Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ban "patriotes" koz menti et invant ban faussetes


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 7 Mars 2023[Paul Lismore] Kan ban "patriotes" koz menti et invant ban faussetes
 Sa v dire ki zot lamoresse p renpli, zot pena dilo ou papier, et alor zot koz kk pou dimounes pa truve ki zot kalson in vine jaune par derier...Toussaint so kalson tou le tan jaune/zoranz, alor sa donne zot ene lidee kommien kk ene sel dimoune kapav kozer sak foi li ouver so la guele.. 

Hier, Gobin, celui ki possede ene la guele vreman kouma ene vier sousoute, in koz ene zafer ki tou dimoune kone pa existe: Mo pa kone personne ki dire ki Franklin, le gran ami de la kwizinne, in gagne bail lor terrain letat. Personne pa in dire sa, alor kifer le vier outsou dire hier dan so kominike, " Le ministère affirme que Franklin «n’est pas et n’a jamais été détenteur d’un bail quelconque sur les terres de l’État tombant sous la tutelle des Services forestiers du ministère de l’Agro-industrie et de la sécurité alimentaire»?

Ein? Kisan la ki in dire ki Franklin ena bail? Tou dimounes in scandalise par le fait ki ene ggt kumsa p fer "bizness", rave parties kot gagne Coke and Cocks etc, lor terrain ki apartenir a l'etat, c a dire, a lepep (malgre ki sa ban politiciens en fesse la koir ki nou la terre, pou mari zot mama sa, alor zot kapav fer seki zot envi ar sa...). Alor, si personne pa in dire ki Franklin in gagne bail lor State Lands, kifer le vier outsou p tire communike pou confirme seki tou dimounes deza kone?

Le vier outsou, parey kouma le ti cretin et sa ban mendiants tchurel ki deklar zot pli malbar ki moi, konsidere Grand Bassin kom ene place relizier pou Hindous. Alor, kifer zot in laisse Franklin fer so parties la drog, tapaz la mizik, etc zis 500 metres depi le lac sacre? Kifer la police dan Grand Bassin zot zorey ti sitan renpli ar la cire ki zot pa ti tann sa ban rave parties la? Kifer le ti cretin avek so komisser ti toutou ti fer communique pou dire pa en droit met drones otour Grand Bassin? Pou pa truv ene ti pitin et so galan p renpli nene ar la poudre dan Franklin so "ranch"? Li pa envi ki lepep kouyon kone koumsa ki li "kasse lerin mafia la drog" dan Moriste?

Depi 2-3 zours, Pravind Jugnauth p koz ar ban zourlanus en fesse ki zamai poz li question ki bizin. Li p dire ki li "lire zizman" kom ene avoka...Eoula! Kifer personne pa dimane li kommien ka la cour li in fer, apart ka kot li meme The Accused? Kifer zot pa dimane li ki gran liniversite li ti al aprane la loi, et eskl li kapav konpare so konessans la loi (ki bien tigit)  et so qualifications mediocre dan la loi avek Rashid Amine so parcour?

Kifer personne pa dimane sa ti ggt la si li kone ki apel " Separation of powers", et ki ene vrai statesman zamai koz kouma ene bouffon lor zidiciare? Kan li koz etat de droit, kifer personne pa mentionne Angus Road, ou kan li, Yerrigrodoudou, Roshi Bhadain, Rakesh Gooljaury, etc ti pran 2 Suisse otaz dan lapartman de luxe de Yerrigrodoudou....et 2 Suisses la ti dire ki ti cretin ti offer pou amene ene 2 madames pou zot passe en bon letan? Kifer zot pa dimane li ki in ariv affidavit sa 2 Suisses la? Ena ene milier questions ki kapav poz li kan li koz etat de droit, non? Alor, arete azir kouma ban sixieme fail ki p fer lizier dou a "Sir" pou li laisse zot re konpoz lexamen la!

Mo vreman pa konpran sa ggt pays la! Kot ban pli gran menteurs, voleurs, hypocrites, sovaz koze kouma dire ena zis di miel dan zot la guele...et zourlanus res trankil, ou poz questions kk.

Et ki role le defi? P re koumans souce le ti cretin? Kifer nou p gagne wall to wall coverage sak foi le ti cretin ouver so la guele? Kifer la presse pa boycott sa ban ggt ki in fer pli gran ditor a principe de la liberte de la presse? Si USA ambassador li meme p dire ki li "concerned", zourlanus kontinier souce zot bourreau? Sharam naiba? Boycott ti macro la! 

P.S. Mai pa bizin boycott le vier outsou parski zot ti fer li bourrer dernier foi...et li kominike zis avek communique aster...

Mardi 7 Mars 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H