Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan nepli koner ki 24/7=24 hrs par zour, sa v dire ki 14 p glisser...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 28 Octobre 2020Pov PK. Sitan dimoune p sikane li, sitan dimoune p dire ki li pa zis ene cretin mai so lespri enkor dan la cour kolez kot li koir tou seki so ti klik kamarades dire li, kot li pa konpran ki so ti klik ar li sinpleman parski zot koner ki zot pou tap jackpot ar li, kot so pli gran enemi c sa ti klik ki donne li conseil ki ene bourik pou refiz pran sitan sa ban conseil la en fesse net....

So dernier lexanp sa semaine la:

1/ Tou dimoune koner ki si ene politicien menace ene zournal ki si to piblier ene zafer diffamatoire, mo pou poursuiv toi, the end result will be that zournal la so lartik pou lire par 2-3 foi plis dimounes ki ti pou lire li si pa ti ena sa warning en fesse la. Kom touzour, li ekut so ti klik, et ala rezilta: meme ban katoris koner aster sa trasaktion ki dimoune p apel Angus en ba roche...

2/ Li donne le monde ene nouvo definition 24/7 san oken explikation valab. Li ti bien kapav dire ki climat dan bez, la pli pa p tonber, pena asser dilo dan reservoir, ban patriotes bizin arete lav loto, lav la cour, lav miraille (mo ti pou dire lav fesse oussi, mai la plipar dimoune aster servi papier, sinon ki dimoune pou dire?). Li ti kapav expliker ki La Reunion oussi dan bez, gran la sesseresse la ba, etc etc. Et alor, 24/7 dilo pa pou kapav (apart bien sure et evidaman pou ban serviteurs du pays et politiciens...) et dimoune pou konpran kifer dilo p koupee...

En place sa, li donne ene explikation vreman bankal.

3/ Angus en ba roche, c ene zafer ki in koumanser en 2007 kan ene bien bon dimoune ki apel Alan Govinden in insister ki Rs 20 millions li in depenser en 2001 pou met ene zoli portion la terre lor nom PK et Lady Macbeth. ICAC p investigate depi 2011, et ziska ler Clouseau Beekarry p etidier meme. Alor, kan PK dire hier ki " Roshi Bhadain ek sirtou l’express, zot pou tann parlé dé mwa biento»,", nou dimane nou: Depi 2011 kan zafer la al ICAC, nou p enkor tann parle de toi? Eski to konpran sa zafer ki apel le tan la, toi?

Pran toi 9 ans pou to pou soidizan kozer/pran actions? Et si to pran action, eski c pa zis pou to enpesse Lexpress et Bhadain re koz sa, parski li pou subjudice?

Et to fer 24/7 vine ene zafer gramatin tanto, et pa toute la nuit oussi? Biento ki to pou dire nou? Ki bizin arete fer malice 24/7 mai zot kapav fer li zis gramatin tanto? Huh huh..Bien Sure...Evidaman...
14 la p glisser, mo truver. Ala seki ariver kan krier "Open Sesame" tro souvan, et bez kass lepep tro souvan! 

 Mo consey? Al visit ene bon quincaillerie ou ene bizoutier, parski zot inporte meksine special. Bonom, aller, al guet Bonomally, ki ti inporte boukou. ICAC p donne li baja et di te chaud chaud la...

Ou bien, dimane Zouberrrrr laddresse ene bon triangeur meksine dan L'Espagne ki coute bien bien cher, mai ki to pa pou bizin pran, parski meksine la zamai ariver meme si to fini payer 6 mois avan...

Mercredi 28 Octobre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H