Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ki kalite dirizans en fesse nou ena?


Rédigé par E. Moris le Dimanche 6 Mars 2022Ki kalite dirizans en fesse nou ena? Ene zenesse ki sorti depi ene fami pov, ki in travay bien dire pou sorti entre premier 72 dan HSC, ki p aprane pou vine inzenier en Canada, mai ki malerezman in mort dan ene aksidan. So parents aster bizin dimane sarite pou paye frais pou lekor zot zenfan return dan pays?

Eoula! Ene ti p decence zot pa ena dan zot fesse?

Sa ministre Teefuck prefer bour so nom lor rezervoirs dilo ki in assete avek nou larzan; ene larmee parasites in al kass poz, souvan avek maitresses, mai lor nou frai, a Dubai lor sipaki festival ki kreer especialman pou ban parasites maja karo. Tou les zours, ban parasites p al en mission ki pa amene ene ferfoute a sa pays la. President, Vice President, ban ex presidents et vice presidents pa paye ENE SOU tax, mai zot porte fey zamai pou ouver pou aide sa piti la. Tou nou parlmentaires gagne bel pitaye, minimum Rs 200,000 par moi, mai zot pa pou fer ene ferfoute pou aide sa fami la. Ban soi dizan reprezentan creoles, pa tan zot ditou lor sa trazedi la.

Eoula Pravind Kumar Jugnauth, le jeune et dynamik sipaki kouyonade! To konne depense nou larzan lor tou kalite ggtri pou ban ggt dan pays! Pou ene foi dan to la vi mizerab, fer ene bon zafer: Cancel ene sa ban mission en fesse pou to ban chatwas, et donne sa larzan la plito pou repatrier sa piti la et laisse so parents guet li ene dernier kou. To in fer nou paye pou Morisiens ki in sape depi Ukraine, et sa ene bon zafer. Aster, montrer ki to ena disan dimoune dan to la veine et cancel ene mission et servi larzan la pou sa piti la!

Li pa bon ki parents mizer p bizin dimane sarite, depanne lor contributions volonter pou retourne zot zot zenfan. Ene gouvernman ki depense nou larzan par ta lor tou kalite kouyonade bien kapav fer sa.
Pravind, sorti depi la cuisine et respire sa lair deor la! To pou tanne di van et zoizo p dire toi: Ta ggt, azir kouma ene humain pou ene foi! Repatrier sa piti la!

Cagnotte : Ramener Ludovic à maurice-Bring Ludo back

Dimanche 6 Mars 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H