Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ki Pinokio pa pou fer pou tire lANGUSSORMA depi headlines?


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 14 Décembre 2020Li in deza:

1/ Avoy 1 idiot, ene tranfiz ki kontan donne nou la terre a so maitresse et ki p sey montrer Pinokio ki li meme transfiz ki souce pli bien, et ene la guele vier sousoute Attorney General, pou sey fer nou koir ki Arvin Boolell in fer the crime of the century' akoz li pa in met so leritaz (ki pa enkor decider!) lor so declaration of assets...Sa ki apel 'scraping the barrel'! Chuttur ka mou kapav fer seki li envi ar so ban lenket en fesse depi ICAC, ene ferfoute pa pou ena, parski pa larzan kokin sa, c leritaz sorpa ki pa enkor meme notarier. 

2/ Fer so prop lenket lor Yogida et deklar li inosan, ene decision ki vreman in contempt of sa Judicial inquiry la. Mai kan Pinokio ti deklar ki li in fer so 'lenket', li pa kouyon! Oh no! Sa in garde lAngussorma dan distance et Yogida kontinier res dan headlines. Tou dimoune p zis koz Karo kann, Safe City/CCTV ki sou control ene lot ministre gopia...mai pa lAngussorma! Ti cretin p vine ti malin, mo dire ou!

3/ Meme so ti laranzman koronpi avek CEB in res dan background. Li pa zis p van 6 foi plis electricite solaire avek CEB ki le res dimoune avek pano solaires fer, mai en meme tan li gagne derogation pou pa paye Rs 6,500 a CEB ki lezot bizin payer. Sakili!

4/ Tan ki headlines concentrer lor la mort Kistnen et Yogida, ti cretin pou al chair committee pou procurement vaccines Covid! Ena milliards roupies la dan! Mai kom ti cretin dire li ene 'socialiste', alor san foi la quincaillerie et bizouteri et propriter lotel en fesse pa pou kapav apply. Alor, ban bouchers, sofer taxis, socicultchurel soucerres, et marsan anbilan kapav apply. Pa pran traka si zot pena kasse, gouvernman pou payer, et zot tap gro gro profits, mai pa blier largue gro commissions a ban 'patriotes', ein? Sinon, karo kann zot place! Avek ene zoli dife pou garde zot chaud a soir....

5/ Zordi, dernier zour parlman, oken questions a ban patriotes. Zis lire ban boring speeches ki ban advisers en fesse in ekrir. lAngussorma nepli exister...Et le defi Minus, Radio Minus, et lezot zourlanus pou kontinier dire zot kot zot pou gagne bon prix pou al bronze zot fesse avan lannee..Blier lAngussorma!

6/ Lopposition soi kouyon ou bien gourman si zot al dan parlman zordi....Zot bizin bien kontan manz sa ban 5* plats ki madame Dalais prepare pou zot et ki koute nou Rs 400,000 sak foi ki sa ban voraces la al dan parlman... Soi sa, ou zot pena lamour prop ditou si zot res dan parlman zordi. Li parey kouma invite dimoune pou chowtari, mai donne zot zis ene plat biscuit tandi ki les zot p manz tou kalite bon manzer....Sa meme ki p ariver dan nou parlman kot ti cretin et so Speaker Bourik decider kisan la ki pou kozer, kan pou kozer, ki zot kapav kozer, et kommien " I order you out" sa gro bouffon la pou krier....
Ti cretin pa sa kouyon la! Li in ressi fer lepep kouyon blier lAngusorma.

Dimoune ki p gagne plis traka la: c ban zoaves dan gouvernman ki p penser: kisanla parmi nou ki ti cretin pou sacrifier dimin et ki pou dan news pou re fer dimoune blier lAngussorma? 
Ti Cretin p vine Ti Malin, mo dire zot! 

Lundi 14 Décembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H