Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ban "revolutioner" en permanence p rode lipou poule dans fesse coq...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 27 Août 2020Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Pou 1er foi depi bien bien lontan (dernier foi c t dan les annees 70 kan Berenger ti ressi galvaniz ene nation entier...), ene Morisien in ressi fer dimoune sitan degouter avek sa ban politiciens vorace et voleur dan nou pays ki boukou pou al dan la marche sa samedi la. 

C pa ene la marche en faveur oken parti politik. C ene la marche pou tou citoyens Morisiens ki pa soucerre, ki pa gran nwar, ki pa anbitieu zis pou zot, c ta dire zot pa p rode ene la sans pou zot oussi kokin nou...en dotre mots, c ene la marche pou ban citoyens Morisiens normal, sa centaines de milliers Morisiens ki tou parti politiks in bien avoy ferfoute parski zot pli interesser avek zot meme, zot fami, zot galan, zot maitresses, et zot soucerres. C ene la marche kot Morisiens normal pou dire ban voleurs dan tou parti: Bousse fesse, in ler pou dessire zot!

Sa Morisien la apel Bruneau Laurette, ene boug ki zamai mo in zoine dan mo la vi.

Seki mo koner certaineman, seki li in ressi sorti dan lobscurite 5-6 mois de cela et fer li le nimero Uno dan la gazette, lor Facebook, partou. Kouma li in fer sa? Par bribes, par ene ti gousse ici ene ti gousse laba, souce soucer, rode so boutte, kouma boukou fer? Non! Mo sire li bien kapav vine extreman riche si li envi pran kasse Brylcreem Boy ou ninporte ki pion ban Jugs pou li arete kozer et fer tapaz.

Li in fer sa sinpleman par montrer kouma nou zoli la mer in polluer par ban inconpetan ki pli interesser avek cargezon dan Wakasho ki sa diluil ki p touy nou, nou dauphins, nou poissons.

Li in fer sa par montrer ki ene pays ki soidizan riche, ki kontan blaguer kouma nou meme nimero 1 dan Lafrik, kouma soidizan pena la mizer dan Maurice, kouma ene pays kumsa kapav bour ban homeless deor zot ti lakaz mizerab dan ene liver bien frai et force zot dormi deor. Li in fer dimoune amerder avek sa kantite linzistis dan sa pays la!

So faute sa si lezot parti politik p apendan ar li pou sa la marche la? Si ban gran parti kouma PTr, MMM, PMSD et ban ki fek ne kouma citoyens sipaki, etc envi pran par dan sa la marche la, kifer ene 2 batiaras p ouver la guele et decider par zot meme ki san la ki en droit vine dan sa la marche la ou non? To tap to clavier et pays la in vine pou mari torma aster?

Pli bez enkor, ban politiciens ki in fel bilo dan nou system politik p koumans zet la bou lor Bruneau Laurette. Kifer? Akoz li ti aprane so martial arts avek ban Israelis, alor pa kapav fer li confiance soi dizan...Bousser fesse do et bour ene zoranz Jaffa dan zot la guele et dan sa trou ki zot servi pou rabasse tou kalite ggtri.

Oui, Lalit bien enkoler ki PTr, MMM, PMSD etc p zoine sa la marche la, parski Bruneau Laurette ki in organiz sa....Kifer to pa fer ene la marche toi Lalit, et to 200 sinpatizan kapav vire sa gouvernman la, non?

Ena dimoune in fer zot carriere lor Palestine, et in exploite emotion ki tou dimoune bizin senti kan zot pense sa bez ki ban Palestiniens in passer depi bien lontan. Virer tourner, zis Palestine ki zot pou kozer pou montrer kouma zot 'humaniterre', zot bien 'caring', etc. Mai kan ene mouveman p levee dan Maurice pou montrer ene gouvernman bandit ki "Enough is Enough", zot sel contribition c critik boug ki in organiz sa? Eoula! Zot zalou kumsa? Zot fesse fermal ki 99.9% Morisiens in pisse ar zot yap yap soi dizan 'revolutioner'? 

Moi mo bien merde ki Bruneau Laurette in aprane so metier avek ban Israelis, parski ban la meme ki top dan le monde dan sa zafer la. Aprer tou, si to gagne sans al kolez Royal, to pou dire non to pou al kolez Tennyson sipaki parski meme to viv bien kom middle class, to prefer dimoune pense ki to proletariat? Bousser le chalis, do?

Si Bruneau Laurette ti aprane gouli danta dan L'Inde; si li ti aprane kabadi dan Tamil Nadu; si ti li aprane Karate dan sa gran demokrasi (!!) ki apel la Chine la; Si li ti p brosse soulier Bruce Lee; si li ti aprane zouer canettes dan Zimbabwe avek Mugabe....Mo pisse ar sa!

Seki mo koner, pou ene foi depi 50 ans, ene morisien in ressi galvanize ene lepep entier. Et pou sa, mo dire li merci. Ban seki envi rode li pou poule dan fesse coq, al manz canard plito!

Vini Samedi! Mo pou vini, moi!

Jeudi 27 Août 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H