Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan 3 ti kabo p rode deklar ki zot tazar...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 14 Janvier 2021

" In the first place, God made idiots. That was for practice. Then he made school boards."---Mark TwainAnd in the case of Mauritius, He made individuals who call themselves 'politicians'. Vreman ena bez dan sa ggt pays la!

Kumsa nou ena sa kantite idiots ki p deklar zot kom politiciens, kan li kler kouma dilo la source ki zot ti la cervelle p force ban zakos dimane sa question la: " Sa meme levolution la, sa? Pa ti pou pli bon ki zot gratte zot graines en piblik kouma nou, et manz ene banane pou renplace sa lenvi koz kk la?"

Hier, 3 kouyons in decide pou fer ene 'conference de presse', i.e. ene monologue kot zot kapav koz tou kalite kk san oken peur ki ban zourlanus en fesse pou poz zot ban questions ki merite poser, ou ki pou dire kan zot tan sa kantite menti la "Eh, nou p aller nou. Koz zot tousel!" Bon Dier koner kouma sa 3 idiots la in eli, ou ki kalite longanis zot in servi pou fer Flacq/ Bon Acceuil vote 3 specimen parey! Mo pa expect ki ban zeni ki pou poz candidats dan elections, mai soizir 3 gopias ki pa ena ene scintilla of intelligence ou konessans dan zot fesse? Eoula!

Anil Bachoo in retire so petition elektoral, et mo pa tro interesser koner so rezon kifer li in fer sa, parski so carriere politik montrer bien ki li ene maha opportuniste. Ene opportuniste ki in creer ban opportunistes et namak haram kouma sa 3 ti kabos ki ti fer conference de presse hier....Dan ki luniver nou kapav ena 2 dan 3 sa ban idiots la kom ministres? Kouma ene pays kumsa pou progresser avek ban boboks kumsa o pouvoir?

Sudhir Maudhoo ena ene la guele ki pou fer poisson bourrer si li al la peche...et pourtant nou ministre la peche sa! Ena bez la! Kan Kato p crier, " A nou rant dan la guele requin plito ki guet sa figire la!", ou koner nou ena ene mari problem..Pa pou narien ki ene ile entourer ar milliers milles dilo, poissons soi extra cher ou pa truver meme! Ene fesse kumsa bizin vine avek ene Health Warning ki dire, " Do not approach, as he can't stop talking shit!"

Lot 2 la, 2 la guele bien gonfler ki fer dimoune penser, " ti pou bien bon bez sa 2-3 kalottes!", apel Balgobin, et ene vre zoave ki apel Nuckcheddy. Nuckcheddy, kouma boukou nou ban politiciens, c ene pitin politik ki rode so lavantaz avek ninport ki parti ki pou donne li seki li bizin. Avan, li ti ene gran patriote MMM, mai depi 2019, li in vine ene extra gran patriote MSM...Kouma mo dire, ene lot pitin politik.

Kan tou dimounes, apart ban zombies et ban Katoris gro vant, koner kisan la ki responsab tou sa fraka dan pays la, sa 3 zokrisses la p dire ki lopposition, sirtou Ramgoolam, ki responsab! Mo koir zot gagne wet dreams avek Ramgoolam sak la nuit pou zot mentionne li tou le tan kumsa...Biento, zot pou dire nou ki

1/ Ramgoolam ki ti pilote Wakashio et in fer nou zoli la mer bleu vine noir...
2/ Ramgoolam ki in bour nou lor la liste noire EU
3/ Ramgoolam ki ti force Rs 1-5 milliards dan la guele bizoutiers, quincaillerie, etc pou asseter legan kouma capotes.
4/ Ramgoolam ki in donne Sherry Darling Rs 19 milliards pou met cameras ki pa travay, ou ki travay zis pou fer bhai lookhe..
5/ Ramgoolam ki ti kokin Rs 800 millions lor projet St Louis...
6/ Ramgoolam ki ti donne ministre lamoresse zoranz Rs 5-6 milliards pou ranz ene stade kot zis sanpions ou cresson pousser...
7/ Ramgoolam ki ti donne sa club bien pov la, Liverpool, Rs 400 millions pou fer piblicite pou 'Mauritus' dan stade vide!
8/ Ramgoolam ki p nomme tou sa ban cousins/cousines extra kouyon pou pran sarz tou nou instititions.
9/ Ramgoolam ki in sitan pourri tou nou instititions ki dimoune nepli ena confiance dan la police, Commission electoral, ICAC, tou nou parastatals, etc.
10/ C akoz Ramgoolam ki ena mille foi plis koription/nepotisme, et kokin ki kan li ti Premier Ministre. 
11/ C Ramgoolam ki in touy Kistnen et c li ki in kreer " The Avengers" pou fer 'demagozi'...
Kouma mo dire, vreman ena bez dan sa ggt pays la! Kot 3 bouriks p rode dire nou le kontrer de ceki nou truver tou les zours...
Sa ban police snipers la bien bizin fer target practice lor sa 3 la...

Jeudi 14 Janvier 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H