Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ene ti crétin confirm ene vre idiot fanatik kom direkter nou MBC...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 17 Février 2022Sa v dire ki sa ggt pays la vreman dan bez. Mo pa pou ekrir sa post la en Anglais parski Anooj the idiot pa konne koz ou konpran anglais. Li pa konne koz ou ekrir en francais oussi, mai moi oussi mo francais en fesse net...Alor, mo pou ekrir li en kreol et mo espere ki soi li konpran li, ou li fer ene so ban macros lire sa pou li...

Ala ban rezon bien valab kifer the idiot Anooj, c dernier dimoune ki kapav pran sarz nou MBC: Mo in souvan ekrir lor sa, alor ban "like" hunters ki kontan copier mo ban posts et deklar ki ene zafer orizinal ki zot p ekrir, fill your boots!

1/ Anooj the idiot pa koner ki apel Art. Li koir art, c pran ene crayon et dessine dessiner. Li koir ki Picasso, c seki ban supporters football krier kan zot lekip gagner et zot sikane lezot supporters, "Pisso!"....

2/ Li pa koner ki apel Culture. Li vreman koir ki culture v dire guetter kouma so plantes pom damour p grandi...

3/ 1er qualification pou ninporte ki DG nou television/radio national, c ene dimoune cultive ki konpran art, ki ena ene lespri ouver, ki konpran ki nou ena diferan kominotes dan sa ggt pays la, et ki sak kominote en droit gagne ene tretman egal. En dotre mots, ene dimoune civilize ki fer tou pou unir sa nation la en place ki rode diviz li avek ban lidee, ban mots, et ban actions vreman bankal.

4/ Kommien foi ene idiot kouma Anooj kapav insilte la kominote creole sirtou, avan ki sa ggt ti cretin la dire: Asser!

5/ Kommien fraudes ene boug kapav fer avan ki sa ggt ti cretin la dire, Asser! Anooj the idiot ti kokin pitaye kan ti asseter TV vans. Aster, loto neuf pou MBC in vine so loto prive kot li, so fam, et so tifi al pompom sak week end.

6/ Kouma apel ene ggt ki fer tou pou ki so macro, ki deza ena ene lakaz, gagne ene apartman NHDC? Et zot koner ki passer dan sa apartman NHDC la aster? In vine ene loka kot ban ti ggt macros dan MBC al "entertain" ban fam pitins...Dan ene lepok kot ena boukou homeless dimounes ki pa p ressi gagne ene lakaz? LKZMM la! 

7/ Ki kalite idiot Anooj kapav ete kan li et so Board de Ploks du MBC soizir pou met tor lor ene boug ki pa ti meme travay sa zour la, et ki p rode fer koir ki boug la ki ti censire Cardinal Piat so messaz Noel san permission? Aster, zot p bizin fer ene "secret agreement" ar boug la pou li pa dire ki pa li sa, parski li pa ti travay sa zour la...

8/ Tou dimounes koner, enfin dimounes ki lire mo posts koner, ki c Anooj the idiot ki ti avoy copy sa Speech la a PMO, et ki Rudy "rude Boy" ki deza lor Board MBC et so malkine Lady Macbeth ki ti donne instriktions pou censire speech la. Mo esperer ki Affirmative Action konpran sa et pa pou laisse zot enbete par Anooj the idiot so fausse deklaration ki "boug responsab la in disciplinee"...Pa in ena ene ferfoute disciplinary action! Zot in fer ene secret deal ar boug la!

9/ Rapel bien kan mo ti eklate sa news kouma Anooj the idiot ti p maltret Fam Creoles, sirtou ban seki travay a MBC: kouma li ti dire ki zot nek bon pou fer piti, et li pa kontan guet zot en saree kan lire news...Kouma dire MBC la pou mari sorma sa!

10/ Mo in explike kouma tou kalite WhatsApp messaz passer entre Board of Ploks du MBC et Lady Macbeth sirtou, et entre Lady Macbeth et Anooj the idiot tou les zours. Rezon principal: c pou pran lordre lor ki la guele fesse ministre pou met lor "zournal" 7 hr 30 zordi. Alor, tou les zours, Anooj le ti toutou avoy seki in fini filme a Lady Macbeth et madame la dire " oui san la bon!"ou, " non, san la mo pa le!"

Mai rezon principal kifer sa ti cretin la in senti li oblize confirm sa ti ggt la kom DG MBC: Anooj the idiot ena vreman ene gran la guele, alor li in fer tou dimoune koner ki li tape record tou phone calls lor WhatsApp entre li et PMO, entre li Et Lady Macbeth sirtou, kot zot p dire li, bien illegalman, ki pou met dan "News".  Kouma li dire, si zot rode met moi deor, mo eklate zot ar sa ban tape recordings la!
Rejoice, ladies and gentlemen, Morisiens Morisiennes, mes chers compatriotes sipaki ggtri: Nou ena voleur whisky kom DG nou MBC aster. Li sel dimoune dan Moriste ki pa bizin montrer so certificat de moralite avan gagne travay.

Finally, zot koner ki fer moi vreman araze? Kan mo guet ene ti ggt kouma Anooj the idiot, ou ene ti cretin kouma Pravind, ou so ban macros socio kiltchurel deklar pli malbar ki moi. Ban FLZMM mercenaires, voleurs, koronpi ziska la moelle pli malbar ki moi akoz zot pintire zot front avek ene long tika ? Eoula! Al fer "culture" ar kkvas et fer sa vine fimier, do!

Mo honte kan mo truv nou MBC, avek nou larzan, in vine ene centre ban fanatiks ki tret lezot kominote avek mepriz et ignorance....Si Anooj the idiot ena ene tigit lamour prop dan so fesse lezo la, li bizin montrer in p decence et dire tou Creoles, tou laskars, tou sinoi, tou blancs: " Zot pa bizin paye sa Rs 150 la sak mois zot, parski mo pa met oken program pou zot. Kan mo mete, c ban program en fesse."

Mai li pa pou fer sa parski li ene voleur. Ene dimoune ki pran kass dimoune et fer le kontrer seki la loi dire li fer avek sa larzan la, c ene voleur.

Pa blier, c nou "jeune et dynamique" Pravind Kumar Jugnauth ki in nomme ene LKSM parey kom DG nou MBC!

p.s Kifer ban zourlanus pa mentionne tou sa zafer ki mo in disclose lor Anooj the idiot, et ki tou dimoune dan MBC koner ki vrai sa? Ban kapons soucerres!

Jeudi 17 Février 2022


1.Posté par PETER KIPKA le 18/02/2022 14:09
Ca , c'est dit ! Ce costume lui va tres bien.......

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H