Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ki sel parti politik ki truv tou sa bien normal ?


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 21 Mai 20221/ Ki li ene mari bon lidee pou fer etranzer, sirtou Bangla Deshis, vote dan elections Moriste, kot souvan elections gagne/kokin par zis 10 votes? Et kot Morisiens ki a letranze pa kapav vote....

 2/ Ki parti politik enkouraz, donne briani ek rhum a gogo, amene dan bor la mer apre, ban Bangla Deshis pou vine dan zot meetings public et pou vote dan elections? 

3/ Kisan la ki pa truv sa komik kan dimoune dimane ene Bangla Deshi, "kifer to in vine dan sa meeting la?", li pa koner ki pou dire? Mai en kassiett, li pou whisper, "Ban la in donne moi paissa pou vini"....

4/ Ki question pli facile pou ene Bangla Deshi reponne: " Kommien foi to in vote?", et li koumans kont lor le doi lerla...

5/ Ki sel parti politik ki in exploite maladi koze par ene virus pou kokin nou larzan par milliards? Et ki pa in garde oken record de so "High Powered Committee", chaired by le Gran Manitou himself? 

6/ Ki sel parti ki kontinier depense par dizaine de milliards nou roupies lor ranz simin, mai sirkilation traffic in vine pli dan bez, et traffic jam fer bal dan pays?

7/ Ki sel parti ki depense par milliards lor drains ki bousse kouma gro la pli tonbe, et inondation partou?

8/ Ki sel parti ki nomme tou kalite idiots pou viole tou nou ban institutions, et aprer ena toupee dire nou ki ban "patriotes" sa?

9/ Ki sel parti ki in fer nou la force policiere vine ene private army dirize par la kwizinn et ban batiaras dan PMO?

10/ Ki sel parti ki in fer nou la Bank of Mauritius vine ene loka kot voleurs rantre ninporte ki ler et pran seki zot envi?

11/ Ki sel parti ki in detruire MTC et renplace li par ene mafia dirize par Lee Ki Shim? Champs de Mars pou biento sanz nom et vine" The world's biggest laundry where all your dirty money will be washed clean. No one washes whiter than us, not even Persil!"

12/ Ki sel parti ki kontinier dire " Nou pou kass lerin mafia la drog", mai ki souvan zot dimoune meme ki amene la drog par kantite a Moriste? Zot kontan dire, "nou in arete Rs 13 milliards la drog" mai zot pa dire ki Rs 50-100 milliards in ressi rantrer, sinon kifer ena sa kantite drogues dan pays?

13/ Ki sel parti ki amene drog dure dan fire extinguishers, dan tractopelle, dan valiz VIP ki ADSU ou la douane pa truver?

14/ Ki sel parti ki sak foi li o pouvoir, consommation et inportation la drog ogmante par ta?

15/ Ki sel parti ki sak foi li o pouvoir, koription, nepotisme, bribery, tou kalite mardaye ogmante, sitan ki sa maladi ki apel "soucerre" in fini rant dan DNA boukou ban zoaves?

16/ Zamai nou in ena ene fam Premier Ministre dan Moriste, mai ki sel parti ki dirize konpletman par ene fam ki en sarz la kwizinne, et ki entoure par ban witches et kontan guet longanis?

17/ Ki sel parti ki so trou fesse tranbler kan li truv Morisiens rode fer meetings, ou rassenbleman, ou meme dan ti grup dan bor la mer (kouma a Mahebourg zordi...)? Lerla , li avoy so ban Tontons Macoutes/esclaves en bleu pou dire, "A nou al station"... 

18/ Finally, ki sel parti ki so 'leader' koz sitan menti ki avan li ouver so la guele, dimoune fini dire, "ki menti sa LKSM la pou kozer la?" Sitan li koz menti ki sa in vine natirel pou li, et mo sire ki sitan so maladi koz menti in vine bien grave ki li pa meme koner kan li p koz menti...

Si zot pa konne reponses sa ban questions bien facile la, b zot ban Bangla Deshis ki ene ti cretin envi kontinier vote dan nou elections pou ki li re kapav kokin rezilta.

Samedi 21 Mai 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H