ki apel MBC. 

Kouma so DG voleur whisky, Senior Grade 3, et baklol extraordiner p pisse lor nou tou et p servi loto assete avek nou larzan pou so fami al fer pom pom sak week end, et kom taxi dan la semaine pou madame voleur whisky et so tifi al travay.

Kouma MBC in vine centre Fake News avek so micro trottoir avek ban bourbaks ki reponne kan dimane zot "kommien Gram dan ene kilo?", zot reponne, " Gram bouille ou gram griller?"

Possib ena kiken avek ene bon memoire ki kapav dire nou si zot rapel dan ki siecle lopposition in dimane ene question lor MBC.....Zaza, 9 foi lor 10, dimane questions ki rarman ena kit linteret pou dimoune normal. Arvind et PTr, Paul et so MMM, zot fer koumadire MBC pa exister, et sa Rs 150 la, c ene ti la monnai di te sa. Nando konne MBC bien, parski SAJ ti fer li DG, mai zamai tan li dire narien lor sa toilet portab la. Meme ban fam ki lire info Creole p lire sa dan zot saree, yes coulere zoranz, kouma dire lor zot fesses in ekrir "Property of Sun Trust".

Zot koner ki apel ene kouto Moussana, non? Li koup 2 kote. Anooj the idiot, voleur whisky, pli fort ki kouto Moussana, parski li koup 4 kote li. Li avoy so 2 ti macros, Sailesh et Bhago, al koz ar lopposition et largue zot ene 2 ti "news" ki dimoune normal pou pisse lor sa. Lopposition gobe sa kouma ene gran cado, et alor akoz sa, zot pa dimane questions lor MBC. Eoula! Nou tou koner kouma la plipar politiciens Morisiens, c ban bilo fail ki pa konpran ene ferfoute apart dire " oui missier" a zot leader. Kumsa kouyon zot ete ki ene gopia extraordiner kouma Anooj the idiot kapav kouyonne zot?

Zot rapel sa incident grave kan Anooj the idiot ti p bully Sham Persand, et ti p fer ene demonstration batiara lor portab MBC pou guetter kommien foi sa kapav ben kan tap li fort lor sali? Rapport Sandrine Valere, Permanent Secretary, in fini fer depi lontan lor sa incident la, mai p dormi dan tiroir ti cretin, parski rapor la in plisse la po fesse Anooj et kolle sa lor sa zou. Kifer oken mam lopposition zamai in dimane fer rapor la piblik ou o moin depose sa dan Lassenblee? Zot pena asser letan pou poz sa question la akoz zot p tro depense letan fer makiyaz pou met zot vilain la guele lor programmes radios? 

Kifer oken lopposition pa mentioner ki Rs 900,000 nou larzan in bizin donne Sham Persand kom conpensation pou sa bullying incident la?(li merite plis ki sa aprer ki in bour li deor aprer 30 ans service..). En retour, Sham pa pou kontinier so complaints kont le ti ggt a la police et la cour indistriel! Zot pa truver ki in bour likou Sham lor ene biyo et li bizin aksepter?

Kifer lopposition res trankil lor MBC? Zot p gagne tro boukou pitaye (ene sinp depite lor in ti p moins ki Rs 175,000 par moi plis tou kalite privilez..), et alor Rs 150 lepep pa vo la peine zot amerde zot fesse ar sa? Et zot envi votes depi sa meme lepep la?

Mo in zoine boukou bourik dan mo la vie, mai kan dimoune soi dizan edike et avek soidizan gran lexperians politik pa truv ene facon pou kraz sa pik latrine ki apel MBC, et zot laisse zot kouilloner par ene voleur whisky ki pa konne koz ni Francais ni Anglais, sharam naiba? Zot pli interesser met zoli linz, zoli kostim pou al lor radio?

Sorry, mai nou ena vreman ene lopposition en fesse. Kan goal ouver divan zot, et nek ena pou tap boule la dan filet, zot prefer kit terrin et al assete ene pair dal pourri?

Pa pou narien ene cretin kouma Pravind Jugnauth et so ti larmee macro p fer zot danse kouma ene toupi! Zot merite ki li kraz zot fesse kumsa partou! Because idiots like you deserve it!

Mardi 7 Décembre 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H