Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan sexologue Sigmund Jugnauth koze, ekute !


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 20 Août 2022Boug la kapav pli mo ve, pli inconpetan, pli useless
Premier Ministre dan nou listoire....
Mai ekut so ban discours, et so messaz secrets,
Et zot pou truve ki li ene gran sexologue!
Ki donne consey dan so meetings lor
Kouma fer le licema bien pou zot gagne bon!

Et fer ninporte ki trou ki receptif gagne bon....
"Mo pou nettoye zot et met zot prop!"
Klerman, c ene reference ki avan le jig jig
Bizin lave bien et met prop partou...
Kumsa kan rantre sorti,
Meme dan trous ki ena dire no entry sa, soidizan...
Zot pou gagne zoli parfum ki pou excite zot
Et fer zafer la dibout pli lontan
Et kontinier tranp et mouille seki bizin mouiller..

Hier, boug la sitan bon ki li donne consey lor positions tou!
" Pa vinn traver ek mwa, mo patians limité".
Li ena rezon! Parski kan vine traver,
Li p warn ki pou marse traver apre!
Alor, kouma ban bon patriotes,
Soi zot decide kisan la ki pou on top
Et kisan la ki pou en ba.
Meme reverse cowgirl bon, li dire,
Parski lerla kapav truver si vreman in met prop et in bien nettoye...

Mai si zot fer en silkan ou en traver,
Zot pou perdi patience et apre 
Zot kapav riye kan partner marse en silkan kan fini...

"mo pou veye ki mo pa met sa pei la dan trou", li dire.
Truver kouma li kontan nou?
Li envi ki nou met zis dan bon trou 
Et pa dan ninporte ki trou!
Met direk dan bon trou, oui,
Mai pa met traver!

Zot konpran aster kifer Sigmund Jugnauth koz macarena,
Koz kok tou le tan?
Tou zafer tourne lor le licema ar li...
Li servi Xavier Duval kom exkiz pou li koz kok,
Ki paret ene zafer ki li bien kontan...
Li servi Macarena pou makiy so zalouzi 
Ki fam prefer ki Ramgoolam ki met zot prop....

Dernier consey de Sigmund Jugnauth?
" mo pou demakiy li biento "
Bizin demakiye avan met prop pou le licema!
Lerla kapav fer bon sniffing
San bizin atan Modi dire " Ta bobok! al fer sniffing!"

Alor, mes chers compatriotes,
Ekut consey nou sexologue Sigmund Jugnauth!
Li expert dan amene pays dan trou
Parski li expert dan tou zafer trous...
Gro trou dan Bank de Moriste, 
Gro trous dan tou parastatals,
Gro trou dan finance pays...
Meme gro trous dan nou simin...
Alor li koner ki trou li p dire nou bizin rantre
Pou pa marse traver apre.

Samedi 20 Août 2022


1.Posté par Chatwa le 21/08/2022 17:13
Pinok 19, ti Crétin li konné ki li pé dire. Li koz kok, li koz trou. Abé alle dimand to Chéri Singh ki li pensé lor la e dimande Kokobitata ossi.... Après nou kosé kamarad.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H