Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan pays dans bez, nou la zenesse pou montrer nou kouma pa mort de faim..


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 10 Janvier 2021Souvan mo penser ki zamai nou pays in tonb ossi ba. Oui, tou le tan ti ena politiciens voleurs, et ziska ler mo pa enkor truv ene ki so standard of living pa in monter ++ depi ki nou in vote li dan parlman.

Si li pa ministre et tap environ Rs 400,000 par mois plis tou kalite privilez ki ene lepep kouyon donne zot, li pou PPS, ki traduir vreman kom Pitin Pilon Soucerre, et ki kontan roule zot fesses dan limousines ki lepep kouyon in asseter pou zot. Sa v dire ki dan ene mandat 5 ans, ene ministre (Haha! Bobok Hureeram ministre!) pou pran pa moin ki Rs 25 millions depi nou et boukou millions kom per diem, et boukou plis kom kommission pou ban contrats ki zis ban voleurs kapav design. Ene PPS pou tap pa moins ki Rs 20 millions plis tou kalite ggtri gratis, i.e. lepep kouyon ki payer.

Si li ene 'pov' depite, pov diab la pou tap pa moins ki Rs 12 millions, mai li oussi pou tap boukou baksheesh gratis. Zot koner kisan la ki p plorer plis akoz Covid-19? C ban politiciens et zot soucerres ki nepli kapav voyazer, alor per diem, duty free a gogo, et 5-6 valiz renpli aprer sak 'mission, naiba! Ban Morisiens ingrats bizin verse boukou larmes kan zot pense tou sa sacrifices nou ban serviteurs du pays p fer akoz Covid-19!

Aster, nou in gagne ene nouvo phenomene dan Paradise Island: KNOWLEDGE KILLS!  Seki konne magouy ban ministres, kouma et kommien zot in kokin, zot pa p kapav dormi ditou!

Zot p peur ki tansion, san oken rezon, zot kitte car park zot biro et gagne mari lenvi al Gris Gris pou tester puissance vagues la ba...Ena p peur pou mort diboute, alor tou le tan zot fer sire ki ena dimoune ar zot....Ena p tonb divan lipied ban serviteurs du pays et p dire " To meme mari! Zamai mo pou dire! Koir moi! P fer mari chaud la, alor pa necesser ki zot chauffe moi avek la paille cannes, ou rafraissi moi dan gro vagues! Zot ban patriotes!"

Kot guetter, nou nek truver ki boukou ban dimounes ki nou bizin respekter nepli ena ene sensation ki differencier nou depi zanimos: ene sentiman la honte! Ene goutte la honte zot pa ena dan zot fesse! Kan tanne ban Deputy Komisser la police dire ki sa larmee dan Port Louis Jeudi dernier, ti la ba pou protez ban citoyens, et kouma larmee in kiter tou de suite kouma ene gro voleur in rant dan so loto, nou koner ki li p koz menti. Eski zot in truv meme ene ti signe la honte lor so la guele?

NON! Parey pou komisser electoral kan tou dimoune p koz depenses elektoral, zis so la guele ki ferme, en place ki li dire: Mo bizin check sa ene cou. Parey pou Komisser de police ki sak foi li kozer, nou truv trace kk depi trou fesse PJ lor so la lang...Pa koz sa la guele lisien en sarz ICAC, sa ggt la pa konpran ki apel la honte. Kot guetter, nou entourer ar soucerres, roder bouttes, ban macros ki fer la honte sa job ki zot in pran san oken merite!

Ene kamarade in avoy moi ene meme lor Facebook, et mo bien kontan ki dan sa desert neglizance, kokin, inkonpetans, dimoune san pudeur ou la honte, o moin ban zenesse p develop nou zoli langaz creole. Mo esperer ki ene menu restoran ki zot p dire nou, parski zot p koz 'nunu', 'saucisse', 'pate poisson', 'raisin', 'pepite chocolat', 'chicken lolipop'. Mo felicite zot parski sa fer moi plezir ki ban zenesse p fer "healthy eating" et ki zot pa p viv avek lestoma vide...Sel consey mo kapav donne zot, c ki zot kapav manz gulab jamun en moderation oussi....et ban doughnuts avek ti trou o milieu, sa ki bon sa! Sirtou kan zot glacee!

Pa blier zot bananes et zot kokom anglais! Sirtou si le tan mo ve, et pena personne pou partaz zot nunu, saucisse, pate poisson ar zot!....

Zenesses bizin montrer ban politiciens voleurs ki sharing boukou pli bon ki kan met tou zis dan zot la main..


Dimanche 10 Janvier 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H