Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan zourlanus detourne linformation akoz zot pa checke seki zot meme ti ekrir hier


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 10 Novembre 2022[Paul Lismore] Kan zourlanus detourne linformation akoz zot pa checke seki zot meme ti ekrir hier
Mo mari plin ar sa ban diferan versions ki sorti depi Casernes et ki zourlanus traite kom The Sermon on the Mount". Seki zot dire hier pou renplace zordi par ene lot zistoire ki zot pran kom la verite, parski Missier Jag (Hi! Mo fou, moi!" ki p dire sa, et ki repete kouma ene ti toutou par le Coota du Casernes....Zamai tann ene sa ban zourlanus la poz ene question ki montre kouma Casernes p koz menti. Meme kan le Coota dire avek soidizan boukou sincerite ki " Nou azir parey enver tou citoyens nou! Dan nou cafe, pena triaz" bla bla bla, personne pa meme mentionne Yogida, lenket lor murder of Kistnen, et tou sa conplaintes kont ban chatwas et soucerres gouvernman ki la police pisse lor sa kouma gagne...

A nou guet sa zafer Brino la. Kan ti aret li, ki li dire dan la cour? "«Enn madam lapolis ti fini pran mo lakle loto. Mo loto ti ferme avan sa. Ek kan bann la polis-la inn amenn mwa pou fer la fouy, li ti deza ouver. Ti ena trwa sak dan box. Zame mo pann trouv sa avan. Kouma ouver box-la, enn polisie parmi dir “haschisch sa”. Mo ti anvi kone kouma linn fini kone haschisch sa, alor ki bann sak-la ti ferme dan box»...
So far, so good. Ki arive hier? Pa kone kot sa version la sorti, mai aprer 4-5 zours, zoulanus fer kouma ti toutou et repete seki Casernes dire san oken analiz: " Pa kapav ouver box sa loto la san so la cle!" Et pourtan, kan ti aret li, Brino ti dire la police, " Mo pa pou tousse sa la cle loto la parski li pa dan meme place kot mo ti garde li!"

Aster, ena p rode donne linpression ki zis Brino ki ti ena control loto la, parski "pa kapav ouver box sa loto la san so la cle". B, ban baja mal kuiy, eski la police in dire nou ki tou le tan, la cle loto la ti ar li? Et zot pa kone ki ninporte ki zafer IT/Teknolozi kapav clone ? Zot pa lire dan zournal kouma ban loto bien luxe et bien moderne lor zafer IT/securite/teknolozi p kokin dan lerop et exporte? Alor, zot koir ki Brino so loto plis ki 20 ans vier pou tro difficile pou ouver?

Blier teknolozi, ou sipa kapav ouver box loto san la cle ou non! Dimane zot ene sinp question: ESKI LOCK LOTO LA TI P TRAVAY? SIRTOU LOCK LOR PASSENGER DOOR, ET PLI INPORTANT, LOCK BOX LOTO LA?

Info ki mo in gagner depi Casernes, c ki ni lock box, ni lock la porte passazer, pa ti travay! Alor, ninporte ki ggt kapav rant dan loto la! In other words, pa ti bizin la cle pou ouver box! 

Therefore, my dear zourlanus, arete avale tou kk ki Casernes ou politiciens larguer. Pran kouraz et poz questions! Pa zis trap ene micro kouma dire zafer la ki dan zot la main, et record tou ggtri sa ban zoaves la!

Finally, mo pa kapav zis insilte zourlanus et gablous. Zot Yuman Rites dimande ki mo zour zavokas oussi! I have to say that the team representing Brino's son is far more impressive than the one representing Brino. How can a zavoka for the defence declare in public ki " pou largue li aprer elections sa"? Aprer 2024? What message are you sending to the magistrate? That if even your lawyer believes ki to in tasse, b sorry mo pou reman toi in custody...Pa pou largue!

And then to compound everything else, he declares that he is very very frightened and only leaves home for work! How can you represent your client properly if you obtain evidence that the people you are scared of, i.e. the police, have become expert farmers again? (plante, do!) Will you keep quiet because you are frightened?

I have never heard a barrister saying something like that in public. Clearly, he should remove himself from the defence team now. I say that with a heavy heart because I know he is a decent man. Ene dernier point: The Striking Shit team pa ENKOR INTERVIEW Brino lor zafer la drog. Ziska ler, zot p nek interview li lor sa la loi scelerate ki apel ICTA. Alor, zourlanus, pa nek ekrir tou seki Casernes dire zot lor zafer la drog la! Arete zot mo ve labitid vomi Fake News depi Casernes lor nou!

Jeudi 10 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H