Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan Moriste pre pou fer bankroute, ti cretin p donne larzan ki nou pa ena a dimounes ki deza ena...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 28 Février 2022Oui, Pravind, to meme nou le roi, as the chatwas' favourite song goes...Lil Moriste deza doi plis ki Rs 400 milliards, preske tou zafer nou inporte, preske ene ferfoute nou pa exporte, alor nou deficit comercial p fer mari maja. Eski sa fatig le jeune et dynamik Pravind Kumar Jugnauth ou so ban makro/makrel dan gouvernman, ou so ban nomines joukal et akaparerr? NON! Meme si narien pa reste dan nou lekonomi, zot pou scrape the barrel et pran sa tigit ki reste la oussi....

A nou guetter ki kalite idiot nou ena o pouvoir:

1/ Sel larzan ki rant dan pays, c a traver touriste, sa tigit disik nou vande, et textiles. Ki Pravind fer?
    a/ Touristes: La plipar sorti la France, LAngleterre, Lallemagne, et ban pays dan l'ouest. Pravind pou zour zis sa ban pays la, et  apel zot hypocrites, etc etc. Si li kontinier ouver so gro la guele kumsa san penser, Anglais, Europeens pou biento dire: Pisse ar Moriste, do! A nou al vizit Seychelles, Lafrik, Maldives, etc plito. Sa ban pays la aprecier nou pitaye.
     b/ Si pa ti ena AGOA et USA pa ti pran nou textiles par ta, nou ban lizine textiles ti pou lontan fini converti en lizine gouni...Zot truv La Chine, L'Inde, La Russie pran nou textiles, zot?
      c/ Lindistri kanne p mort divan nou , et ki sa ti cretin la p fer? Tire kanne et met beton!
      d/ Planters p ramasse bez et aster ena ene lindistri kokin kot voleurs kokin caro legumes la entier!

Kot nou gablous? P fer patrol? Non!!! Bizin vey sa ban la guele fesse ministres la zot lakaz 24/24, bizin vey ex Presidents/ex Vice presidents zot lakaz 24/24 meme si personne nepli rekonet la plipar sa ban zoaves la, bizin fer nou gablous vine ban bhai lookhe kot zot vey lopposition et ninporte kisan la ki critik gouvernman. Plito inporte carottes, lissou, zariko, non? En place ki enkouraz et donne facilites a nou planteurs...

2/ Paissa naiba, la caisse vide grace a konbinezon the Gruesome Twosome, Pravind Kumar et Padaleksi, o pouvoir. Alor kasse ki p assizer par la, pa servi sa pou aide dimounes pov! Non! Pa servi sa pou kreer enploi et enkouraz dimounes al travay! NON!

Servi sa tigit kasse la et donne ban fonktioner ki gagne minimum Rs 31,000 par mois, ene zoli Rs 150,000 pou zot assete loto! Oui, pays nepli ena pollution, pena asser traffic jams/aksidan/la mort/blesse grav lor la route. NOU BIZIN PLIS LOTO LOR LA ROUTE!  NOU DROIT ACKEE SA!

3/ Ban seki tap bien zoli la paye, ban seki tap ziska Rs 200-300,000 par mois, pou zot nou donne zot duty free en entier!!! Pa zis sa, dan sa paradi ki apel Moriste la, Pli dimoune gagne kasse, pli nou bizin aide zot! Alor, pou zot, free petrol, free insurance, free deklaration, ban lepep kouyon! La Russie et so Pitin o pouvoir kapav responsab pou fer priz montee, mai Pravind la pou fer sire ki dimoune riche pou gagne loto, lessence, lassirans, deklaration gratis!

4/ Tou nou politiciens "patriotes" dan lassanblee gagne duty free loto/lessence gratis kouma lepep kouyon fini vote zot. Ministres/PPS, Speaker en fesse/top civil servants/ Ziz, President/Vice President, Komisser elektoral, Dipshit, Beekarry le ti toutou de la cuisine, etc, tou kalite zimaz lor gro la paye payer par lepep, zot kk senti extra bon, alor bizin donne zot limousines, sofer, lessence etc gratis!
Toi Lepep, paye to Rs 61 litre et ferm le tonkin! 

Ki reponse le ti cretin pou ena kan li lire sa? (oui, li lire tou mo posts, parey kouma boukou hypokrites ki fer zes ki zot pa lire...). Li pou dire, kom touzour parski so vokabiler bien limitee, pov diab la....Li pou dire: "Li p fer demagoggt, c ene demagoggtri sa! Li ene anti patriote! Mo travay dire moi! Raat aur Din, mo travay!"

Et ban chatwas pou kontinier dire, " Oui Pravind, to meme nou le roi! Vini, mo in bien met lubrication dan zafer la...! Vine fer avek nou seki to p fer avek lepep kouyon tou les zours, san lubrication!"

Lundi 28 Février 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H